0
Hopp til hovedinnhold

Arbeidslivsrelevante studier skal styrkes

- Vi vil styrke universitetenes samarbeid med arbeidslivet for å gjøre utdanningene enda mer relevant for studentene, sa Henrik Asheim, minister for forskning- og høyere utdanning, i UiAs RSA-møte (Råd for samarbeid med arbeidslivet). 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim åpnet møtet i UiAs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim åpnet møtet i UiAs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA).

God stemning og konstruktive innspill preget møtet som samlet nesten 40 deltakere fra UiA og arbeidslivet i Agder til en samtale om arbeidslivsrelevans i studiene.

RSA møtes hvert halvår, og statsråden var denne gang invitert til å innlede. Han tok utgangspunkt i den nylig framlagte Stortingsmelding 16: Utdanning for omstilling - Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

- Vi legger opp til fire innsatsområder i satsingen, sa Asheim og ramset opp:

  • Styrke samarbeidet med arbeidslivet
  • Mer åpen og tilgjengelig høyere utdanning
  • Mer og bedre praksis
  • Studentaktive lærings- og undervisningsformer

Regjeringen vil skrive en avtale mellom departement, Universitets- og høyskolerådet og arbeids- og næringsliv for å sikre arbeidslivrelevansen i studiene.

- Samarbeidet mellom aktørene må bli bedre og vi trenger flere møteplasser på tvers av sektorene, sa Asheim.

RSA-møtet samlet rundt 40 deltakere.

RSA-møtet samlet rundt 40 deltakere.

Egnede oppgaver

Etter innledninger fra viserektor Gøril Hannås og studentleder Olea Norset ble møtet delt i mindre grupper for å drøfte hvordan UiA i sine undervisningsopplegg kan trekke veksler på det som skjer i arbeidslivet, og hvordan UiA og arbeidslivet selv kan legge til rette for mer og bedre praksis.

- Vi trenger egnede oppgaver studentene kan utføre når de er i praksis, og bedriftene må sette av tid, sa leder av NHO Agder, Høye Høyesen i sin gruppe.

- Forberedelse fra både UiA og arbeidsliv kan være nyttig for å få merverdi ut av praksis. Kanskje et arbeidskrav kan bidra til at studentene er bedre forberedt, sa studentleder Olea Norset.

Daglig leder Cathrine Stien, nyansatt leder i Digin, etterlyste flere fysiske møteplasser mellom studenter og arbeidsliv.

- Samarbeid med studentene og UiA må bli en fast del av måten vi arbeider på, fremholdt Steinar Eilertsen, leder for KS Agder.

Endret RSA?

I høst skal RSA diskutere innovasjon og entreprenørskap i studiene.

Stortingsmeldingen legger opp til at RSA kan endres noe og det blir det mer opp til den enkelte institusjon hvordan RSA skal organiseres og arbeidet gjennomføres. Dagens RSA sitter ut 2021.

- Vi er svært glade for kontakten med dere i arbeidslivet, og om vi endrer noe på formen vil vi svært gjerne fortsette det gode samarbeidet, avsluttet viserektor Gøril Hannås.