0
Hopp til hovedinnhold

Ansatte kjemper om styreplasser

Ti ansatte i to av universitetets interne valgkretser stiller til valg til tre ledige plasser i universitetsstyret.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

KANDIDATENE: Øverst f.v.: Gro-Renée Rambø, Hilde Lohne Seiler, Paul Ragnar Svennevig, Per Elias Drabløs, Toril Borch Terkelsen, Ann Christin E. Nilsen, Målfrid Tangedal, Kristin Skoglund Robstad, Ingrid Susanne Andersen, og Inger Margrethe Stoveland.

KANDIDATENE: Øverst f.v.: Gro-Renée Rambø, Hilde Lohne Seiler, Paul Ragnar Svennevig, Per Elias Drabløs, Toril Borch Terkelsen, Ann Christin E. Nilsen, Målfrid Tangedal, Kristin Skoglund Robstad, Ingrid Susanne Andersen, og Inger Margrethe Stoveland.

De fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger har to styreplasser og tre varaplasser, mens de teknisk-administrativt tilsatte har én styreplass og to varaplasser. Funksjonstiden for styrerepresentantene er 1. august 2019 – 31. juli 2023.

Mer om valget på UiA finner du her!
Mer om universitetsstyret, se her!

Kandidatene er:

Klikk på navnene og se hva de står for.

Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

Administrativt-teknisk personale:

Nytt styre i august

I tillegg til tre ansattrepresentanter som velges nå, består universitetsstyret av én representant fra universitetets midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, to studentrepresentanter, samt rektor og fire eksterne medlemmer som utpekes av Kunnskapsdepartementet.

Representantene fra studentene og universitetets midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger velges senere i år, omtrent samtidig som det er ventet at departementet utpeker nye eksterne medlemmer til universitetsstyret. Det nye styret tiltrer til høsten, 1. august – samtidig som Sunniva Whittaker tiltrer som ny rektor ved UiA.

Valget ved UiA holdes i perioden mandag 1. april kl 10:00 – onsdag 10. april kl 14:00.