0
Hopp til hovedinnhold

Annenhver ansatt har stemt til nå

Midtveis i rektorvalget har rett over halvparten av universitetets ansatte stemt. Blant studentene har stemmeprosenten økt fra 3,13 i går til 4,34 i dag.

– Jeg synes det er bra at mange ansatte har stemt allerede. Men jeg håper flere vil stemme i dagene som er igjen. Særlig skulle jeg også gjerne sett at flere studenter hadde stemt. Men valget er ikke over før mandag klokken 14.00, så dette kan endre seg, sier leder Anne Elizabeth Stie i universitetets valgstyre.

Mer om rektorvalget ved UiA

728 ansatte har stemt

Torsdag morgen viser en oversikt fra universitetets valgstyre viser at 52,49 prosent av universitetets teknisk-administrativt tilsatte nå har stemt. Det utgjør 277 av valgkretsens 522 stemmeberettigede.

I valgkretsen for universitetets tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger har nå 451 av valgkretsens 885 stemmeberettigede stemt. Det utgjør 49,04 prosent.

Mer om rektorkandidatene

574 studenter har stemt

I valgkretsen for studenter har nå 591 stemt. Studentene utgjør den klart største valgkretsen med hele 13226 stemmeberettigede. Tilsammen har nå 4,34 prosent stemt.

Valg fram til 18. februar

Rektorvalget ved Universitetet i Agder begynte mandag 11. februar og foregår fram til mandag 18. februar klokken 14.00.

Se film fra debattmøte med rektorkandidatene
Hør podkast med kandidatene

Varierende valgdeltakelse i rektorvalg ved UiA

Deltakelsen i rektorvalgene ved UiA de siste 12 årene har variert for hvert valg.  

Ved rektorvalget i 2007, da Torunn Lauvdal ble valgt til rektor første gang, var det som nå også bare én valgomgang. Det skulle egentlig vært to, men etter første omgang manglet Lauvdal bare to stemmer fra vitenskapelig tilsatte for å passere 50 prosent av stemmene. Dermed trakk de øvrige kandidatene seg og valget var avgjort.

Avlagte stemmer var da - i prosent per valgkrets, slik:

  • Vitenskapelige ansatte: 74,91 prosent
  • Administrativt ansatte: 82,87
  • Studenter: 8,00

Totalt avla 15,91 prosent av de stemmeberettigede stemme i 2007.

Færre stemte i mellomvalget i 2011

I mellomvalget i 2011, da Torunn Lauvdal ble valgt til sin andre periode som rektor, var valgdeltakelsen mindre blant de ansatte, men noe større blant studentene:

  • Vitenskapelig tilsatte: 67,1 prosent
  • Administrativt tilsatte: 76,4
  • Studentene: 8,7

Økt deltakelse i 2015

I rektorvalgets siste runde i 2015, da dagens rektor Frank Reichert ble valgt, var imidlertid deltakelsen høyere i alle valgkretser. Da var valgdeltakelsen blandt universitetets ansatte og studenter slik:

  • Vitenskapelig tilsatte: 71,5 prosent
  • Administrativt tilsatte: 80,2
  • Studentene: 12,4