0
Hopp til hovedinnhold

Andreas Prinz blir ny leder for Senter for e-helse

Skal lede senteret i arbeidet med å bruke teknologi som et virkemiddel for innovative og effektive, brukersentrerte helsetjenester.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Andreas Prinz, portrett, foto.

– Det er en stor glede at Andreas Prinz har sagt seg villig til å overta som ny faglig leder for Senter for e-helse. Han er i første rekke en merittert og anerkjent forsker med et stort faglig nettverk. Han fremstår også som intellektuelt nysgjerrig og uredd, sier dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap på UiA.

Andersen mener dette er kvalifikasjoner som er verdifulle på et senter som skal arbeide med endring og nytenkning.

Andreas Prinz er i dag professor ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder (UiA). Han har tidligere hatt flere lederposisjoner ved universitetet.

Senter med internasjonal oppmerksomhet

Andreas Prinz tiltrer stillingen den 7. august 2017, og er i første omgang engasjert som faglig leder for en periode på to år. Prinz overtar etter professor Rune Fensli, som har vært en pioner i arbeidet med å etablere Senter for e-helse ved UiA.

– Rune Fensli har vært en ambisiøs, kunnskapsrik og utålmodig faglig leder for et av universitetets toppsatsningsområder. På relativt kort tid har han sammen med sine kollegaer Ragni Macqueen Leifson, Elin Thygesen, Carl Erik Moe og Santiago Martinez vist at det går an å få til tverrfaglig forskningssamarbeid med både nasjonal og internasjonal forankring og betydning, sier Andersen.

Senter for e-helse bidro sterkt da Agder-regionen ble utnevnt til et europeisk referanseområde innen e-helse, og da UiA fikk lederskapet i det EU-finansierte prosjektet In For Care.

Helselab og helseforskning

Andersen sier at Senter for e-helse har vært en viktig fødselshjelper for UiAs satsing på den nye, store helselaben I4Helse. Fremover vil senteret bruke flere ressurser på å delta i større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Senterets nye strategi er tett koblet opp til universitetets strategi og visjon om samskaping av kunnskap, så senteret vil videreutvikle sin profil knyttet til brukersentrert forskning, sier Andersen. 

Den nye faglige lederen på senteret blir en nøkkelperson i UiAs arbeid med e-helse de nærmeste årene, og skal finne gode samarbeidsmodeller med eksterne partnere både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skal samarbeidet videreutvikles mellom Senter for e-helse, I4Helse, Handelshøyskolen ved UiA, og Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR).

– Kreativ og visjonær

For den nye lederen blir det også viktig å lede forskerfellesskapet, samt å rekruttere og bygge kompetanse på senteret. Andersen mener Prinz' erfaringsbakgrunn fra universitetet vil være viktig i dette arbeidet.

– Andreas Prinz er kjent som en kreativ, samarbeidsorientert og visjonær kollega, og jeg både tror og håper han vil gi ytterligere kraft til de kollegaene som allerede gjør en formidabel innsats på Senter for e-helse, sier Andersen.

Senter for e-helse vedtok nylig en ny strategi. Der heter det at senterets visjon er å drive praksisnær, brukerorientert forskning og behovsdrevet utvikling med høy faglig kvalitet. Gjennom dette skal senteret bidra til bedre og mer effektive løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen.