Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Amandeep Dhir er UiAs mest publiserte og siterte forskar

Professor Amandeep Dhir er den tredje mest publiserte akademikaren i landet, berre to år etter han flytta til Noreg.

Biletet viser professor Amandeep Dhir som underviser.
Amandeep Dhir vert tilsett som professor ved Universitetet i Agder i 2020. I tillegg til å forske og publisere på høgt nivå underviser han også fleire hundre studenter i forskingsmetodikk.

– Eg kom til Noreg midt i pandemien, ei fascinerande tid for nye forskingsemne, seier Dhir.

Ein av dei første reaksjonane i Norden på pandemien var å hamstra toalettpapir. Dhir såg på dette som eit utmerka høve til å undersøkja fenomena panikk-kjøp.

– Media gir oss ein konstant tilførsel av forskingsemne. Eg veit også at forsking på aktuelle hendingar er noko tidsskrifta ser etter. Eg ser eit stort potensial i å jobba på denne måten, seier Dhir.

Han har også publisert artiklar om tema som korleis Covid-19 forvandla flypassasjerars åtferd, skade på kunde-merke-relasjonar og samfunnsansvaret til bedrifter og berekraft i turistsektoren, for å nemna nokre. Hans mest siterte artikkel til dags dato er ein studie av online trøyttleik i sosiale medium og psykologisk velvære, publisert i 2018.

58 forskingsartiklar på eitt år

Nyleg vart han anerkjend som den tredje mest publiserte akademikaren i Noreg, med imponerande 83,96 publiseringspoeng i 2021. Ifølge utgivaren av rangeringa, det norske vitskapsmagasinet Forskerforum.no, har den gjennomsnittlege akademikaren i Noreg mellom 0,4 og 3,4 publiseringspoeng per år.

For å oppnå dette talet publikasjonspoeng forfatta og medforfattar Dhir totalt 58 forskingsartiklar i 2021. Arbeidet hans har vorte sitert i over 10 800 artiklar over heile verda, noko som gir han ein plass blant dei mest siterte forskarane i verda. Research.com har tildelt han 2022 Rising Star of Science Award.

Dhir beskriv seg sjølv som eit målretta individ, med mange forskingsinteresser. 

Biletet viser Amandeep Dhir som underviser i ein stor forelesningssal.

– Studentane våre ved UiA er ein svært viktig del av forskingsøkosystemet. Eg bruker mykje krefter og tid på å undervisa, seier Dhir.

– Nettverket mitt er ein nøkkelfaktor. Forskingsområdet mitt er breitt og omfattar alle felt innan verksemdsleiing. Eg er professor i forskingsmetodar, så det er det primære bidraget mitt til forskinga. Mange forskingsfelt stagnerer på grunn av mangel på mangfald i forskingsmetodar, og eg liker å bruka ulike tilnærmingar, seier Dhir.

Starta med feil utdanningsmesse

I tillegg til å vera ein svært produktiv forskar, undervisar Dhir også i forskingsmetodikk til bachelor-, master- og ph.d.-studentar.

– Eg held kontakten med mange av master- og doktorgrads-studentane mine, og har publisert artiklar med fleire av dei. Det er veldig effektivt å jobba med menneske som er på same bølgjelengd, for å seia det sånn. Tillit er nøkkelen. Studentane våre ved UiA er ein svært viktig del av forskingsøkosystemet. Eg bruker mykje krefter og tid på å undervisa, seier Dhir.

Historia om korleis han vart professor ved UiA startar heime i India, der han jobba som prosjektingeniør for eit programvareselskap i New Delhi.

– Ein japansk kollega av meg anbefalte ei japansk doktorgradsmesse, og eg bestemde meg for å ta ein titt. Men tuk-tuken min gjekk til feil utdanningsmesse, og eg vart køyrd til ein europeisk i staden. Eg kom i prat med nokon tilsette ved ein finsk stand, seier Dhir.

Dette førte etter kvart til at han vann EUs prestisjetunge Erasmus Mundus-stipend, noko som gav han høvet til å ta ei dobbel grad i Finland og Noreg.

Først til Finland

Han byrja som forskingsassistent ved Helsingfors Universitet, og heldt fram til Aalto og Universitetet i Tammerfors. Han jobba ved ulike leiande finske universitet i over 10 år.

Dette førte til fleire moglegheiter som gjesteforskar i forskjellige land, og dette førte han til slutt til Noreg i 2015. Han byrja som gjesteforskar ved Universitetet i Bergen, og vart til slutt tilsett som professor i forskingsmetodikk ved Universitetet i Agder i 2020.

Han er ein del av Handelshøyskolen ved UiAs Institutt for strategi og leiing. Instituttleiar Bjørn-Tore Flåten rosar Dhirs faglege resultat.

– Han publiserer mykje og bidreg på mange andre måtar til instituttet vårt. Han bringar nye perspektiv til dei faglege diskusjonane våre og har stor undervisningskapasitet. Sidan han kom til oss har han vist ein enorm arbeidsmoral, og me er stolte over å ha han som kollegaen vår, seier Flåten.

– Eksepsjonell

Også dekanen ved Handelshøyskolen ved UiA, Roger Normann, har vorte imponert over Dhirs arbeid.

– Dette er eksepsjonelle akademiske resultat. Ikkje berre i norsk samanheng, men også internasjonalt. Sidan eg vart dekan i 2021 har eg vorte godt kjend med Amandeep, og eg er fascinert og imponert av tankeleiinga hans og undervisninga hans, seier Normann.

Sjølv om professor Dhir er fornøgd med å publisera i mange tidsskrift av høg kvalitet, er planen hans å publisera mindre framover.

– Eg ønskjer å flytta fokuset mot dei beste tidsskrifta, og sjølv om det kan få meg til å publisera mindre trur eg at forskinga me må gjera for å komma til neste nivå vil vera vel verd innsatsen. Eg er veldig fornøgd med stillinga mi her ved Handelshøyskolen ved UiA, og eg ser fram til å halda fram arbeidet mitt, seier professor Amandeep Dhir.