Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Alumni med mentorprosjekt

Et nytt utviklingsprogram ved UiA kobler sammen nyutdannede studenter med erfarne mentorer.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

-

Første møte mellom alumn og mentor. Til venstre sitter nyutdannede Joakim Bergtun og til høyre sitter hans nye mentor Thomas Andersen, prosjektleder hos HSH Entreprenør. Bak dem sitter Kjetil Eriksen (t.v.) og hans mentor, økonomisjef Asbjørn Sundodden. Bak der igjen sitter Jakob Mæland. Han har nylig fått jobb hos PwC og har fått fakultetsdirektør Hanne Graver Møvig som mentor.

Joakim Bergtun er nyutdannet byggingeniør med en master i industriell økonomi fra UiA. Han arbeider som BIM-spesialist hos Smart inspection, et konsulentselskap som driver med inspeksjonstjenester til utbyggingsprosjekter.

UiA-oppfølging og tilbud om mentor

Sammen med sju andre nyutdannede og nylig ansatte i ulike virksomheter har han fått plass i UiA Alumnis nye Utviklingsprogram. En alumn er en tidligere student ved et utdanningssted.

Utviklingsprogrammet er et tilbud om videre oppfølging, både i form av samlinger, kursing og egen mentor.

- Som nyutdannet har man mange muligheter: Hvis jeg eksempelvis ser for meg fem mulige valg i en jobbsituasjon; hva skal jeg velge? Det vil være fint å snakke med en erfaren mentor om, sier Bergtun.

Denne dagen møtes alumner og mentorer for første gang. Først til felles middag og så til et foredrag om mentoring holdt av universitetslektor Inge Håvard Bergdal ved UiA.

Nå sitter de to og to sammen og blir kjent med hverandre.

Bergtun har fått prosjektleder hos HSH Entreprenør Thomas Andersen som mentor.

- Å si ja til å være mentor er en form for bevisstgjøring av meg selv, i min jobb og rolle, sier Andersen.

Bergtun er glad for at mentoren har mye av samme bakgrunn som ham selv, og håper at han kan få del i Andersens erfaringer spesielt knyttet til prosjektledelse og bransjeerfaring.

Felles nytte

I programmet får deltakerne en mentor som tidligere har vært student ved UiA.

- Vi finner en erfaren person som går inn som mentor for deltakeren det neste året, sier Maiken Græsli McNeill, leder for UiA Alumni. Hun kobler alumner og mentorer sammen.

- Målet er at begge skal få mye nytte av dette. Den nyutdannede kan komme med ny innsikt og tanker som utfordrer det mentoren jobber med, sier Græsli McNeill.

Susanne Solaas var ferdig md en master i master i folkehelsevitenskap i fjor og er nå ansatt som vitenskapelig assistent ved Senter for eHelse ved UiA. Hun har fått Linn Gyland som mentor. Hun er rådgiver i folkehelse og arbeider i Agder fylkeskommune. De har begge samme utdanning og hadde til og med samme veileder på masteroppgaven.

- Jeg har manøvrert i systemet i noen år og kan bidra med kjennskap og kontakter. Jeg kjenner også aktuelle prosjekter og arenaer som det kan være interessant for en nyutdannet å være med på, sier Gyland.

- Det er fint å kunne snakke med erfaren person som jobber med det jeg er interessert i. En jeg kan spille ball med og som kan peke retning for meg, sier Solaas.

Linn Gyland (t.v.) fra Agder fylkeskommune er blitt mentor for Susanne Solaas. Begge har en master i folkehelsevitenskap og kommer raskt på bølgelengde.

Linn Gyland (t.v.) fra Agder fylkeskommune er blitt mentor for Susanne Solaas. Begge har en master i folkehelsevitenskap og kommer raskt på bølgelengde.

Bygge nettverk

Kjetil Eriksen tok mastereksamen i økonomi ved UiA våren 2021, og er nå ansatt som revisor i KPMG.

- Jeg har meldt meg på programmet for å få en erfaren person jeg kan drøfte de mange spørsmålene jeg har, og som kan være litt vanskelig å svare på for meg som nyutdannet, sier Eriksen.

Eriksen har fått Asbjørn Sundodden som mentor. Han er økonomisjef i turtøyprodusenten Trimtex i Lillesand.

- Jeg vil gjerne bidra med å dele mine erfaringer og gi tips om mulige fallgruver, sier Sundodden. Og dette er også positivt for meg, for gjennom mentorarbeidet får jeg kontakt og dialog med en utenfor mitt vanlige kontaktfelt.

Styrke nyutdannede

Hensikten med Utviklingsprogrammet er å styrke nyutdannede fra UiA i deres karrierevei, like etter at de er i gang med fulltids arbeid og i en periode der de ofte ikke har begynt med videreutdanning.

Alle deltakerne må ha fullført mastergrad fra UiA i årene 2018-2021.