Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Aldri har så mange fått tilbud om studieplass ved UiA

5.739 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Agder ved hovedopptaket i Samordna opptak. Det er 105 flere enn i fjor – som også var rekordår. Rettsvitenskap topper listen over studier som krever høyest poengsum for tilbud om plass.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

-Alt i alt er vi fornøyd med årets opptak, sier studiedirektør Greta Hilding.

- Alt i alt er vi fornøyd med årets opptak, sier studiedirektør Greta Hilding.

- Vi er godt fornøyd med at bachelorstudiet i rettsvitenskap ser ut til å få meget godt kvalifiserte studenter i år også, særlig nå som vi arbeider med å få etablert masterstudium slik at våre studenter kan få et fullverdig tilbud i rettsvitenskap ved UiA, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

Nesten 60 prosent av tilbudene som er sendt ut i Samordna opptak er til kvinner, nærmere bestemt 3.406 tilbud. Det er på samme nivå som tidligere år.

Stadige endringer i tilbud og opptak

I tillegg til tilbudene som er gitt gjennom Samordna opptak, har 3.598 søkere fått tilbud om studieplass i det lokale opptaket, 221 flere enn på samme tid i fjor. 2.202 er tilbudt plass på UiAs mastergradsprogrammer. Dette er i hovedsak studenter som har fullført treårig bachelorgrad, og som ønsker å gå videre med et toårig mastergradsstudium.

Videre tar UiA opp studenter til etter- og videreutdanning gjennom hele året – og internasjonale studenter til ordinære studier har eget opptak. Utvekslingsstudenter er ikke en del av det internasjonale opptaket.

Tallene i opptaket endrer seg etter hvert som de som får tilbud takker ja eller nei til studieplassen, slik at de som står på venteliste eventuelt slipper inn. Suppleringsopptak foregår fram til etter studiestart 16. august.

Tallene indikerer at UiA vil få noen flere studenter i studieåret 2021-2022 enn foregående år, og vil trolig nærme seg 14.000. Endelig svar kommer ikke før etter studentenes frist for registrering 1. september, og i den offisielle nasjonale statistikken i midten av oktober.

Plass til flere

UiA har plass til flere – sjekk ledige studieplasser:

Her er det også mulig å få melding når nye studier blir lagt ut på «Ledige studieplasser». Først til mølla-prinsippet gjelder. Det er også viktig å vite at det stadig er endringer i tilbudet. Studier blir fylt opp og forsvinner ut av lista, mens nye tilbud bare kan være innom i kort tid. Det gjelder å følge med, med andre ord.

De ledige studieplassene er på alt fra årsstudier til bachelor- og mastergradsstudier – i studier fra Samordna opptak og lokalt opptak. Det er også ledige plasser i EVU – UiAs tilbud om etter- og videreutdanning.

Tilbud i Samordna opptak på studienivå:

Grunnlag: Tilbud ved hovedopptaket i Samordna opptak

 

2020

2021

Årsstudier

1529

1422

Bachelorgradsstudier

3250

3427

Mastergradsstudier

855

890

I 2020 var det kraftig økning i årsstudiene, noe som trolig hadde sammenheng med at mange som hadde tenkt seg et arbeids- og reiseår valgte studier i stedet på grunn av korona-nedstengningen.

I år er det en nedgang i årsstudiene, mens det flere som får tilbud om bachelor- eller mastergradsstudier. Her er det verdt å merke seg at mastergradsstudiene i Samordna opptak er femårige studieløp. De som har en bachelorgrad søker to-årige mastergradsstudier via lokalt opptak.

Studiene med høyest poenggrense* ved hovedopptaket 23. juli

Grunnlag: Tilbud ved hovedopptaket i Samordna opptak

   

Poenggrenser 2021

Antall studieplasser

1

Rettsvitenskap, bachelorprogram

56,3

70

2

Bioingeniør, bachelorprogram

55,3

25

3

Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår, 5-årig masterprogram

55,1

8

4

Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår, 5-årig masterprogram

54,8

10

5

Pedagogikk, årsstudium

54,2

20

6

Lektor, 8-13, m/samfunnskunnskap i første studieår, 5-årig masterprogram

54,0

10

7

Sosialt arbeid, bachelorprogram

53

75

8

Idrett, årsstudium

52,3

15

8

Kommunikasjon, medieproduksjon årsstudium

52,3

14

10

Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår, 5-årig masterprogram

52,0

8

11

Visuell kunst og formidling, årsstudium

51,8

15

12

Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår, 5-årig masterprogram

51,8

12

13

Sykepleie, bachelorprogram, Kristiansand

51,7

170

14

IT og informasjonssystemer, årsstudium

51,4

37

15

Ernæring, mat og kultur, årsstudium

51,3

16

* Poenggrensene er for ordinære søkere, førstegangssøkere har egen kvote som vanligvis har noe lavere poenggrense.

Profesjonsstudiene – de fire store

- De store profesjonsutdanningene er viktige for UiA og for regionen. Poenggrensene for studiene i helse- og sosialfag er høye, og har gått opp for flere av studiene. Det samme gjelder økonomiutdanningene. For lærerutdanningene var det lavere søkertall på landsbasis, så noe nedgang i poengrensene var derfor ventet. Innen ingeniørutdanningene hadde vi håpet på bedre søkning og flere studenter enn det vi ser ut til å få, sier studiedirektør Greta Hilding.

Økonomiutdanningene har økt tallet på tilbud om studieplass i år. Samtidig har kravene til poeng økt ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon til 48,0 poeng, mens den femårige siviløkonomutdanningen krever 46,5 poeng ved hovedopptaket. Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse øker litt i poengkrav i år også, til 45,8. Rettsvitenskap topper i år listen over poengkrav ved UiA ved hovedopptaket, med 56,3 poeng.

Ingeniørutdanningene har mange ledige studieplasser også ved UiA. Det femårige mastergradsstudiet i «Industriell økonomi og teknologiledelse» (Indøk) har imidlertid god oppslutning, også relativt sett av kvinner. Poengkravet ved årets hovedopptak er 49,6, og 36 av de 100 som har fått tilbud om plass på Indøk er kvinner.

Hva årsaken kan være til at det er ledige studieplasser på ingeniørstudier i fornybar energi, mekatronikk, elektronikk og byggdesign er ikke lett å si, det er studier som gir kompetanse som det er etterspørsel etter. Mastergradsstudiet i kunstig intelligens, et fagområde der UiA ligger langt framme, har også mindre søkning enn oppmerksomheten rundt fagfeltet skulle tilsi.

Lektorutdanningene viser en litt ulik utvikling – mens noen lektorutdanninger øker poengkravet fra i fjor, er utviklingen motsatt for andre.

Grunnskolelærerutdanningene har også ulik utvikling i poenggrenser. De som vil undervise i 1. – 7. trinn trenger 0,1 mer poeng enn søkerne i fjor – nå 44,7 poeng. For grunnskolelærerutdanningen 5. – 10. trinn er poengkravet gått ned til 43,5 mot 46,5 i fjor.

Barnehagelærerstudiene er litt mindre populære i år enn i fjor. I Grimstad er kravet 42,2 poeng for å få tilbud om en av de 35 studieplassene, ned fra 43,6 i fjor. I Kristiansand hadde de som fikk tilbud om en av de 140 studieplassene minst 42,1 poeng, 2020 her var grensen 43,5 poeng.

Det er mye som skal på plass før opptaket er over, så denne gjengen ser sommersola mest gjennom vinduene. Fra venstre vitenskapelig assistent Charlotte Svennevig Thuv, fagansvarlig for opptak Mette Venheim, rådgiver May Linn Grading Tarasenko, konsulent Krister Byrkjedal Karlsrud, rådgiver Charlotte Rand, konsulent Sondre Kvingedal og studiedirektør Greta Hilding.

Det er mye som skal på plass før opptaket er over, så denne gjengen ser sommersola mest gjennom vinduene. Fra venstre vitenskapelig assistent Charlotte Svennevig Thuv, fagansvarlig for opptak Mette Venheim, rådgiver May Linn Grading Tarasenko, konsulent Krister Byrkjedal Karlsrud, rådgiver Charlotte Rand, konsulent Sondre Kvingedal og studiedirektør Greta Hilding.

Helse- og sosialfag

Sykepleiestudiene er blant de mest søkte ved UiA. Mange er på jakt etter en av de 170 studieplassene i Kristiansand og 140 studieplassene i Grimstad. Søkertallene er høye, men antallet studieplasser er begrenset fordi det er vanskelig å få nok praksisplasser. I Kristiansand er poengkravet 51,7, mens det er 48,6 i Grimstad. I tillegg til disse har UiA 40 studieplasser til sykepleiestudier i distrikt, med lokalt opptak.

Vernepleierutdanningen er også stabilt ettertraktet, og øker poengkravet fra 50,2 i fjor til 50,8 i år.

Det femårige masterstudiet i barnevern er populært. Det gjelder i enda høyere grad bachelorstudiet i «Sosialt arbeid», der 367 førstevalgsøkere konkurrerer om 75 studieplasser. Barnevernstudiet er forholdsvis nytt, mens «Sosialt arbeid» har vært blant UiAs mest søkte studier i mange år.

Kjønnsbalanse i tilbud per fagområde:

Grunnlag: Tilbud ved hovedopptaket i Samordna opptak

Fagområde

Prosentandel kvinner

Prosentandel menn

Helsefag

85,6

14,4

Pedagogikkfag

81,2

18,8

Lærer

72,6

27,4

Jus

71,1

28,9

Mediefag

70,7

29,3

Samfunnsfag

70,1

29,9

Estetiske fag

62,6

37,4

Språkfag

60,8

39,2

Realfag

58,6

41,4

Økonomisk-administrative fag

47,0

53,0

Idrettsfag

44,6

55,4

Historie

43,8

56,3

Informasjonsteknologi

27,2

72,8

Teknologiske fag

26,9

73,1

Studier med lavest andel kvinner:

Grunnlag: Tilbud ved hovedopptaket i Samordna opptak

 

Studium

Tilbud i alt

Antall kvinner

Prosentandel kvinner

1

Ingeniør elektronikk, bachelor

16

1

6,2

2

Ingeniør mekatronikk, bachelor

72

9

12,5

3

Ingeniør data, bachelor

90

15

16,7

4

IT og informasjonssystemer, bachelor

185

35

18,7

5

Ingeniør byggdesign, bachelor

50

12

24

6

Kunstig intelligens, 5-årig master

49

12

24,5

7

Ingeniør fornybar energi, bachelor

40

11

27,5

8

Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår, 5-årig master

24

7

29,5

9

Idrett, bachelor

72

22

30,6

10

Tysk

15

5

33,3

Det er gitt tilbud om studieplass til kvinner i alle UiAs studier i Samordna opptak.

Studier med lavest andel menn:

Grunnlag: Tilbud ved hovedopptaket i Samordna opptak

 

Studium

Tilbud i alt

Antall kvinner

Prosentandel kvinner

1

Fransk, årsstudium

12

12

100

2

Barnevern, 5-årig master

70

66

94,3

3

Ernæring, mat og kultur, årsstudium

80

75

93,8

4

Utviklingsstudier, bachelor

58

54

93,1

5

Bioingeniør, bachelor

42

38

90,5

6

Visuell kunst og formidling, årsstudium

28

25

89,3

7

Sosialt arbeid, bachelor

105

93

88,6

8

Skolebibliotekkunnskap, bachelor

52

46

88,5

9

Grunnskolelærer 1.- 7. trinn, 5-årig master

140

123

87,9

10

Spesialpedagogikk, bachelor

56

49

87,5

Geografisk fordeling:

Grunnlag: Tilbud ved hovedopptaket i Samordna opptak

Fylke

Antall

Prosent

Agder

2702

47,1

Viken

783

13,6

Rogaland

545

9,5

Vestfold og Telemark

544

9,5

Oslo

295

5,1

Vestland

280

4,9

Innlandet

163

2,8

Trøndelag

141

2,5

Møre og Romsdal

115

2,0

Troms og Finnmark

72

1,3

Nordland

58

1,0

Ukjent

41

0,7

Aldersfordeling:

 Grunnlag: Tilbud ved hovedopptaket i Samordna opptak

Alder

Antall tilbud

Andel i prosent

19 eller yngre

1362

23,7

20 – 21

1817

31,7

22 – 25 

1402

24,4

26 – 30

554

9,7

31 – 50

565

9,8

51 eller eldre

39

-

Tallene i statistikkene vil endre seg fram mot 1. september, når alle studentene skal være registrert. Tabellene viser imidlertid i hovedsak situasjonen også slik den vil framstå i september.

Statistikker fra Samordna opptak: (kommer)

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2021 ut 110.119 tilbud om studieplass. Dette er 2.120 flere tilbud enn i 2020, en økning på 2.0 %. Se faktanotat fra SO:

 

Antall søkere og tilbud fordelt på alle studier i hovedopptaket 2021 - tilbud per plass (landsoversikt - alfabetisk liste - UiA står litt under midten)

 

Antall søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket (landsoversikt - ikke brutt ned på institusjoner)

 

Antall søkere og tilbud fordelt på lærested i hovedopptaket 2021-2022 ( landsoversikt - tall for institusjonene)

 

Antall søkere og tilbud fordelt på søkerens hjemstedsfylke og kjønn i hovedopptaket - landsoversikt 2020 og 2021

 

Poenggrenser og antall på venteliste etter hovedopptaket 2021: (landsoversikt - alfabetisk liste - UiA står langt nede)

Pressemeldinger og kommentarer:

Samordna opptak: Hovedopptaket til høyere utdanning 2021

KunnskapsdepartementetRekordmange har fått studieplass

Kunnskapsdepartementet: Pressekonferanse om opptaket til høgare utdanning (video)

KhronoBare 18 prosent menn på helse- og sosialfagene

KhronoNytt honours-tilbud rett inn på opptakstoppen

Universitetsavisa - TrondheimHøyere snitt for å komme inn på mange av NTNUs studieprogram i årets opptak

På Høyden - Bergen - UiBHøye poengkrav for å studere på UiB

NTNUNTNU fortsatt Norges mest populære universitet

UiODe beste søker seg til UiO

UiSHøyere poenggrenser ved Universitetet i Stavanger

USNNærmere 10.000 på venteliste til USN