Agder naturmuseum og botaniske hage blir en del av UiA - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Agder naturmuseum og botaniske hage blir en del av UiA

Kultur- og Kunnskapsdepartementet er endelig enige om at UiA overtar Agder naturmuséum og botaniske hage. Det styrker det naturvitenskapelige fagmiljøet ved UiA, og betyr at også at UiAs utdanningskvalitet blir enda bedre.

Agder naturmuseum og botaniske hage blir nå en egen avdeling ved Universitetet i Agder.

Agder naturmuseum og botaniske hage blir nå en egen avdeling ved Universitetet i Agder.

Museet har hittil blitt finansiert som del av Kulturdepartementets budsjett, og har kjempet for å bli overført til Kunnskapsdepartementet, der museets vitenskapelige stab kjenner seg mer hjemme. UiA har arbeidet konkret med dette iallfall fra århundreskiftet, særlig har tidligere universitetsdirektør Tor A. Aagedal og tidligere rektor Torunn Lauvdal vært talspersoner for sammenslåing.

- Dette er en gledens dag, og vi er svært fornøyde. Vi har arbeidet for å bli universitetsmuseumseiere i mange år, og det er godt at det nå er på plass, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Campus Kristiansand i forgrunnen, med sandvolleyballbanen omtrent midt i bildet. Agder naturmuséum og botaniske hage ligger inne i parken/arboretet til høyre for sandvolleyballbanen. Statsbygg har nå kontroll over hele skogsområdet sentralt i bildet, samt campusområdet som strekker seg ut over venstre billedkant, der "Det hvite huset på prærien" og Pjolterhøyden ligger og ned til busstoppet. Grusbanen til høyre for Spicheren tilhører Kristiansand kommune.

Campus Kristiansand i forgrunnen, med sandvolleyballbanen omtrent midt i bildet. Agder naturmuséum og botaniske hage ligger inne i parken/arboretet til høyre for sandvolleyballbanen. Statsbygg har nå kontroll over hele skogsområdet sentralt i bildet, samt campusområdet som strekker seg ut over venstre billedkant, der "Det hvite huset på prærien" og Pjolterhøyden ligger og ned til busstoppet. Grusbanen til høyre for Spicheren tilhører Kristiansand kommune.

Samskaping og utvikling

Hun trekker fram formidlingen ved Agder naturmuséum og botaniske hage (ANM) som en positiv tilførsel til UiA, og selvsagt det vitenskapelige arbeidet i naturfagene, som komplementerer UiAs fagkompetanse på en god måte.

- Fagmiljøet er sentralt. Et hovedargument i våre henvendelser til sentrale myndigheter har vært utvikling og samskaping mellom museets og våre fagfolk, sier universitetsdirektøren – og legger til at nå som det formelle er på plass skal overtakelsen foregå på en så god måte som mulig. Samtalene om dette starter alt til uken.

- Dette er godt nytt etter mange års prat. Vi får lettere tilgang til samarbeid mellom fagmiljøene nå som vi er under samme tak, sier instituttleder Dag Olav Andersen ved Institutt for naturvitenskapelige fag.

- Museet har både planter og mineraler i samlingene, spesielt har vi fram til nå manglet geolog, som kan undervise lærerstudentene våre i geofag. Jeg vet at flere av våre vitenskapelig ansatte har god kontakt med fagfeller ved museet. Nå ser vi fram til å utvikle dette videre, sier Andersen.

De ansatte ved museet feiret med kake og god stemning på fredag. Legg merke til at det bare er smuler igjen av feiringskaka. Endelig er ventetiden over - det har tatt på å arbeide i en uavklart situasjon i lang tid. Konstituert daglig leder Torill Gjelsvik nest ytterst til venstre.

De ansatte ved museet feiret med kake og god stemning på fredag. Legg merke til at det bare er smuler igjen av feiringskaka. Endelig er ventetiden over - det har tatt på å arbeide i en uavklart situasjon i lang tid. Konstituert daglig leder Torill Gjelsvik nest ytterst til venstre.

For de 12 ansatte ved museet blir ikke helgen den samme:

- Vi er svært fornøyde med at den lange ventetiden er over, og ser fram til å bli universitetsmuseum. Det er viktig for oss med faglig tilknytning til miljøet der vi faglig sett hører hjemme, sier konstituert daglig leder ved ANM, Torill Gjelsvik.

Hovedbygget og et lager på Gimle gård følger for øvrig ikke med på lasset, det er fortsatt en del av Vest-Agdermuseet.

ANM blir nå overført fra Kulturdepartementets budsjett til Kunnskapsdepartementet. Det følger ikke ekstra midler med, og tilskuddene fra vertskommunen Kristiansand og Vest-Agder fylkeskommune fortsetter som før. Statsbygg vil i første omgang oppgradere byggene til sin standard, så vil sikkert spørsmålet om magasinbygning komme opp. Det er fortrinnsvis dårlig magasinstandard fagfolkene fortviler over i dag.

Langvarig gartnerarbeid

Tanken om å legge museet inn i UiA ble sådd for mange år siden. Da museet ble gjenopplivet fra lagertilværelsen av Kristiansand kommune midt i 1960-årene, var det Halvor Vegard Hauge som sto i spissen for det. Han så museet som starten på universitetet i Kristiansand. Nå går drømmen hans i oppfyllelse.  Hele plenen sentralt på Campus Kristiansand heter da også Halvor Vegard Hauges plass – selv om noen tror at skiltet bare gjelder gangveiskrysset på sørenden av Ketil Moes hus (I-blokka).  Museet ble opprettet i 1828. Ingen andre kommuner i Norge har bygd opp et vitenskapsbasert naturmuseum på samme måte som Kristiansand.

Arbeidet for å få gjennomslag har pågått i årevis med tidligere rektor Torunn Lauvdal og tidligere universitetsdirektør Tor A. Aagedal som arbeidsledere fra UiAs side.

Aagedal har kultivert saken helt til mål overfor departementene, det siste året som seniorrådgiver, med jevnlig vanning og gjødsling av argumentene.

Til slutt var det politikerne som bestemte, og her høster nå regionens Høyre-politikere fruktene av arbeidet. Sentrale de siste årene har vært Kristiansand-ordfører Harald Furre, fylkesordfører Terje Damman og stortingspolitikerne Norunn Tveiten Benestad og Svein Harberg.

Geografisk holder UiA og ANM til på samme tomta på Gimlemoen – det vil si at dagens campus grenser til arboretet og uteanlegget ved museet. Statsbygg får dermed kontroll med en stor sammenhengende tomt. Det er kort vei fra dagens undervisningslokaler til museets utstillinger.

Utearealene ved museet er flotte - i hvert fall når våren kommer og blomster og vekster blomstrer - men arealene er små.

Utearealene ved museet er flotte - i hvert fall når våren kommer og blomster og vekster blomstrer - men arealene er små.

Styrker fagmiljøet

Begrunnelsen for sammenslåingen har primært vært å koble fagmiljøene ved UiA og ANM, slik at begge blir sterkere. Fagfolkene samarbeider godt allerede – men det blir naturligvis fastere i formen og mer framtidsrettet når alle er på samme lag.

Fra UiAs side vil dette få betydning for eksempel for lærerutdanningene, som får styrket utdanningskvalitet siden studentene får et bredere miljø å hente kunnskap fra.

Samskapingen i fagmiljøet vil også bety at universitetet får en ny integrert enhet som svært mange sørlendinger har et nært forhold til. Museet med parkanlegget rundt Gimle gård – arboretet, rosehagene, samlingene innendørs med fagfolk som er vant til å finne ut av folks observasjoner av insekter, fugler, dyr og fossiler – øker også nærheten mellom sørlendinger flest og universitetet. For ikke å snakke om alle som har vært med skoleklassen sin til museets skoleopplegg.

Les mer i fvn.no: Glede ved Agder Naturmuseum: – Etter nesten 200 år er museet der det hører hjemme

Send studiet på mail