Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Agder fikk fornyet referansestatus

Agder er nok en gang et forbilde innen aktiv og sunn aldring. –  Dette er en europeisk annerkjennelse av arbeidet vi gjør, sier Ragni MacQueen Leifson ved Senter for e-helse.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Levealderen i Europa øker. Men dette betyr ikke nødvendigvis at eldre lever sunnere, mer aktivt og mer selvstendig.

Målet med The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) er å mobilisere ressurser, ekspertise og erfaringer for å lage nyskapende løsninger innen aktiv og sunn aldring. En av måtene dette gjøres på er ved å utpeke referanseregioner, med mellom en og fire stjerner. Agder er én av to regioner i Norge med en slik status. Den andre er Stavanger.

Se video med bl.a. Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune.

FAKTA/EIP on AHA

  • The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) kan oversettes til Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring.
  • EIP on AHA er et initiativ fra Europakommisjonen for å fremme innovasjon og digital transformasjon på området.
  • Partnerskapet skal styrke EUs forskning og innovasjon. Målet er å øke det sunne livsløpet til EU-borgere med to år innen 2020.
  • 77 organisasjoner fikk referansestatus ved tildelingen i 2019.

Videreført status

Ragni MacQueen Leifson, administrativ leder for Senter for e-helse ved Universitetet i Agder.

Agder ble først en trestjerners referanseregion i 2016, en anerkjennelse av at regionen har kommet langt innen velferdsteknologi. Ved tildelingen i 2019 ble statusen videreført.

– Dette gir oss en europeisk anerkjennelse på arbeidet som gjøres innen e-helse i Agder. Det gir oss mulighet til å samarbeide med andre regioner i Europa. Vi kan lære av andre og dele vår erfaring, sier Ragni MacQueen Leifson, administrativ leder ved Senter for e-helse.

Senteret er Agder-regionens koordinerende partner i det uformelle nettverket, og et av universitetets prioriterte forskningssentre. Ambisjonen til senteret er å bli best på e-helse i Europa.

Stimulerer til innovasjon

I Europa finnes det til sammen 77 referanseregioner utpekt av EIP on AHA. For UiA har det europeiske samarbeidet allerede ført til flere søknader til EUs rammeprogram for forskning Horisont 2020, og en samarbeidsavtale med University of Strathclyde om utformingen av fremtidens helsetilbud.

– Samarbeid som dette stimulerer til innovasjon og nytenkning, med mål om en sunn og god alderdom for flest mulig, sier Leifson.

Senter for e-Helse samarbeider i EIP on AHA med Agderkommunene, blant annet gjennom Regional koordineringsgruppe for eHelse. Andre samardeidspartnere er Sørlandet sykehus HF, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Digin og Sørlandets europakontor.