0
Hopp til hovedinnhold

Agder får nasjonal hovedrolle i utviklingen av fremtidens velferdsteknologi

Regjeringen har nå offentliggjort at standardiseringsrammeverket
Continua skal innføres på velferdsteknologiområdet i Norge.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Innføringen av standardiseringsrammeverket innebærer at Senter for e-helse ved Universitetet i Agder og bedriftspartner Devoteam blir sentrale i utviklingen av fremtidens velferdsteknologi i Norge.

Professor Rune Fensli, forskningsleder ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder

- Med dette vedtaket får vi en nasjonal rolle og vi er også satt på det internasjonale kartet for utviklingen av fremtidens velferdsteknologi, sier en smilende professor Rune Fensli – som er forskningsleder ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder.

Senter for e-helse ved Universitetet i Agder har de siste to årene sammen med bedriftspartner Devoteam arbeidet med oppbyggingen av testsenteret for velferdsteknologi i Grimstad. Dette har skjedd med god støtte fra Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond og VRI Agder.

- Vi er i tillegg blitt partnere i Continua Personal Connected Health Alliance, og bygger med dette opp et kompetansesenter som er viktig for utviklingen og bruken av velferdsteknologi også internasjonalt. Senteret vil bli ett av de skandinaviske testmiljøene, og det er allerede innledet samarbeid med tilsvarende miljøer i Danmark og Sverige, fortsetter Fensli.

Det er viktig både for nasjonale myndigheter som arbeider med standardisering, kommunene som skal anskaffe teknologien og bedriftene som er avhengig av test og godkjenning av sine løsninger at det finnes et testsenter som har nødvendig infrastruktur og god kompetanse. Universitetet i Agder har flere pågående forskningsprosjekter knyttet til dette, og Devoteam har kompetanse og solid erfaring innenfor test av telekommunikasjonsutstyr og IKT-systemer. Denne erfaringen er viktig for utviklingen av senteret, hvor det også stilles høye krav til sikkerhet og pålitelighet for nye IKT-løsninger.  

Når velferdsteknologien blir standardisert er målet at dette skal bli plug-and-play løsninger som virker overalt, både nasjonalt og internasjonalt, noe som ikke er tilfellet i dag, sier Ann-Elisabeth Ludvigsen – som er direktør for e-helse og offentlig sektor hos Devoteam. - Min mobiltelefon er basert på internasjonale standarder og virker over hele verden, vi må tilstrebe at fremtidens velferdsteknologi også kan virke på denne måten, og da er det av avgjørende betydning å ha et kompetent testmiljø i Norge. Grimstad har lenge vært vel kjent for sitt kompetente fagmiljø innenfor telekommunikasjon, og dette gir oss klare synergier når vi nå satser stort innenfor helse- og omsorgssektoren, avslutter Ludvigsen.