0
Hopp til hovedinnhold

Abid Raja startet arbeidet med ny nasjonal handlingsplan for skeive i Kristiansand

Regjeringen skal utarbeide en ny handlingsplan for lhbtiq+. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja startet planleggingen sammen med Senter for likestilling ved Universitet i Agder.

Abid Raja, foto
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja åpnet møtet med fag- og organisasjonsmiljøene med å sitere rapporten Skeives levekår i Agder (2018). Foto: Kjell Inge Søreide.

En ny handlingsplan for å fremme likestilling for lhbtiq-personer er nå under arbeid.  

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja startet arbeidet med et internt arbeidsmøte med representanter fra UiAs Senter for likestilling i Kristiansand tirsdag 22. september.

Senere på ettermiddagen møtte han representanter fra fylker og kommuner i Agder, Rogaland og Hordaland og frivillige og skeive organisasjoner som Skeivt kristent nettverk, FRI Agder og Skeiv verden vest fra de samme fylkene.

Møtet var det første av tre som kultur- og likestillingsministeren skal ha med organisasjoner og fagfolk før planen blir ført i pennen. De neste møtene arrangeres i Tromsø og Oslo.

Behov for kompetanseløft

Abid Raja og Åsta L. Einstabland, foto

Statsråd Abid Raja lytter når Åsta L. Einstabland fra UiAs Senter for likestilling holder innledningsforedrag på innspillsmøtet. Foto: Kjell Inge Søreide. 

Men før møtet med organisasjonene, hadde statsråden et internmøte med representanter fra UiA.

Sammen med UiA-direktør Seunn Smith-Tønnesen, presenterte senterleder Åsta Lovise Håverstad Einstabland og Elanor Halvorsen Brendmo, Hanne Drangsholt og Claudia Klostergaard arbeidet ved UiAs Senter for likestilling.

Einstabland gikk gjennom forskningsrapporten Skeives levekår på Agder (2018). Den viser blant annet at hver tredje respondent rapporterte om redusert arbeidsevne på grunn av psykisk uhelse det siste året. 70 prosent av transpersonene i undersøkelsen hadde hatt selvmordstanker.

Universitetets samfunnsrolle

Elanor Halvorsen, foto

UiA-rådgiver Elanor Halvorsen Brendmo pekte på funn fra Østlandsforsknings levekårsundersøkelse. Den viser blant annet at lhbtiq-personer på Sørlandet har mer psykisk uhelse enn folk fra andre deler av landet. Foto: Kjell Inge Søreide. 

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen la i møtet med statsråden vekt på universitetets rolle som samfunnsaktør. Hun sa blant annet at UiA bidrar til å utvikle kompetanse i landsdelen om likestilling og levekår.

Einstabland og Brendmo pekte også på utfordringer ved å fremme likestilling og hindre diskriminering i Agder-regionen. Einstabland sa det er behov for et kompetanseløft om kjønn og likestilling i Agder og resten av landet.

– UiAs Senter for likestilling vil være en drivkraft for økt likestilling i Agder-regionen, sa hun.

Hun viste til kjernevirksomheten ved senteret. Det er undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid og kunnskapsformidling. Kurs, seminarer og rådgivning til myndigheter, organisasjoner og private aktører er en viktig del av kunnskapsformidlingen.

Klostergaard minnet også statsråden om arrangementer på UiA denne høsten knyttet til forebygging av rasisme, som dialogmøte 28. oktober, politisk debatt om rasisme 8. november og den store likestillingskonferansen 2. desember.

Mer kompetanse

Esben Esther Pirelli Benestad, foto

Esben Esther Pirelli Benestad var enig i at det var vanskeligere å være skeiv i Agder enn andre steder i landet. Men det er i Agder vi har flest sexologer, så et nytt ressurssenter for kjønnsforskning bør legges til Universitetet i Agder, sa hen. Foto: Kjell Inge Søreide. 

UiA la også fram egne forslag til den nye handlingsplanen for lhbtiq-personer:

  1. vi trenger et kompetanseløft i helsesektoren knyttet til skeive og særlig transpersoner
  2. vi trenger trygge og inkluderende møteplasser for skeive 
  3. vi trenger mer forskning om levekårene til skeive og transpersoner

– Vi har behov for mer forskning om diskriminering av skeive og kanskje særlig transpersoner, blant annet for å forstå mer om hvordan slik diskriminering forsterker utenforskap og stress hos minoritetsgrupper, sa Einstabland til statsråd Raja.

Uforstand og inkompetanse

Åsta Lovise Håverstad Einstabland, Elanor Halvorsen Brendmo og Abid Raja, foto

Åsta Lovise Håverstad Einstabland (t.v.) og Elanor Halvorsen Brendmo fra UiAs Senter for likestilling informerte statsråd Abid Raja om hvilke utfordringer skeive lever med. Foto: Kjell Inge Søreide. 

Statsråd Abid Raja trakk fram rapporten om Agder da han senere på ettermiddagen innledet til innspill til den nye handlingsplanen fra en rekke aktører og organisasjoner fra Agder, Rogaland og Hordaland.

– Rapporten er dyster lesning, sa Raja.

Han la vekt på at det ikke skal være noen tvil om at den nye fireårige handlingsplanen skal ha ambisiøse mål.

– Kampen mot negativ sosial kontroll må tas i alle miljøer. Det å være skeiv skal ikke ha noe å si for din psykiske helse. Alle skeive skal være åpne og frie mennesker. Sammen skal vi gjøre Norge til et raust og inkluderende samfunn, sa Raja.

Mange av forslagene fra organisasjonene fortalte historier om uforstand og inkompetanse rundt lhbtiq-personer. Flere understreket i likhet med UiA at det er et stort behov for mer opplæring og kompetanse om feltet i barnehage, skole, universitet og helsevesen.

Senter for likestilling spiller nøkkelrolle

Etter Rajas åpningstale holdt Einstabland og Brendmo hvert sitt foredrag om utfordringene skeive lever med.

Einstabland gikk gjennom presseoppslag i region- og riksaviser for å vise at det fremdeles er behov for å jobbe aktivt mot diskriminering av skeive.

Brendmo viste til levekårsundersøkelsen 2018 fra Østlandsforskning. Den viser at det er mer uhelse og selvmordstanker blant skeive i Agder enn i resten av landet.

– Fordommer mot skeive er mer utbredt i vår landsdel enn andre steder i landet, sa Brendmo.

– Dette er sterke historier og viktige innsikter jeg tar med meg videre i arbeidet med likestillingsplanen, sa statsråd Raja da han forlot møtet med notatblokken full av innspill til den nye likestillingsplanen