Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Åtte millioner til målesystem for offshoreutstyr

UiAs Motion Laboratory har fått åtte millioner kroner fra Forskningsrådet for å kjøpe instrumenter som måler bevegelser på utstyr plassert på en plattform som simulerer bølgebevegelser.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektleder for Motion Laboratory er professor Geir Hovland, her foran en av Stewart-plattformene i Campus Grimstad. En mobil Stewartplattform er ett av elementene som UiA nå har fått midler til å kjøpe gjennom "Veikartet" for nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

Prosjektleder for Motion Laboratory er professor Geir Hovland, her foran en av Stewart-plattformene i Campus Grimstad. En mobil Stewartplattform er ett av elementene som UiA nå har fått midler til å kjøpe gjennom "Veikartet" for nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

UiA er prosjektleder for Motion Laboratory, som har NODE, Norwegian offshore & drilling engineering og CMR – Christian Michelsen Research - som partnere. Søknaden tilsvarer bevilget beløp – det vil si 7.869.000 kroner.

- Utstyret vil komme arbeidspakkene i SFI Offshore Mechatronics til gode, samt fremtidige aktiviteter i Sørlandslab / Mechatronic Innovation Lab. I tillegg vil utstyret bli gjort tilgjengelig i hovedprosjekter for studenter på bachelor- og masterstudiene i mekatronikk, sier prosjektleder, professor Geir Hovland.

Endelig på «Veikartet»

Bevilgningen kommer gjennom Forskningsrådets finansieringsordning «Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur», som populært blir kalt «Veikartet» eller mer formelt «Veikart for forskningsinfrastruktur av nasjonal betydning". Hensikten er å finansiere viktig infrastruktur som har bred nasjonal interesse, og som det bare fins ett eller svært få av i landet. Bevilgningen til forskningsutstyr på denne posten er rekordhøy i år, med 1,3 milliarder kroner.

Se også Regjeringens pressemelding og oppslag i Adresseavisen:

For UiA er det godt nytt at universitetet nå har utstyr som blir regnet som nasjonalt viktig.

- Det er mange år siden vi sist fikk penger fra denne posten, som da het «Bevilgninger til stort vitenskapelig utstyr», forteller Alf Holmelid, som sammen med prosjektleder Geir Hovland har utformet søknaden.

- Nå viser bevilgningen at vi arbeider med et område der UiA er unike i nasjonal sammenheng. Vårt utstyr er for øvrig komplementært til det de har ved Marintek på NTNU, sier Holmelid fornøyd.

En av de to fastmonterte Stewart-plattformene i Motion Lab.

En av de to fastmonterte Stewart-plattformene i Motion Lab.

Simulerer havet på land

UiA har allerede en stor og en liten maskin – Stewart-plattformer - som lager bølgebevegelser som tilsvarer bevegelsene i sjøen offshore. Se demonstrasjonsvideo

Datakraften som styrer bevegelsene i plattformbeina er meget stor, fordi bølgebevegelsene som skal styres også inkluderer vridningsbevegelser og endringer i bølgefrekvens, blant annet. Bevegelsene i plattformbeina styres hver for seg.

Utstyret som nå blir innkjøpt betyr en kraftig utvidelse av forsøkene som kan gjøres på bevegelsesplattformene.

1000 bilder i sekundet

Utstyret i «Veikartet» består av tre hovedelementer:

  • Et high-speed kamerasystem som kan måle flere objekters posisjon og orientering (6 frihetsgrader) 1000 ganger i sekundet.
  • En laser-tracker som følger bevegelsene til utstyret som blir målt. Denne kan også måle et objekts posisjon og orientering i 6 frihetsgrader med stor nøyaktighet (noen få mikrometer).
  • En mobil plattform som er godkjent til bruk utenfor Motion Lab’en – i praksis vil det si at plattformen kan kjøres til og brukes på anleggene til NODE-bedriftene – og andre steder.

Størrelsen på den mobile plattformen blir noe mindre enn den minste av de stasjonære Stewart-plattformene som alt fins i laboratoriet på Campus Grimstad. Den mobile plattformen vil bli designet for å ha størst arbeidsområdet i hiv (vertikalbevegelsen).

High-speed-kameraet og laser-trackeren gjør nøyaktige målinger av hva som skjer med utstyr som er montert på plattformen, når den blir utsatt for bølgebevegelsene. Målingene skjer tredimensjonalt, med presisjon på mikrometernivå.

Målingene av disse minimale strukturbevegelsene er svært viktig for produsentene av offshore-utstyr – ikke bare fordi en kan konstatere at det er bevegelser – men også hvordan bevegelsene skjer. Dermed blir det mulig å motvirke struktursvingningene ved byggingen av utstyret.

Bevegelsesmålesystemet er også svært viktig for å kalibrere målesystemer som skal plasseres i bøyer ute på havet, for eksempel vindmålere. Slike bøyeinstrumenter er vesentlig billigere enn utstyr som står på faste pæler.

Med det nye test-utstyret vil Motion Laboratory stå helt i forskningsfronten på dette området – ikke bare i norsk sammenheng, men også internasjonalt. Utstyret vil dermed være en viktig bidragsyter til at NODE-bedriftene kan opprettholde posisjonen som verdensledende i sin offshore-nisje.

Utstyret er også viktig for å utvikle annen offshoreteknologi, blant annet offshore vindenergi. Slik er det eksempel på infrastruktur som kan bygge bro mellom ulike anvendelser og legge grunnlaget for et robust næringsliv på Sørlandet.

Tester «on site»

Den mobile Stewart-plattformen betyr at bedrifter og samarbeidende forskningsmiljøer kan teste og gjøre forsøk med utstyr på eget område, slik at de slipper å flytte det som skal testes inn i et eksternt laboratorium.

Seniorrådgiver Alf Holmelid har bidratt tungt i utstyrssøknaden som fikk full uttelling.

Seniorrådgiver Alf Holmelid har bidratt tungt i utstyrssøknaden som fikk full uttelling.

- Den mobile plattformen kan for eksempel kjøres ut til en fabrikk som produserer kraner, og så kan det gjøres forsøk på deres fabrikk, med deres utstyr, på deres kran – i stedet for å flytte hele prosessen til lab’en på Campus Grimstad, sier Alf Holmelid.

Det mobile utstyret vil også bli brukt for å kalibrere måleutstyr for flytende installasjoner, og det må ofte foregå utendørs. Dette vil bli utført i samarbeid med blant andre CMR - Christian Michelsen Research - i Bergen.

Utstyret som nå blir kjøpt supplerer og utvider maskinparken som UiA har fått delvis gjennom NORCOWE-prosjektet, der UiA samarbeider med CMR og universitetene i Bergen og Stavanger.

- Sånn sett er utstyret vi nå får egnet for testing både av offshore- og vindteknologi, sier Alf Holmelid.

UiA er med: Prosjekt på 5G-kommunikasjon

UiA med på et prosjekt som fikk 9,7 millioner kroner til 5G-kommunikasjon fra den samme utstyrspotten på "Veikartet".

Prosjektleder for UiA er professor Baltasar Beferull Lozano.

Den nasjonale infrastrukturen skal bidra til å utvikle og teste konsepter for 5G telekommunikasjonssystemer og forskning på sensornettverk for industriell bruk.

5G telekommunikasjon vil være det nye fundamentet for framtidig tele- og datakommunikasjon, og nye sensornettverk vil bli en sentral del av vår nye, trådløse infrastruktur.

Forskningsrådet foreslår å investere 9,7 millioner kroner i prosjektet. Prosjektleder er NTNU. Samarbeidspartnere er UiA og Trådløse Trondheim AS.