0
Hopp til hovedinnhold

Åpner forsiktig opp campusene

Hovedregelen for UiA-ansatte er fortsatt hjemmekontor, men UiA åpner nå campusene - etter individuelle vurderinger - for dem som må på kontoret for å få utført arbeidet tilfredsstillende.

Dør på gløtt.

Dørene åpnes på gløtt på campusene, slik at noen med definerte behov slipper inn for å jobbe. Foreløpig er det få - men det betyr etter alt å dømme at etter hvert vil flere få tilgang til arbeidsplassen sin.

- Kunnskapsdepartementet har sendt ut en presisering av retningslinjene for tilgang til campus, og vi åpner nå opp for noen flere, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

I første rekke er det de som trenger universitetsfasiliteter for å produsere undervisning, og de som har arbeidsforhold hjemme som gjør det vanskelig å utføre nødvendig arbeid. Ellers er hjemmekontor fortsatt hovedregel for alle som kan utføre jobbene sine hjemmefra.

Når noen - og etter hvert flere - nå får arbeide på campus, betyr det også at de som stikker innom for å hente noe på kontoret må gjøre det utenfor arbeidstid - om kvelden eller i helgene. Årsaken til det er hensynet til smittevern.

Når noen - og etter hvert flere - nå får arbeide på campus, betyr det også at de som stikker innom for å hente noe på kontoret må gjøre det utenfor arbeidstid - om kvelden eller i helgene. Årsaken til det er hensynet til smittevern.

Når det nå blir åpnet for flere ansatte på campus, betyr det samtidig at ansatte som skal innom campus for å for eksempel hente utstyr, nå må gjøre dette på kveldstid eller i helger.

Kriterier for tilgang

Fakultetsdirektør eller avdelingsdirektør kan, om det er mulig innenfor de nasjonale smittevernreglene, tillate tilgang for ansatte:

  • som må bruke universitetets fasiliteter for å produsere undervisning (Informasjon om påmelding til innspilling i TV-studio eller lignende kommer i løpet av få dager)
  • som har svært dårlige arbeidsforhold hjemme, som går ut over mulighetene til å arbeide eller til å opprettholde god HMS (f.eks. dårlig kontorutrustning eller svært dårlig internettilgang)
  • som har snarlige tidsfrister og hvor effektiviteten ved hjemmearbeid alvorlig truer nødvendig framdrift
  • med andre vektige grunner for å arbeide på campus

Ansatte som ønsker snarlig tilgang må ta kontakt med fakultetsdirektør eller avdelingsdirektør senest onsdag 6. mai, for å få tillatelse før man oppsøker campus. Det kan være hensiktsmessig at søknaden sendes til fakultetsdirektør eller avdelingsdirektør med kopi til instituttleder der det er relevant.

Tidligste dato for tilgang er mandag 11. mai.

Tidsfristen 6. mai gjelder for neste uke, slik at åpningen og planleggingen av denne kan gjøres i kontrollerte former. Poenget er at det må meldes inn ønske i god tid, slik at fakultetsdirektører og administrasjonsledere har tid til til å se det totale antallet  og vurdere det samlet opp mot FHIs råd og helheten på fakultetene/avdelingene.

Det er naturligvis også mulig å søke etter 6. mai, men da er det ikke sikkert at en kommer inn neste uke, med start 11. mai.. 

- Alle FHIs anbefalinger om smittevern må til enhver tid være oppfylt, understreker Smith-Tønnessen.

Fordeling av arbeidstid mellom kolleger

Den enkelte avdeling eller fakultet må også komme i gang med kontinuitetsplanlegging. Dette er beskrevet i UiAs pandemi-plan, og innebærer at hver avdeling må fordele arbeidsstyrken mellom de som kan være på campus og de som har hjemmekontor.

- Ved en eventuell ny smitteoppblomstring må vi sikre oss at ikke hele fagmiljø eller avdelinger blir syke, og at vi har nok friske ansatte til å utføre alle oppgaver, sier Smith-Tønnessen.

Avvikling av ferie og avspasering

Det er et lederansvar å sørge for at ferie og avspasering blir tatt ut på en god måte.

- Vi ber alle ansatte å komme i gang med å planlegge når man ønsker å ta ut sine fridager. Endrede forberedelser til et delvis digitalt høstsemester og en mulig smittetopp til høsten gjør at vi ønsker at alle skal få tatt ut sine ferie- og fridager i god før høstsemesteret starter, sier Smith-Tønnessen.