0
Hopp til hovedinnhold

Åpner for flere studenter og ansatte

Nå åpner UiA campusene for studenter om avslutter sin bachelorgrad i løpet av våren. Alle aktuelle får e-post om at de slipper inn.

Avgangsstudenter både på bachelor- og masternivå slipper nå inn på campus. (Illustrasjonsbilde)

Biblioteket på Campus Kristiansand blir åpnet for avgangsstudenter både på bachelor- og masternivå, på Campus Grimstad vil studentene sitte i Gata. (Illustrasjonsbilde)

I tillegg blir det enklere for ansatte å komme tilbake til arbeidsplassen.

Samme opplegg som for masterstudentene

Når avgangsstudentene fra bachelorstudiene nå slipper inn på campus, er det etter samme retningslinjer som for masterstudentene som alt er klarert. Det er samme regler på Campus Grimstad og på Campus Kristiansand:

 • Alle som slipper inn får melding på e-post om at de får slippe inn på campus
 • Studentene må gå inn gjennom hovedinngangen
 • Innslippstiden er mellom klokka 09 og 12. Dørene er låst, så du blir sluppet inn
 • Alle må registrere seg med studentkortet når de går inn på campus. Årsaken til det er at da vet UiA hvem som har vært på campus. Disse dataene blir utelukkende brukt til smittesporing i tilfelle noen som har vært inne får tegn til Korona Covid-19-virus. Det er bare kommunehelsetjenesten som eventuelt får tilgang til dataene.
  • På Campus Grimstad vil studentene få tilgang til Gata – det åpne fellesarealet som går tvers gjennom hovedbygningen. Her er det plass nok til at mange får fred til å lese.
  • På Campus Kristiansand vil lesesalsplassene i Universitetsbiblioteket bli åpnet. Om de blir fylt opp, er det plasser i vrimlehallen – Vilhelm Krags hall – som kan tas i bruk.

Smittevern-kurs

Alle som får tilgang til campus må gjennom et digitalt smittevernkurs, som ved andre universiteter. Lenke til smittevernskurset finner du her:

– Det er en forutsetning at de generelle smittevernreglene blir fulgt av de som kommer inn på campus, både studenter og ansatte. Er du syk, må du holde deg hjemme. På campus er én meters avstand til andre, hostehygiene og hyppig håndvask viktig for å redusere smittefaren, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Enklere for ansatte – flere skal tilbake

Noen ansatte har oppfattet det som litt strengt at de har vært nødt til å søke om å få komme tilbake til campus. Nå holder det med å avtale med HMS-leder i fakultetet/avdelingen.

- Nå har vi smittevernveileder og smittevernkurs på plass, og noen ukers erfaring med ansatte på campus. Det er klart for å slippe til flere, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Og antyder at neste steg er at rundt en tredjedel av de ansatte kan være på campus samtidig.

- Men dette vil variere mellom fakultetene og avdelingene blant annet etter hvordan lokalene ser ut. Noen steder kan vi ha halvparten på plass samtidig, andre steder kanskje bare 20 prosent. Vi skal bo oss tilbake på campus slik at det føles trygt for alle. Hvert fakultet og avdeling må finne gode løsninger som gjør at flest mulig nå kommer tilbake til kontorene før ferien, for eksempel ved ulike rotasjonsordninger. Vi trenger alle å ta del i kollegafellesskapet, sier universitetsdirektøren.

Kontinuitetsplanlegging er et av hensynene som må tas i planleggingen av hvem som er samtidig på campus. Det ville være ille om alle ansatte i en avdeling eller alle som underviser i et emne blir rammet av Korona Covid-19-viruset samtidig.

UiA satser på at alle studenter skal få et tilbud om fysisk undervisning i høst, selv om også mye vil gå digitalt.

Universitetet gjør alt for å hindre at et helt emne forsvinner i virus-sykdom, om alle underviserne blir syke. Konsekvensene blir også følbare om en teknisk-administrativ avdeling blir satt ut av spill.

Smittevern og e-læringskurs

Alle som får tilgang til campus må gjennom et digitalt smittevernkurs. Ansatte finner kurset på Innaskjærs – enten i det gule feltet på forsiden eller via UiAs smittevernveileder.

For UiA er det to sentrale mål som skal alltid står øverst på agendaen:

 1. Liv og helse
 2. Studentenes progresjon

Husk de tre grunnreglene:

 • Hold deg hjemme hvis du kjenner antydning til sykdom
 • Husk én-meters-regelen – alltid!
 • Sprit og vask hendene ofte