Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

61 studentar blir læringsassistentar

UiA arrangerte kurs på Skottevig feriesenter for studentar som ønsker å hjelpe nye studentar med praktisk bruk av matematikk.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av Skottevig feriesenter
Første del av kurset var held på Skottevig feriesenter i Høvåg.

– Kurset gjer læringsassistentane betre rusta til å lære bort matematikkunnskapane sine på ein pedagogisk måte, seier Lillian Egelandsaa, administrativ leder for MatRIC, Senter for framifrå undervising i matematikk, finansiert av Forskingsrådet og UiA.

MatRIC arbeider med matematikk og forståelsen for korleis matematikk blir brukt som del av andre fagfelt enn reine matematikk-fag. 

Lillian Egelandsaa er administrativ leder for MatRIC

Lillian Egelandsaa er administrativ leder for MatRIC

6.-7. august møtte 61 deltakarar opp på Skottevig feriesenter for første del av tre samlingar i Læringsassistentprogrammet (LAP). Programmet er i regi av MatRIC og UiAs pedagogiske utviklingssenter, UiA PULS.

Ulike forkunnskapar

Det er i fag ved ingeniørstudiar og økonomi- og administrasjonsfag at mange nye studentar opplev utfordringar ved praktisk bruk av matematikk.

Læringsassistentane hjelper dei over kneika, noko som ofte er ein følgje av manglande matematikk-kunnskapar frå vidaregåande skule. Mattekrisehjelp kan studentane også få gjennom eit drop-in-tilbod eller faddergruppeordninga FYSE (First Year Student Environment).

Kristoffer Sand studerer mekatronikk på tredje året.

Kristoffer Sand vil bli læringsassistent for å vidareføre kunnskap innan mekatronikk. 

I opplæringsprogrammet får læringsassistentane tips om korleis til dømes kroppsspråk betyr mykje for korleis dei som skal lære oppfattar den som skal lære bort. Gunnar Horn, som er teatermann og UiA-undervisar, demonstrerer til dømes med gamle skodespelarknep korleis ulik kroppshaldning kan gjere at studentar enten sovnar av eller blir lys vakne og aktive i timen. 

Kursdeltakarane får også andre praktiske tips og råd om den nye rollen sin. Alle har allereie gått eit eller fleire år på studiet dei nå skal være læringsassistentar i. 

– I år er det spesielt viktig at vi får dyktige læringsassistentar for studentane som studerer hos oss på første året. På grunn av koronasituasjonen vil studentane vil bli delt meir opp i grupper og gruppearbeid, og der får assistentane våre ei sentral rolle med å inkludere alle både fagleg og sosialt, seier Egelandsaa.

Vidareføre kunnskap

Kristoffer Sand studerer mekatronikk på tredje året. Det kommande studieåret skal han vere læringsassistent og leie ei FYSE-gruppe med nye studentar innan mekatronikk. Sand fortel at han ønsker å bruke tida med dei nye studentane til å vidareføre kunnskap. 

– Mekatronikk er eit hardt og vanskeleg studie, så eg ønsker å bidra til at mine medstudentar får eit godt læringsutbytte av studiet, seier Sand. 

Sjå video frå første del av Læringsassistentprogrammet: