0
Hopp til hovedinnhold

61 studentar blir læringsassistentar

UiA arrangerte kurs på Skottevig feriesenter for studentar som ønsker å hjelpe nye studentar med praktisk bruk av matematikk.

Bilde av Skottevig feriesenter
Første del av kurset var held på Skottevig feriesenter i Høvåg.

– Kurset gjer læringsassistentane betre rusta til å lære bort matematikkunnskapane sine på ein pedagogisk måte, seier Lillian Egelandsaa, administrativ leder for MatRIC, Senter for framifrå undervising i matematikk, finansiert av Forskingsrådet og UiA.

MatRIC arbeider med matematikk og forståelsen for korleis matematikk blir brukt som del av andre fagfelt enn reine matematikk-fag. 

Lillian Egelandsaa er administrativ leder for MatRIC

Lillian Egelandsaa er administrativ leder for MatRIC

6.-7. august møtte 61 deltakarar opp på Skottevig feriesenter for første del av tre samlingar i Læringsassistentprogrammet (LAP). Programmet er i regi av MatRIC og UiAs pedagogiske utviklingssenter, UiA PULS.

Ulike forkunnskapar

Det er i fag ved ingeniørstudiar og økonomi- og administrasjonsfag at mange nye studentar opplev utfordringar ved praktisk bruk av matematikk.

Læringsassistentane hjelper dei over kneika, noko som ofte er ein følgje av manglande matematikk-kunnskapar frå vidaregåande skule. Mattekrisehjelp kan studentane også få gjennom eit drop-in-tilbod eller faddergruppeordninga FYSE (First Year Student Environment).

Kristoffer Sand studerer mekatronikk på tredje året.

Kristoffer Sand vil bli læringsassistent for å vidareføre kunnskap innan mekatronikk. 

I opplæringsprogrammet får læringsassistentane tips om korleis til dømes kroppsspråk betyr mykje for korleis dei som skal lære oppfattar den som skal lære bort. Gunnar Horn, som er teatermann og UiA-undervisar, demonstrerer til dømes med gamle skodespelarknep korleis ulik kroppshaldning kan gjere at studentar enten sovnar av eller blir lys vakne og aktive i timen. 

Kursdeltakarane får også andre praktiske tips og råd om den nye rollen sin. Alle har allereie gått eit eller fleire år på studiet dei nå skal være læringsassistentar i. 

– I år er det spesielt viktig at vi får dyktige læringsassistentar for studentane som studerer hos oss på første året. På grunn av koronasituasjonen vil studentane vil bli delt meir opp i grupper og gruppearbeid, og der får assistentane våre ei sentral rolle med å inkludere alle både fagleg og sosialt, seier Egelandsaa.

Vidareføre kunnskap

Kristoffer Sand studerer mekatronikk på tredje året. Det kommande studieåret skal han vere læringsassistent og leie ei FYSE-gruppe med nye studentar innan mekatronikk. Sand fortel at han ønsker å bruke tida med dei nye studentane til å vidareføre kunnskap. 

– Mekatronikk er eit hardt og vanskeleg studie, så eg ønsker å bidra til at mine medstudentar får eit godt læringsutbytte av studiet, seier Sand. 

Sjå video frå første del av Læringsassistentprogrammet: