Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

6 millioner kroner til å utvikle kystovervåkning på Sørlandet

Prosjektet «Arven etter Dannevig» skal blant annet bidra til bedre overvåkning av kyststrømmen i Raet nasjonalpark.

Den nye prosjektet skal blant annet utvikle en ny kameraløsning for det planlagte kystobservatoriet på Torungen fyr.  Foto: Arnbjørg Aagesen / Havforskningsinstituttet
Den nye prosjektet skal blant annet utvikle en ny kameraløsning for det planlagte kystobservatoriet på Torungen fyr. Foto: Arnbjørg Aagesen / Havforskningsinstituttet

Denne saken ble opprinnelig publisert av Havforskningsinstituttet. 

I starten av november fikk forskningsprosjektet «Arven etter Dannevig» tildelt 6 millioner kroner fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet.

– Det er gledelig å se at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond støtter prosjektet og hjelper til med å styrke den marine kompetansen i Agder. Fagmiljøene her er i sterk vekst, og prosjektet vil posisjonere miljøene ytterligere i tiden fremover, sier havforsker Halvor Knutsen.

Knutsen leder også Senter for kystsoneøkologi (CCR) ved UiA.

Det nye prosjektet har som mål å drive frem nyskapende forskning innen teknoøkologi på marin kystovervåkning.

– Vi skal blant annet utvikle en ny kameraløsning for det planlagte kystobservatoriet på Torungen fyr. Der skal data fra kyststrømmen i Raet nasjonalpark behandles i sanntid med kunstig intelligens. Dette vil gjøre det til et unikt varslingssystem for store endringer langs kysten, sier Tonje Knutsen Sørdalen, forsker fra UiA og prosjektleder for «Arven etter Dannevig».