Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

3470 ja-svar i første runde – flere ledige plasser

3470 søkere som fikk tilbud om studieplass ved UiA i hovedopptaket i Samordna opptak 19. juli, har takket ja til studieplassen. Men det er fremdeles mange muligheter ved UiA.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange har sagt ja takk til studieplass ved UiA - men det er fremdeles plass til flere! Sjekk ledige studieplasser. (Arkivbilde)

Mange har sagt ja takk til studieplass ved UiA - men det er fremdeles plass til flere! Sjekk ledige studieplasser. (Arkivbilde)

Samordna opptak - oversikt for UiA etter hovedopptaket - svarfrist 26. juli:

 

Studieplasser

Søkere - førstevalg

Tilbud gitt

Ja-svar per 28. juli

2013

2776

5379

4444

3088

2014

2868

5938

4759

3470

Dette er etter hovedopptaket. Samordna opptak har suppleringsopptak tirsdag 29. juli. Helt fram til studiestart foregår det løpende opptak etter først til mølla-prinsippet.

UiA foretar også løpende opptak til studier med lokalt opptak.

Følg nøye med - fremdeles muligheter

Akkurat nå er det flest studier ved Fakultet for humaniora og pedagogikk som ligger ute i Samordna opptaks oversikt over ledige studieplasser – se lenke her: 

Ledige studieplasser ved UiAs eget lokale opptak

Det viktigste å gjøre for den som leter etter studieplass, er å følge nøye med. Listene over ledige studieplasser blir endret hele tiden fram mot studiestart – og kanskje noen dager etter det også. Siden det er fortløpende opptak, fylles ledige studieplasser opp – og studiet forsvinner fra lista.

Samtidig kan tilbakemeldingene til andre studier være sånn at plutselig spretter det fram en ledig studieplass på et annet studium. Da er det først til mølla-prinsippet som gjelder.

Overbooking

Så godt som alle studier blir overbooket - det vil si at det blir gitt tilbud om studieplass til flere enn tallet på offisielle studieplasser. Generelt er overbookingen bygd på erfaring fra faglærerne og Opptakskontoret om frafall – og det er sjelden det går helt åt skogen. I så fall må UiA ta grep og sette inn ekstra ressurser.

Det er viktig å skille mellom studieplasser og kapasitet: Tallet på offisielle studieplasser er viktig, fordi disse er fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet.

Samtidig velger UiA i mange studier å øke kapasiteten på egen hånd – det vil si sette inn ekstra ressurser. Her får UiA igjen for innsatsen i form av midler over statsbudsjettet for avlagte studiepoeng, blant annet. Men totalinntekten er vesentlig lavere enn for fullfinansierte studieplasser.

Et godt eksempel er bachelorstudiet i rettsvitenskap, som UiA fikk lov til å opprette i 2011 – men bare 15 studieplasser var fullfinansiert. UiA opprettet studiet med 60 studieplasser – og betalte altså tre fjerdedeler av moroa selv. Flere studieplasser var vanskelig å få ut av Kunnskapsdepartementet – noe rektors sukk over statsbudsjettet for 2012 viser: I år finansierer imidlertid departementet 55 studieplasser.

Størrelsen på overbookingen varierer fra fag til fag – for eksempel er det svært liten overbooking til studier som krever praksisplass, laboratorieplass eller har andre forhold som gjør at det kan skape problemer om for mange får tilbud om plass.

I motsatt ende er det større overbooking for eksempel på studier der det erfaringsmessig er stort frafall, og på studier der det mest er auditorieforelesninger. Her kan UiA håndtere ekstrastudenter ved interne tiltak.

Studentorganisasjonen om overbooking

Overbooking ble tatt opp av leder for Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset, i forbindelse med hovedopptaket 19. juli.

- Den kalkulerte overbookingen gir ikke institusjonene mulighet til å følge opp alle studentene de gir tilbud om studieplass, mener Langset, sitert i Fædrelandsvennen 19. juli 2014: (bak betalingsmur - også i papiravisen 19. juli)

Studiedirektør Bjørn J. Monstad er fornøyd med UiAs hovedopptak - også i år peker tallene oppover.

Studiedirektør Bjørn J. Monstad er fornøyd med UiAs hovedopptak - også i år peker tallene oppover.

Studiedirektør ved UiA, Bjørn J. Monstad, er ikke bekymret for at UiA kommer til å bli overfylt, skriver Fædrelandsvennen i samme sak:

- Tallene må sees i sammenheng med at vi har statistikk på hvor mange som svarer ja. Dette varierer mellom studiene, og ved de mest konkurranseutsatte studiene tar vi inn en god del flere ettersom vi regner med større frafall, sier Monstad.

Han forteller at UiA beregner overbooking så nært det utfallet de ønsker.

- Vi prøver heller å finne en balanse mellom kvalitet og kvantitet. Hittil har vi ikke hatt indikasjoner på at studentene er misfornøyde. Det ville vi i så fall fanget opp i våre studentundersøkelser, sier studiedirektøren til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen var spesielt opptatt av overbooking i:

  • Økonomi og administrasjon, Kristiansand: 80 studieplasser – 285 tilbudt plass – 190 ja-svar
  • Økonomi og administrasjon, Grimstad: 40 studieplasser – 104 tilbudt plass – 67 ja-svar
  • Sykepleier, Kristiansand: 130 studieplasser 230 tilbudt plass – 181 ja-svar
  • IT og informasjonssystemer, bachelor: 40 studieplasser – 101 tilbudt plass – 72 ja-svar
  • Markedsføring og ledelse: 55 studieplasser – 165 tilbudt plass – 90 ja-svar
  • Rettsvitenskap: 55 studieplasser – 125 tilbudt plass – 90 ja-svar