Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

229 internasjonale studenter til UiA

Tyske studenter er den nasjonaliteten som tiltrekkes mest av Sørlandet. Hele 69 tyske utvekslingsstudenter vil tilbringe høsten på UiA, mot 49 i fjor høst.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Internasjonale studenter høsten 2014.

Internasjonale studenter høsten 2014.

Neste nasjon på rankingen er Spania, med 13 utvekslingsstudenter mot 7 i fjor høst, fulgt av Italia med 11 mot 9 høsten 2013. Motsatt er det studenter fra USA som blir færre på UiA i år: 5 studenter i år mot 13 i fjor.

Ettersom det er få studenter fra mange nasjoner vil små endringer i tallene slå sterkt ut i prosenter. Men trenden er klar: Flere utvekslingsstudenter kommer til UiA.

Internasjonal avdeling ved UiA tar imot de internasjonale studentene som kommer til UiA, og hjelper UiA-studenter som vil utenlands med det - sjekk nettsiden for muligheter:

I år reiser til sammenligning 255 UiA-studenter på utveksling - 200 i ett semester mens 55 tar to semestre utenlands inn i sin fagkrets.

Flere grupper utenlandske studenter

Utenlandske studenter er gruppert i flere kategorier:

Den største gruppen er utvekslingsstudenter, som tar ett eller to semestre ved UiA. I år er det 177 utvekslingsstudenter ved UiA, en økning fra 161 i høstsemesteret i fjor. Utvekslingsstudentene er enten en del av utvekslingsprogrammer som for eksempel Erasmus eller Nordplus, eller deltar i et direktesamarbeid mellom UiA og andre universiteter over hele verden.

I tillegg har UiA i høst 20 kvotestudenter – det vil si studenter som kommer til norske utdanningsinstitusjoner som del av bistandsarbeid, for å bygge kompetanse i hjemlandet deres.

Siste kategori er masterstudenter som kommer til UiA for å ta hele eller deler av graden. I høst er det 32 utenlandske master-studenter ved UiA.

Til sammen blir det 229 utenlandske studenter ved UiA høsten 2014. I fjor høst var tilsvarende tall 201.

I tillegg til de 229 kommer også utenlandske studenter på kortere opphold. I DBH – database for høyere utdanning – er det et skille mellom de som er kortere eller lengre enn tre måneder.  De som utveksles kortere enn tre måneder blir ikke regnet inn i finansieringsgrunnlaget for institusjonen.

Til slutt er det norske studenter med utenlandsk pass som dermed teknisk sett er utlendinger. Disse telles ikke ved UiA.

Inspirerer internasjonalisering

UiA har hatt en langsom positiv utvikling i tallet på utvekslingsstudenter de siste årene.

Det er et mål for UiA å øke tallet på utvekslingsstudenter, både antall som kommer til UiA og at flere UiA-studenter reiser ut et semester eller to. Det samme gjelder vitenskapelig tilsatte.

Derfor har UiA brukt mye tid og krefter for å få internasjonale sertifikater på studiene, noe som har ført til at UiA var først ute i Norge med ECTS-  og Diploma Supplement- godkjenning (DS). Det vil si at studiene er klarert som del av bachelor- eller mastergrad ved andre universiteter innen EU. Les mer om ECTS og Diploma Supplement labels her:  

I tillegg har UiA nå også de mer forskerrettede sertifikatene Charter and Code og ECHE - Erasmus Charter for Higher Education, som er et politisk dokument som gir UiA rett til å søke om EU-midler.

Utvekslingsstudenter ved UiA:

 

Campus Kristiansand 2014

Campus Grimstad 2104

UiA i alt 2014

Campus Kristiansand 2013

Campus Grimstad 2103

UiA i alt 2013

Tyskland

49

20

69

40

9

49

Spania

7

6

13

7

-

7

Italia

11

-

11

9

-

9

Sveits

5

3

8

3

4

7

Østerrike

6

2

8

     

Frankrike

4

2

6

13

2

15

Polen

4

2

6

5

1

6

Nederland

6

-

6

3

-

3

Romania

6

-

6

     

Tsjekkia

6

-

6

2

-

2

Finland

5

-

5

1

-

1

USA

5

-

5

12

1

13

Storbritannia

4

-

4

-

1

1

Danmark

3

1

4

1

-

1

Hellas

-

3

3

3

2

5

Latvia

3

-

3

3

-

3

Litauen

3

-

3

4

-

4

Kina

2

-

2

3

-

3

Irland

2

-

2

     

Kazakhstan

2

-

2

     

Estland

1

-

1

     

Israel

1

-

1

     

Mexico

1

-

1

-

-

-

Russland

1

-

1

4

-

4

Slovakia

1

-

1

3

-

3

Island

-

-

-

3

-

3

Ghana

-

-

-

1

-

1

Indonesia

-

-

-

1

-

1

Mexico

-

-

-

1

-

1

Rwanda

-

-

-

1

-

1

Serbia

-

-

-

1

-

1

Sør-Korea

-

-

-

1

-

1

             

Totalt

   

177

   

161