0
Hopp til hovedinnhold

2 x 100 år: Sykepleierutdanning og sykehus jubilerer

I år markeres 100 år sammenhengende sykepleierutdanning i Agder. Utdanningen ble etablert i Arendal i 1920, samme år som Aust-Agder og Arendal sykehus ble åpnet.

Det er 100 år siden Arendal sykehus ble åpnet. Her er sykehusbygningen på et postkort.

Det er 100 år siden Arendal sykehus ble åpnet. Her er sykehusbygningen på et postkort.

Universitetet i Agder utdanner sykepleiere i Kristiansand, Grimstad og i en distriktsvennlig utdanning i Listerregionen. Men den første sykepleierutdanningen i Agder startet i Arendal for 100 år siden. Mellom 1920 og 2010 ble det uteksaminert om lag 3700 sykepleiere fra utdanningen i Arendal.

2x100 år feires med historisk forelesningsrekke

Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus markerer jubiléene med en digital forelesningsrekke. Gjennom uken 2. til 6. november vil det to ganger daglig bli lagt ut en cirka 15 minutters lang forelesning om et aktuelt tema. Det er historiske tilbakeblikk og dagsaktuell forskning som legges fram fra UiA-forskere og sykehusleger.

Professorene Inger Beate Larsen og Anders Johan W. Andersen ved UiA forteller om sykepleierutdanningens utvikling fra å være en sykehusintern utdanning til en moderne universitetsutdanning.

Bjarne Bjorvatn er pensjonert professor i medisin, spesialist i infeksjonsmedisin, og i disse koronatider ekstra smittevernlege ved SSHF. Hans foredrag Fra Spanskesyken til covid-19 handler om epidemier som har rammet Norge og Agder i den 100-års-perioden sykepleierutdanningen og sykehuset i Arendal har eksistert.

Du møter UiA-rektor UiA Sunniva Whittaker og Nina Mevold, administrerende direktør Sørlandet sykehus HF, i samtale om samarbeid og de mulighetene dette gir for regionen, medarbeidere og fremtidens studenter og arbeidstakere.

Tett samarbeid

I det hundrede året med sykepleiestudenter i Agder fikk studentene en pandemi å stri med her er sykepleierstudentene Malene Tønnessen (f.v.) og Lene Utzig i fullt smittevernutstyr i sin praksis på akuttmottaket.

I det hundrede året med sykepleiestudenter i Agder fikk studentene en pandemi å stri med her er sykepleierstudentene Malene Tønnessen (f.v.) og Lene Utzig i fullt smittevernutstyr i sin praksis på akuttmottaket.

Sykepleierutdanningen ble etablert internt i sykehuset. Fra 1963 ble skolen tydeligere fristilt fra sykehuset og ble en statlig høgskole i 1986. Sammen med resten av universitetets øvrige aktivitet i Arendal flyttet sykepleierskolen til UiA Grimstad i 2010. Samarbeid mellom utdanning og sykehus har hele tiden vært tett.

- 100 års forpliktende samarbeid har nedfelt seg i en kultur for samskaping både i utdanning og forskning. Dette blir i det daglige nærmest tatt for gitt, så 100-årsmarkeringen er viktig for å vise hva samarbeidet betyr, sier Anders Johan W. Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

- Samarbeidet mellom sykehus og UiA er avgjørende for at både bygd og by får tilgang til utdannede sykepleiere. Våre studenter har praksis på sykehuset og mange får jobb der etterpå. Ansatte har delte stillinger mellom institusjonene og mye fag- og forskningssamarbeid, sier Andersen.

- Det er veldig bra å kunne ta imot studenter i praksis fra regionens eget universitet. Det er viktig for oss å ha denne kompetansen lokalt, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus.

- Vi ser at sykepleieryrket er i endring, og for kompetansebyggingen i hele regionen er det viktig med et tett samarbeid mellom UiA og Sørlandet sykehus, sier UiA-rektor Sunniva Whittaker.

Endrede krav

Allerede i 1750-årene ble det første hospitalet i Arendal startet. Høsten 1920 stod et nybygd sykehus klart, dimensjonert for 100 pasienter. V

ed oppstarten var det 12 diakonisser på sykehuset, og de hadde med seg 10 sykepleie-elever i det daglige arbeidet, med oversøsteren ved sykehuset som ansvarlig for utdanningen.

Denne var tre-årig fra første stund, og ble etablert sammen med Diakonissestiftelsen i Oslo som hadde startet Norges første sykepleierutdanning i 1868.  

Det er store endringer i utdanningen fra slik den var i 1920 og fram til i dag. Før var sykepleieskolen på videregående nivå, men nå må studentene ha studiekompetanse med karakterkrav i norsk og matematikk for å komme inn.

Det er også økte krav til de ansatte ved utdanningen. For å bli sykepleielærer må dagens vitenskapelig ansatte ha formell forskerutdanning, pedagogisk kompetanse og klinisk erfaring fra sykepleie. UiA har flere professorer med sykepleiefaglig utdanningsbakgrunn.

- Den ferdigutdannede sykepleieren har også fått endrede krav - fra å skulle dekke kompetansebehov på sykehus, til å ha nøkkelkompetanse i den moderne velferdsstaten med høye forventninger om profesjonalitet både i spesialiserte sykehusavdelinger og i kommunale helse- og omsorgstjenester, sier Andersen.

Sykepleierskolen i Arendal ved studieårsstart i 2004. Fra 1994 var sykepleierskolen en del av Høgskolen i Agder.

Sykepleierskolen i Arendal ved studieårsstart i 2004. Fra 1994 var sykepleierskolen en del av Høgskolen i Agder.