0
Hopp til hovedinnhold

193 ganger kake-takk for god praksis

Sykepleieutdanningen ved UiA er en av bare tre utdanninger i hele Norge som har greid å gjennomføre full arbeidspraksis på vanlig måte for studentene i koronaperioden.

195 ganger kake-takk for god praksis

Student Lene Utzig og dekan Anders Johan W. Andersen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap takker på velsmakende vis for det gode samarbeidet mellom UiA og helsetjenestene på Agder, som har gitt sykepleiestudentene full praksis også i Korona-tiden. 193 kaker bakt av lokale bakere og konditorer blir spredt ut til institusjoner over hele regionen.

- Praksis utgjør 50 prosent av sykepleiestudiet. Det er det gode samarbeidet mellom region og UiA i mange år som gjør at vi lykkes i denne krevende tiden. Det vil vi takke sykehus og kommunehelsetjenesten for, sier dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Anders Johan W. Andersen.  

- Helse-Norge trenger kvalifiserte sykepleiere med kompetansen de tilegner seg i praksis og ved utdanningsinstitusjonene. Det er krevende tider i helsetjenestene, og for Sørlandet sykehus HF er vårt gode utdanningssamarbeid med Universitetet i Agder svært viktig, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF.

Den symbolske takken kommer som 193 sjokolade- og gulrotkaker som bakere over hele Sørlandet kjører ut til alle avdelinger og institusjoner som har studenter i praksis.

Vibeke Kristoffersen (fra venstre) hentet en av i alt 25 kaker som i dag ble levert til Sørlandet sykehus. Praksiskoordinator ved Sørlandet sykehus Vivi Tønnessen (i midten) og praksislærer Sylvi Flateland ved UiA sto for utdelingen.

Vibeke Kristoffersen (fra venstre) hentet en av i alt 25 kaker som i dag ble levert til Sørlandet sykehus. Praksiskoordinator ved Sørlandet sykehus Vivi Tønnessen (i midten) og praksislærer Sylvi Flateland ved UiA sto for utdelingen.

Viktig støtte for studentene

- Jeg vil gjerne takke den enkelte sykepleier som tilrettelegger, tar oss med og gir oss tillit i en stressa arbeidshverdag. Praksisen hjelper oss til å knytte teori og arbeidet som sykepleier sammen, sier andreårs sykepleiestudent Lene Utzig.

Hun hadde praksis på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand under de første ukene i koronakrisen.

- Å være i praksis midt under koronakrisen var svært realistisk, samtidig spennende og faglig utfordrende, sier Utzig.    

Det er i alt 379 sykepleiestudenter ved bachelorutdanningene i Kristiansand og Grimstad har hatt praksis over hele Agder i koronaperioden. 213 hadde praksis i kommunehelsetjenesten ved bo- og omsorgssentrene, hjemmetjenesten og i psykisk helse.  166 studenter har sin praksis ved Sørlandet sykehus. 83 studenter var ved sykehuset i Kristiansand, 63 i Arendal og 20 i Flekkefjord.

Praksislærer ved Institutt for sykepleievitenskap Sylvi Flateland (fra venstre), direktør ved Sørlandet sykehus Nina Mevold, sykepleiestudent Lene Utzig, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Anders Johan W. Andersen og rektor Sunniva Whittaker.

Praksislærer ved Institutt for sykepleievitenskap Sylvi Flateland (fra venstre), direktør ved Sørlandet sykehus Nina Mevold, sykepleiestudent Lene Utzig, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Anders Johan W. Andersen og rektor Sunniva Whittaker.

100 års-jubileum og sykepleiens år

2020 er spesielt år for sykepleierfaget. Det feires at det i år er 100 år sammenhengende sykepleieutdanning på Sørlandet. I høst skal det markeres i Arendal der utdanningen startet i 1920.

12. mai var det 200 år siden grunnleggeren av den moderne sykepleie, Florence Nightingale ble født. Året 2020 er også Verdens helseorganisasjons internasjonale sykepleier- og jordmor-år.  

- Alt dette gir oss grunn til å feire, og sykepleiere over hele verden har gjennom de siste månedene vist hvilken betydning yrkesgruppen har for samfunnet, sier Andersen.