Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

120 studentar deltok på UiAs hackar-konkurranse

Studentane konkurrer om å oppdage svakheiter ved datasystema. Konkurransen er både spennande og lærerik, dessutan kan studentane fort få eit jobbtilbod etter slike konkurransar. 

Bilde av studentar med datamaskiner
Capture the Flag på UiA: 120 studentar sat i fire og ein halv time og konkurrerte om å finne flest sårbare punkt i datamaskiner og -system. Vinnarane løyste 34 av 40 oppgåver. Foto: Taran Lunden Fjellheim.

Capture the Flag, eller fang flagget på norsk, er ein konkurranse som vert arrangert på universitet over heile verda. 

Oppgåvene dreiar seg om å oppdage sårbare område i datamaskiner og datasystem. Deretter skal studentane bryte seg inn i systema, altså hacke dei. 

Dei får flagg og poeng kvar gong dei løyser ei oppgåve. 

Masterstudentane i cybersikkerheit Thomas Macfarlane (til venstre) og Bendik Egenes Dyrli hadde laga oppgåvene til UiAs hackar-konkurranse Capture the Flag. Foto: Taran Lunden Fjellheim.

Masterstudentane i cybersikkerheit Thomas Macfarlane (til venstre) og Bendik Egenes Dyrli hadde laga oppgåvene til UiAs hackar-konkurranse Capture the Flag. Foto: Taran Lunden Fjellheim.

Oppdagar passord og andre svakheiter

120 studentar innan ulike datautdanningar ved UiA var med da Capture the Flag vart arrangert ved universitetet.

– Oppgåvene utfordrar studentane i ulike kategoriar som å oppdage dårleg skjulte passord, bryte seg inn i dataprogram og oppdage korleis dei er bygde opp og mykje anna, seier Bendik Egenes Dyrli. 

Han er ein av studentane som var med å lage oppgåvene og arrangere konkurransen. 

Konkurrerer og lærer undervegs

Studentane var delte inn i lag på to til fire personar. Dei sat i fire og ein halv time og samarbeidde om å løyse 40 oppgåver. 

På vinnarlaget var studentane Birk Olsen, Simon Isler og Florian Walter. Dei løyste 34 av oppgåvene. 

– Dette er ein artig måte å lære seg å arbeide med cybersikkerheit. Konkurransen  styrkjer studentane fagleg og gjer dei attraktive for arbeidsgjevarar, seier Thomas Macfarlane.

Han hadde hovudansvaret for å legge til rette for konkurransen og er masterstudent i cybersikkerheit ved Universitetet i Agder (UiA). 

Samtidig er han fast tilsett i Telenor der han analyserer datatrafikken og overvakar cybersikkerheita til teleselskapet. 

Fekk fast jobb

Jobben fekk han etter å ha vore med på Equinors Capture the Flag i 2022. 

– Bedrifter er til stades og følgjer med når det vert arrangert slike konkurransar. Da kan studentane fort kome i samtale med arbeidsgjevarar og få tilbod om jobb, seier Macfarlane.

Bendik Egenes Dyrli er også i gang med ein master i cybersikkerheit, og til liks med Macfarlane, har han fått fast jobb. 

Dyrli er tilsett i ei fulltidsstilling som avdelingsingeniør ved UiAs Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Det høyrer med til historia at dei begge hadde planar om å studere andre fag enn cybersikkerheit. Men begge vart fasinerte av faget etter å ha vore med på ein Capture the Flag-konkurranse.

Praktisk ferdigheitsfag

I følgje masterstudentane er konkurransen utvikla etter modell av eit dataspel. Det er både spennande, gøy og lærerikt å prøve seg på oppgåvene, meiner dei.  

– Datafag som cybersikkerheit er like mykje eit praktisk ferdigheitsfag som eit teori- og lesefag, seier Macfarlane.   

– Datafag lærer du ikkje berre ved å lese om det. Du må praktisere det i møte med dataprogram, datasystem og ulike oppgåver du skal gjennomføre. Derfor er denne typen konkurransar så relevante for datastudentar, seier Dyrli. 

Prestisje for universiteta

Det har også gått prestisje i konkurranseforma. Universiteta vil gjerne stille med dyktige studentar under konkurransar. Det er rift om å kome på laget når til dømes når Equinor Capture the Flag vert arrangert for studentlag i november. 

UiA stilte med åtte studentar på laget i fjor og vart nummer fire av ti lag.

Ny konkurranse i oktober 

UiA-studentane håper å gjere det minst like bra i år. 

Allereie i oktober vert det arrangert enda ein Capture the Flag-konkurranse ved UiA. Den går av stabelen i den same månaden som den nasjonale sikkerheitsmånaden vert arrangert. 

– Det var mange gode studentar med denne gongen, og i oktober får vi sjå om det dukkar opp nye talentar. Vi skal ha med minst åtte studentar til Equinors konkurranse i november, seier Macfarlane.