0
Hopp til hovedinnhold

Unni Wathne disputerte i matematikkdidaktikk

I sin doktoravhandling analyserer Unni Wathne hvordan elever i småskolen lærer matematikk gjennom sosialt samspill i smågrupper.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Unni Wathne er den femte som disputerer på Fakultet for teknologi og realfags doktorgradsprogram i matematikkdidaktikk.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Læring av matematikk i småskolen

Universitetslektor Unni Wathne analyserer i sin doktoravhandling hvordan elever i småskolen lærer matematikk gjennom samspill i smågrupper. Dette blir belyst ved at Wathne følger fire grupper elever fra de går i andre klasse til de går i fjerde klasse. Elevene ble observert når de løste matematiske problemer og når de formulerte nye. Innsikt i hvordan elever lærer matematikk i småskolen er mangelfull. Avhandlingen er et bidrag for å bøte på denne situasjonen.

I avhandlingen blir det spesielt fokusert på elevers resonnement i forhold til kombinatoriske problemer. Elevene ble fulgt med videoopptak, som Wathne har studert i detalj. Analysen viser hvordan barna i smågrupper diskuterer, oppfatter og løser problemene de blir stilt ovenfor, og i tillegg hvordan de formulerer nye problemer.

På grunnlag av analysen ble det laget et klassifikasjonssystem for tilnærminger til kombinatoriske problemer som viser elevenes utvikling. Det kommer her fram at elevene ikke nødvendigvis har vanskeligheter med å løse et problem, men med å forstå selve problemet.

Wathne dokumenterer hvordan elevene sammen etablerer et felles fokus for problemløsningen, samt utvikler felles meninger for hva deres utsagn innebærer. Videre viser studien elevenes læringsprosesser som oppstår gjennom samspill ved bruk av språk, gestikuleringer, inskripsjoner og artefakter. Elevene identifiserte også sammenhenger til tidligere erfaringer med kombinatoriske problemer.

Målet med studien har vært å gi empiriske og teoretiske bidrag til hvordan vi kan forstå læringsprosessen i matematikk hos elever i småskolen. I arbeidet er det benyttet et sosiokulturelt perspektiv på læring, det vil si at læring ses som en prosess som først finner sted i sosialt samspill med andre før den enkelte approprierer eller gjør det til sitt eget. Kommunikasjon, samt bruk av både psykologiske og fysiske redskaper er viktige elementer i læringsprosessen.

Disputasfakta:

Kandidaten: Unni Wathne (f. 1975) er lektor ved Søgne videregående skole og universitetslektor i matematikk ved Institutt for matematiske fag ved Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder. Hun arbeider med spesielt fokus på matematikk i lærer- og førskolelærerutdanning. Wathne har hovedfag i matematikkdidaktikk fra Høgskolen i Agder (2002). Hun vokste opp i Mandal, er gift og har to barn.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Clara Holsts auditorium, Sigrid Undsets hus, UiA Campus Kristiansand.

Dekan Frank Reichert leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Torsdag 2. april 2009 kl. 10:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Spenninger mellom individuelle og kollektive prosesser ved forskning på matematisk problemløsning i klasserommet”

Tid for disputas: Torsdag 2. april 2009 kl. 12:30

Tittel på avhandling: Barns læring av analogier og kombinatoriske resonnement. En longitudinell studie av samspill i smågrupper.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Ole Björkqvist, Åbo Akademi Universitet, Finland

Annenopponent: Førsteamanuensis Paola Valero, Aalborg Universitet, Danmark

Bedømmelseskomitéen har vært ledet av: Førsteamanuensis Raymond Bjuland, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Maria Luiza Cestari, UiA og professor Roger Säljö, Göteborgs Universitet