Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Universitetsstyremøte 26. februar

Styret ved Universitetet i Agder har møte onsdag 26. februar 2014 kl 09:15, i Uglandsstua, Campus Grimstad.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finn fram: Gå inn hovedinngangen og rett fram gjennom kantina nesten så langt du kommer. Uglandsstua ligger da til venstre.

Sakspapirene finner du her: (Se under 26. februar 2014 i høyre spalte)

Med unntak av den siste biten av styremøtet, er det åpent for alle interesserte. Saker som er unntatt offentlighet er ikke klikkbare i sakspapirene. Vedtakene er offentlige.

S 19/14 Godkjenning av innkalling

S 20/14 Godkjenning av saksliste

S 21/14 Protokoll fra forrige møte

S 22/14 Internregnskapet for 2013

S 23/14 Rapport 2013 og Plan 2014 til KD

S 24/14 Trekk av studier fra studieporteføljen 2014-2015

S 25/14 Søknad om etablering av årsstudium i samfunnskunnskap

S 26/14 Revisjon av UiAs valgreglement

S 27/14 Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder, Framdrift

S 28/14 Etatsstyringsmøte 2014. Delegasjon og strategiske saker

S 29/14 Referat- og rapportsaker 26.2.14

S 30/14 Informasjonsutveksling og oppfølging

S 31/14 Styrets egenevaluering (unntatt offentlighet)

S 32/14 Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap

S 33/14 Kallelse til fast 20 % stilling som professor II ved Fakultet for teknologi og realfag

S 34/14 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % stilling (kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap

S 35/14 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % stilling (kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap