Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA-styret provosert av Statsbudsjettet

Universitetsstyret er overrasket og undrende til at UiA ikke fikk én eneste ny studieplass for ingeniørstudenter i den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett. Næringslivet på Sørlandet skriker etter ingeniører, UiA har kapasitet og søkningen er stor. Men Stoltenberg-regjeringen tilbyr heller nye studieplasser til høyskoler uten ventelister.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forslaget til statsbudsjett for 2014, foreslår den rødgrønne regjeringen å opprette 255 nye studieplasser for ingeniørstudenter. Med unntak av 20 studieplasser til Høgskolen i Telemark, er alle plassert på Vestlandet og i Nord-Norge - fra Universitetet i Stavanger til Universitetet i Tromsø. Sistnevnte får 60 studieplasser, mens Høgskolen i Narvik får det samme.

Høgskolen i Narvik slapp for øvrig inn alle som var studiekvalifisert til ingeniørstudiene ved Samordna opptak i 2013, viser tabellen fra SO. Som i 2012, for øvrig. Samme i Tromsø - unntaket var prosess/gass-ingeniører i årets opptak. I Ålesund sto tre på venteliste, og køene var enkle å holde orden på i Sogn og Fjordane, Stord/Haugesund - mens ved Høgskolen i Bergen var det lange ventelister. I Stavanger var ventelistene for offshore-ingeniører omtrent som en ledighetskø i Hellas, men UiS fikk ikke flere enn 25 studieplasser i forslaget til statsbudsjett.

Ved UiA var det godt besatte ventelister på alle ingeniørstudiene.

Kø av unge med fagbrev og mattekurs

I tillegg kommer søkerne gjennom de lokale opptakene, der UiA har lange lister av ungdommer med fagbrev som vil studere ingeniørfag og går forkurs for det, og lange køer av unge som mangler de riktige MNT-fagene i videregående skole, og tar matematikk og fysikk gjennom TRES - tresemestersordningen.

- Selv om tallet på søkere til studiene ved Campus Grimstad har økt kraftig, er det ikke flere enn i fjor som har fått tilbud om studieplass. Årsaken er plassmangel, konstaterte studiedirektør Bjørn J. Monstad da SO-tallene var klare i sommer.

Den nye campusen, innviet høsten 2010, er full.

Men i gangavstand - 300 meter unna - ligger det gamle ingeniørstudiebygget i Grooseveien. Tomt, eid av Statsbygg og med fullt brukbare auditorier, kontorplasser og bygninger. Sørlandsutvalget, med UiA-rektor Torunn Lauvdal i spissen, la fram Sørlandsutvalgets rapport i august i år. Ett av de viktigste grepene for utvikling på Sørlandet og for å løfte landsdelen er storstilt ingeniørutdanning for den verdensledende sørlandske offshore-industrien. Sørlandsutvalget i NRK: Vil ha massiv utdanning av ingeniører ved UiA.

Men Stoltenberg-regjeringen - med næringsminister Trond Giske og kommunalminister Liv Signe Navarsete som bestilte Sørlandsutvalgets rapport - klarte altså ikke å oppfatte klar tale, viser forslaget til statsbudsjett.

For det er jo sånn at studieplasser er billige å opprette det første halvåret, så kommer regningen for helårsplasser over flere år etter hvert.

 UiA-styret prioriterer ingeniørstudieplasser

I Ssak 86/13 - Orientering om statsbudsjettet for 2014 - var det den manglende tildelingen av ingeniør-studieplasser til UiA som altså var mest omtalt. Debatt er ikke ordet, siden samtlige styremedlemmer var hjertens enige i universitetsdirektørrens spørsmål ved regjeringens prioritering.

Rektor Torunn Lauvdal fikk full aksept for å ta saken opp politisk og med industrien på Sørlandet, som er en viktig medspiller og pådriver for ingeniørutdanningene.

Forøvrig var den eneste endringen UiA-styret gjorde i forhold til innstillingene til vedtak i styresakene å prioritere Sørlandslab opp på førsteplass i Ssak 85/13 - "Satsing utenfor rammen". Sørlandslab er en viktig satsing i forhold til ingeniørutdanning, og høyt prioritert som tiltak i Sørlandsutvalget.

"Satsing utenfor rammen" er en bestilling fra Kunnskapsdepartementet om en forslagskasse til arbeidet med statsbudsjettet for 2015, som begynner rett over nyttår.