Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA får Senter for fremragende utdanning

Avgjørelsen om at Universitetet i Agder har fått Senter for fremragende utdanning (SFU) ble kunngjort under NOKUTs jubiléumskonferanse i Oslo. Det er professor Simon Goodchild og miljøet i matematikkdidaktikk som har skaffet UiA anerkjennelsen og hederen dette innebærer.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiAs ferske SFU et et prosjekt som heter MatRIC - Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching. Søknaden er ført i pennen av professor Simon Goodchild, som også leder senteret.

Det er NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - som har stått for utvelgelsen.

Se NOKUTs nettsted om SFU der det er en oversikt over alle søknadene og evalueringen av dem. MatRICs fullstendige søknad kan lastes ned her og ekspertkomitéens tilbakemelding ligger her:

Se video fra tildelingsseremonien med statssekretær  Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet og senterleder MatRic Simon Goodchild:

 

 

 

Matematikk er grunnlag for fag og vitenskap

Rektor Torunn Lauvdal er strålende fornøyd med at Universitetet i Agder får et Senter for fremragende utdanning (SFU).

- I UiAs strategidokument har vi som mål at «minst ett av de planlagte Sentre for fremragende undervisning/utdanning (SFU) skal ligge ved Universitetet i Agder» innen 2015. Det er veldig flott at vi får dette senteret nå, sier rektor.

Fagmiljøet innen matematikkdidaktikk er internasjonalt, med et betydelig innslag av forskere som har søkt til UiA fra hele verden.

- Miljøet vårt har jobbet lenge, og er ett av pionér-miljøene på feltet. Å lære folk matematikk på en god måte er å gi dem et godt grunnlag for fag og vitenskap. I dag er det et sterkt fokus på realfag, og her spiller UiAs matematikkdidaktikkmiljø en viktig rolle, sier rektor Torunn Lauvdal.

Hun legger til at de arbeidsmåtene senteret legger opp til, blant annet bruk nettverk og utstrakt bruk av digitale medier, gjør det spesielt spennende.

Viktig anerkjennelse og inspirasjon

Viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø Marit Aamodt Nielsen stråler av begeistring:

- Jeg synes dette er fantastisk og høyst fortjent, og nå begynner jobbingen for å kunne spille en tydelig nasjonal rolle, sier hun.

- Det betyr mye for UiA å få denne anerkjennelsen, og jeg vil gjerne takke fagmiljøet som har stått på og sendt en meget god søknad. At vi lykkes, viser at vi bare må stå på og ikke gi opp til tross for skuffelsen da vi fikk meget god evaluering til finalen men ikke nådde helt fram da ett pilotsenter ble etablert for to år siden.  Det betyr mye for alle de gode fagmiljøene på UiA at vi har lykkes. Nå tar vi sikte på neste runde i 2016, sier viserektor Marit Aamodt Nielsen.

I 2011 var UiA i finalen med et annet SFU-prosjekt, som tok utgangspunkt i lærerutdanningen i matematikk: Det var Universitetet i Oslo sammen med Universitetet i Tromsø som fikk pilotprosjektet den gang – ProTed

Teamarbeid bak suksessen

- Men dette er et teamarbeid, med deltakere fra hele Fakultet for teknologi og realfag ved campusene både i Kristiansand og Grimstad, understreker professoren.  - Her arbeider faktisk matematikkdidaktikere og rene matematikkvitenskapsfolk nært sammen, og det er uvanlig i de matematikkforskermiljøene.

I Grimstad er det særlig førstelektor Per Henrik Hogstad og universitetslektor Morten Brekke som har bidratt med erfaring fra utvikling av matematikklæringsverktøy. I Kristiansand har professor Anne Berit Fuglestad vært en sentral diskusjonspartner, og professor Yuriy Rogovchenko, professor Pauline Vos, og førstelektor Cornelia Brodahl har bidratt i diskusjonen fra forskjellige innfallsvinkler. Samt en rekke øvrige vitenskapelig ansatte ved særlig instituttet, men også resten av fakultetet.

 

- Dessuten har vår instituttleder Elna Svege lagt forholdene til rette, vi har stor hjelp fra det administrative støtteapparatet og vi har en dekan og en fakultetsdirektør som gir rom for utvikling. I det hele tatt har vi en sterk akademisk atmosfære i fakultetet som inspirerer, sier professor Goodchild.

Som naturligvis også har trukket på et internasjonalt nettverk på høyt akademisk nivå.

- Jeg har særlig diskutert med to kolleger ved Mathematics Education Centre ved Loughborough University i England. Det er professor Barbara Jaworski, som jeg har arbeidet med i mange år også ved UiA og som også er æresdoktor ved UiA - og professor Tony Croft, som Barbara avløste som leder av senteret, sier Goodchild.

Vil bedre studentenes forhold til matte nasjonalt

Realfag er sterkt etterspurt i dag, men det er ikke sånn at alle som studerer realfag er genuint interessert i matematikk. Derfor er det viktig å finne fram til læringsmetoder som inspirerer studentene til å lære hvordan matematikk-vitenskapen fungerer.

Racerstudentene er det ikke så farlig med, de tar inn den matematiske forståelsen uansett. Men alle de andre, som bruker matematikken som et redskap i faget de arbeider med, er det viktig å motivere og øke forståelsen av matematikk hos.

- For de som studerer matematikk av nødvendighet, men ikke nødvendigvis av interesse, er det MatRIC skal være en inspirasjonskilde. Vi ønsker å gjøre økonomer, teknologer og andre studentgruppers forhold til matematikk bedre gjennom å gjøre matematikken morsommere og bedre forståelig, sier Simon Goodchild.

 

Nasjonalt samarbeid og praktisk orientering

En måte å gjøre dette på er å arbeide sammen med arbeidslivet, særlig teknologibedrifter som nå skriker etter arbeidskraft med realfagskompetanse.

- Vi ønsker for eksempel å bruke moderne teknologi i undervisningen for å løse reelle matematiske problemstillinger i autentiske situasjoner i næringslivet. Her ser vi forresten at UiA-studentene har en fordel, siden samarbeid mellom universitet og arbeidsliv er så nært at mange får prøvd teoriene i praksis, sier Goodchild.

Samtidig skal naturligvis MatRIC være som et nav i det store hjulet av steder som driver undervisning i matematikk på universitets- og høyskolenivå over hele Norge.

- Vi ønsker å koordinere kunnskapen og stimulere til å forsøke innovative metoder i matematikkundervisningen gjennom nær kontakt med interne stakeholders både ved undervisningsinstitusjonene og i arbeidslivet, sier professoren.

Som formelig hopper av adrenalin og arbeidslyst og knapt kan vente med å gå i gang.

- Et SFU har vi i fem år, men vi kan få to femårsperioder. Alt etter fire år blir vi evaluert, og da skal vi ha gjort mye spennende. Vi må vise at UiA som universitet er et godt tilholdssted for SFU- MatRIC og andre sentre for fremragende virksomhet, sier professor Simon Goodchild.

Dette er MatRIC:

Slik presenteres SFU'en under NOKUTs jubiléumsarrangement:

 

 

MatRIC – Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching – vil fokusere på å gjøre undervisningen og –læringen av matematikk bedre innenfor studieprogrammene i blant andre ingeniørfag, naturvitenskap, økonomiske fag, helsevitenskap og lærerutdanning.

- I studier der matematikk mer er et verktøy enn matematikkvitenskap er det viktig at studentene lærer matematikk på en god måte, siden det som regel er andre emner i studiet som er hovedinteressen.  Samtidig er god forståelse av matematikk viktig for innsikten i og utbyttet av studiene, sier professor Simon Goodchild.

MatRICs overordnede mål er å være en nasjonal ressurs som skal støtte undervisere og studenter i matematikk ved universiteter og høyskoler over hele Norge. MatRIC blir ledet av professor Simon Goodchild ved UiAs Institutt for matematiske fag.

MatRICs arbeidsmåte for å nå målet om økt matematikkforståelse springer ut av fire sammenkoblede arbeidsfelt:

Nettverkssamarbeid mellom undervisere og forskere

Innovasjon gjennom bruk av moderne og framvoksende teknologi

Forskning på effektiviteten av innovasjon

Spre ut innovasjon og forskningsfunn

Dette skal foregå ved at MatRIC skal skape, lede og støtte nettverk som muliggjør deling og effektiv bruk av video, digital og web-basert framvoksende ny teknologi innenfor undervisning, læring og forståelse av matematikk.

MatRIC skal ta initiativet til, støtte og utbre forskning innenfor undervisning, læring og forståelse av matematikk for å identifisere, forstå og evaluere virksom innovasjon under utførelsen.

MatRIC skal koble sammen matematikkundervisere, ingeniører, økonomer og vitenskapsfolk innen naturvitenskap og datavitenskap i tverrfaglige team for å skape realistiske oppgaver for matematikk-modellering.

UiAs Fakultet for teknologi og realfag er vert for MatRIC, men senteret har avtalt å samarbeide tett med matematikkutdanningene ved NTNU i Trondheim og UMB (fra 1. januar 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)) på Ås.

- Ved UMB har vi knyttet til oss professor Erik Knain, og ved NTNU har vi professor Frode Rønning med på laget, sier professor Simon Goodchild.

MatRIC vil utnytte et sterkt internasjonalt nettverk både i senterstyret og i det daglige arbeidet.