Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tredje doktorgradssøknad er i posten

Søknaden om rett til å tildele doktorgrad i IKT – Mobile kommunikasjonssystemer, sikkerhet og kommunikasjonstjenester er sendt fra Høgskolen i Agder. Det skjedde umiddelbart etter at Stein Bergsmark (bildet), studieleder for IKT-, data- og telestudier ved Fakultet for teknologi, overleverte dokumentasjonen som følger HiAs tredje doktorgradssøknad til rektor Ernst Håkon Jahr klokka 12 i dag.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Søknaden er undertegnet av rektor Ernst Håkon Jahr og høgskoledirektør Tor A. Aagedal.

Les mer om doktorgradssøknaden her:

Mottaker er Nokut - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Nokut setter ned en faggruppe som vurderer søknaden.

Grundig dokumentasjon

Søknaden innebærer at Høgskolen i Agder ber om rett til å etablere en forskerutdanning med ph.d-grad innen IKT – Mobile kommunikasjonssystemer, sikkerhet og kommunikasjonstjenester. Vedlagt søknaden ligger en grundig dokumentasjon av HiAs kompetanse på feltet – på papir i A4-perm og naturligvis også i form av en CD.

-Søknaden er så god som det er mulig å få den, konstaterer Stein Bergsmark fornøyd.

Som et ledd i arbeidet med søknaden har Bergsmark og hans team lest gjennom andre søknader om doktorgradsutdanning og evalueringene av disse. I utarbeidelsen av søknaden har teamet tatt så mye hensyn til disse leseerfaringene som praktisk mulig.

- Det har vært mye arbeid, men en veldig morsom og lærerik prosess, sier Stein Bergsmark.

Stor HiA-dag

- Det er en stor dag når vi nå sender søknad om et nytt forskerutdanningsprogram, rett til å tildele doktorgrad, på et nytt område, sier rektor Ernst Håkon Jahr.

Søknaden markerer en viktig milepæl når det gjelder den kompetansemessige utviklingen av HiA fram mot universitetsstatus.

- Det er viktig for oss at områdene vi først skal ha doktorgrad er knyttet til fire ulike fakulteter. Dette er det tredje området vi ber om rett til å tildele doktorgrad i, sier rektor.

Løfter hele fakultetet

- Fakultet for teknologi har arbeidet systematisk og veldig godt med søknaden. Det har uten tvil kommet positive faglige virkninger av arbeidet i søknadsprosessen, som har betydd et løft for hele fakultetet, sier rektor Jahr.

Doktorgradsutdanningene skal ikke være en tynn søyle som rager høyt opp av et landskap, men være spissene av store berg av kunnskap innenfor hele fagområdet som forskerutdanningene springer ut av.

- De positive ringvirkningene av arbeidet med doktorgradssøknaden ved hele Fakultet for teknologi er slik de bør være ved alle fakulteter som har ph.d-programmer, sier rektor.

Fjerde doktorgradssøknad denne måneden

Kravet til universitetsstatus er fire forskerutdanninger. Dermed mangler HiA positivt svar på søknaden fra Fakultet for teknologi og en forskerutdanning til før dette kravet er innfridd.

- Når kommer den fjerde doktorgradssøknaden?

- Jeg regner med at søknaden om å få doktorgradsrett for det fjerde området kommer innen utgangen av november, sier rektor Ernst Håkon Jahr.