Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tar doktorgraden på jenters bruk av ordet 'liksom'

Stipendiat Ingrid Kristine Hasund ved Fakultet for humanistiske fag har skrevet doktoravhandling om bruken av ordene 'liksom' i norsk og 'like' i engelsk ungdomsspråk. Ordene fyller viktige funksjoner i det uformelle talespråket blant ungdom, særlig blant unge jenter som er de som bruker dem mest.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det er en vanlig oppfatning at liksom på norsk og like på engelsk er meningsløse småord eller fyllord, ettersom de ikke har noen klar innholdsmessig eller grammatisk funksjon. Men de er langt fra meningsløse, sier Ingrid Kristine Hasund (33).

Uttrykker talerens innstilling

I avhandlingen peker Hasund på tre funksjoner som liksom og like fyller.

- Den første funksjonen er å uttrykke talerens innstilling til sin egen ytring, sier hun.

Innstillingen kan være av to typer: På den ene siden kan ordene brukes som dempere og uttrykke omtrentlighet, som i "Det var liksom tjue eller noe sånt", hvor liksom betyr det samme som "omtrent". På den andre siden kan de brukes stikk motsatt, nemlig som forsterkere og uttrykke nøyaktighet, slik som i "Det var liksom SÅ bra!"

Interpersonell funksjon

- Den andre funksjonen har å gjøre med forholdet mellom taler og lytter. I setningen "Det er fint med rosa leppestift, liksom" har liksom en interpersonell funksjon og kan oversettes med "ikke sant?".

Tekstsammenbindende

- Den tredje funksjonen er tekstsammenbindende, slik som i "Læreren vår er så kul, lissom skikkelig morsom og alltid i godt humør", hvor liksom markerer at andre del av ytringen fungerer som forklaring på eller utdyping av den første delen.

Liksom og like fyller de samme tre funksjonene både på norsk og på engelsk, men det er også visse ulikheter i distribusjonen av diskursmarkørene de to språkene imellom.

Disputerer fredag 21. november

Ingrid Kristine Hasund disputerer nå for doktorgraden i språkvitenskap. Det skjer fredag 21. november, med prøveforelesning torsdag 20. november.

Disputas og prøveforelesning er i regi av HF-fakultetet, Universitetet i Bergen, men finner sted i Kristiansand, i Clara Holsts auditorium, Sigrid Undsets hus på Gimlemoen.

Prøveforelesninga finner sted kl. 16.30 torsdag 20. november, disputasen kl. 10.15 fredag 21. november. Både prøveforelesninga og disputasen er åpen for alle interesserte.

MER HER!