Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet: Ingen fest for UiA

Fire nye doktorgradsstipendiater og ti nye studieplasser har regjeringen lagt inn i forslaget til statsbudsjett for 2014, ellers er det bare videreføringer av gammel moro for Universitetet i Agder.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Studentene kan være glade - de har oppnådd å få studiestøtte i 11 måneder, mot ti måneder hittil - om forslaget blir vedtatt. Det er et gammelt krav som nå kan bli oppfylt - for alle landets studenter, naturligvis. Også med hensyn til studentboliger er budsjettforslaget positivt. Her er Studentsamskipnaden i Agder alt inne i tildelingene med den nye blokka "Gimle 3" på Campus Kristiansand, som fikk dførste tildeling i år. Hvem som får hva kommer vanligvis ikke før i slutten av januar.

To millioner kroner til samarbeidet mellom UiA og Høgskolen i Telemark ligger også inne i budsjettforslaget.

Doktorgradsstipendiater

I alt foreslår regjeringen 60 nye doktorgradsstipendiater på landsbasis, og UiA får fire av disse. Stipendiatstillingene er forbeholdt MNT-fag (Matematikk-Naturvitenskap-Teknologi) og profesjonsfag (for eksempel sykepleie, sosionom eller lærere).

Ved UiA er én av stipendiatstillingene forbeholdt MNT-fag, og tre til profesjonsfag. I rene penger gir dette en økning på 1.305.000 kroner i budsjettet.

- Regjeringen har ikke tildelt nye stipendiatstillinger siden 2009. Når det endelig kom nye av disse hadde vi forventninger til at de nye universitetene skulle bli tilgodesett, særlig når innretningen var mot MNT-fag og profesjonsfag der vi er sterke, sier rektor Torunn Lauvdal.

- Men det er positivt at regjeringen har sett behovet for stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag, legger hun til.

Ti nye studieplasser til jus, ingen til ingeniørfag

Totalt er 400 nye studieplasser lagt inn i forslaget til statsbudsjett, derav altså 10 til UiA ved bachelorstudiet i rettsvitenskap. Dette betyr en påplusning i budsjettet på 265.000 kroner.

- Vi hadde forventet flere nye studieplasser. Det mest skuffende er at det er tildelt 260 nye plasser på ingeniørutdanningene uten at vi har fått noen, sier rektor, og konstaterer at det er institusjonene på Vestlandet og i Nord-Norge som stikker av med disse.

I statsbudsjettet står det at UiA får 155 nye studieplasser, men dette er videreføringer av tidligere tildelinger. Det vil si at når UiA fikk midler for eksempel til nye studieplasser i et treårig bachelorstudium i 2011, så gir dette automatisk tilsvarende nye studieplasser etter hvert som kullet begynner på et nytt studieår. 10 nye studieplasser til et bachelorstudium betyr dermed egentlig 10+10+10 studieplasser i et treårig studieløp. I forslag til statsbudsjett kalles dette "Konsekvensjusteringer": I økonomspråk betyr dette 6.222.500 kroner som følge av nye studieplasser i 2011, 4.745.000  som følge av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2012 - og en økning på 2.060.000 kroner som følge av kategoriendring for grunnskolelærerutdanningene i 2011.

I fjhorårets budsjett fikk UiA tre millioner kroner ekstraordinært til vitenskapelig utstyr fra en budsjettpost som skulle fases ut. I år er posten utfaset - og UiA får med andre ord null. Men det er midler til utstyr på andre poster, heldigvis.

Passerer milliarden - og scorer på produksjonen

Totalbevilgningen til universitetet passerer 1 milliard kroner i regjeringens forslag, og er på totalt 1.030.303.000 kr.

UiA øker også sin tildeling på bakgrunn av oppnådde resultater - i alt 16,6 millioner kroner. UiAs relative andel av budsjettposten som stimulerer til økt forskning via publiseringspoeng har økt - med 2,5 millioner kroner. 14,1 millioner av resultatmidlene er knyttet til utdanningsinsentiver, som stort sett betyr at det er avlagt flere eksamener slik at studiepoengproduksjonen har økt.

Pensjonssatsen til Statens pensjonskasse øker med om lag én prosent uten at det er kompensert, slik at dette reelt virker som en innstramning i budsjettet for hele universitets- og høyskolesektoren. Pensjonssatsen går litt opp og ned hvert år - det er ikke snakk om noe hvileskjær-effekt, selv om det selvsagt merkes at det knipes inn i år.

Gaveforsterkning

Når forskningsinstitusjoner i Norge får gaver til forskning på mer enn tre millioner kroner, kan Kunnskapsdepartementet gi 25 prosent av gavesummen som blir gitt i tillegg.

Et godt eksempel som UiA nyter godt av er Ugland-gaven, som ble gitt i forbindelse med byggingen av Campus Grimstad - og som ble forsterket med 25 prosent før ordningen med gavefoirsterkning ble avviklet.

Regjeringen vil nå gjeninnføre gaveforsterkningsordningen. 50 millioner kroner er satt av til dette. Gaveforsterking forbeholdes norske universiteter, høyskoler med doktorgradsutdanning, Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges forskningsråd.

 

Mer om regjeringens forslag til statsbudsjett:Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon finner du her.Orientering om forslag til statsbudsjett 2014 for universiteter og høgskoler finner du her.

Se også pressemelding fra Universitets- og høgskolerådet: Et budsjett som forventet med noen lyspunkter