Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Småpenger i statsbudsjettforslaget

1,6 millioner kroner som konsekvens av økte rsultatbaserte midler er de eneste konkrete ekstramidlene som ligger inne for UiA i Solberg-regjeringens endrede forslag til statsbudsjett for 2014.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen øker posten for resultatbasert bevilgning (RBO) med 100 millioner kroner. UiAs andel av RBO-midlene som lå der fra før var 1,6 prosent - og dermed er det sannsynlig at UiAs RBO-bevilgning nå stiger med 1,6 millioner kroner.

Men det ligger flere muligheter for gevinst i det nye forslaget til statsbudsjett:

Det er satt av 50 mill kr til utstyrsinvesteringer i ingeniørutdanningene. Hvor mye UiA får av dette er uklart.

Det er satt av 50 mill kr til «å bedre universitetenes og høgskolenes kompetanse og kapasitet innen etter- og videreutdanning for lærere». UiAs andel er uklar.

50 nye stillinger til næringsphd er lagt inn i budsjettet, samtidig som offentlig sektor også får sin phd på tilsvarende måte som nærings-phd'ene. Det betyr at ansatte i offentlig sektor også kan få ta doktorgrad på jobben.

I forslaget ligger det an til kutt også:

Viktigst er at forslaget i Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett lå det inne at studentene nå skulle få lån og stipend i 11 måneder fra Statens lånekasse for utdanning. Det forslaget fjerner Solberg-regjeringen, slik at studiestøtten blir stående på 10 måneder. Den sure pillen blir rett nok sukret med noen hundrelapper i økt månedlig støtte, men er likevel et hardt slag for studentenes gamle krav som endelig kunne blitt innfridd.

Dessuten heter det at: «Danmark innførte studieavgift i høyere utdanning for borgere fra land utenfor EØS-områdetog Sveits i 2006. Sverige innførte slik studieavgift i 2011. Kunnskapsdepartementet vil utrede en tilsvarende ordning for studieavgift for utenlandsstudenter med sikte på innføring fra høsten 2015 ved statlige universiteter og høgskoler. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken etter at utredningen er ferdigstilt.»

 

Foreløpig foreligger ikke den oppdaterte utgaven av «Orientering for universiteter og høgskoler" der de konkrete endringene for den enkelte utdanningsinstitusjon foreligger.