Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Skal sikre eDemokrati i Europa

Høgskolen i Agder har nå undertegnet en kontrakt med EU kommisjonen om et nytt prosjekt som skal kartlegge og rangere tilgjengelighet til offentlige nettsider for å fremme et fungerende eDemokrati i Europa.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Prosjektet er kjempespennende. Det er også det første prosjektet i EU sitt rammeprogram hvor koordineringsansvaret er lagt til en norsk høgskole. Og det gjør det jo ekstra spennende, sier førsteamanuensis Mikael Snaprud ved Fakultet for teknologi som er koordinator for prosjektet.

 

For å sikre tilgang til Internett for alle, har EU lagt en handlingsplan som oppfordrer alle medlemsstater til å følge internasjonale retningslinjer for utforming av all offentlig informasjon på Internett. Hittill er det ingen som har gjennomført regelmessige målinger i større skala på dette området.

 

Høgskolen i Agder vil fra 1. september lede prosjektet, med støtte fra EU, som skal utvikle metoder som måler i vilken grad disse retningslinjer og åpne standarder faktisk brukes på offentlige nettsteder.

 

Prosjektet er initiert av Høgskolen i Agder,  og vil gjennomføres i et samarbeid med 10 partnere over 3 år, med en total ramme på 26 millioner kroner.

 

Bygger det tekniske rammeverket for informasjonsovervåking

 

 

Selve prosjektet er kalt European Internet Accessibility Observatory (EIAO) og skal bygge det tekniske rammeverket for overvåkning av tilgjengelighet til informasjon på Internett.

 

Det gjelder tilgjengelighet :

For brukere med funksjonshemninger, f.eks. blinde eller svaksynte Med ulik programvare (f.eks. ulike nettlesere) Med ulike terminaler så som mobiltelefoner eller andre små skjermer

Komponentene i rammverket vil bestå av:

En internet robot for automatisk og regelmessig innsamling av data om tilgjengelighet og avvik fra regningslinjer og standrader (WAI guidelines). På tilsvarende måte som søkemotorer som Yahoo eller Google vil prosjektet utvikle en Internett robot som skal hente inn informasjon om tilgjengelighet til informasjon. Ulike metoder for måling av tilgjengelighet Et datavarehus som tilbyr presentasjon av de innsamlede data om tilgjengelighet. Datavarehuset vil også være tilgjengelig på Internett slik at alle kan få tilgang til resultatene fra målingene.

Prosjektet vil bidra med målinger som kan oppmuntre til konkurranse mellom ulike nettsteder, for eksempel mellom ulike kommuner. Prosjektet sikter også til å bidra til et samarbeid mellom norske myndigheter og brukere som kanskje kan bli et eksempel til etterfølgelse i andre land, forteller Mikael Snaprud.

 

10 partnere fra Europa

 

Partnerne som deltar i prosjektet er Høgskolen i Agder som leder prosjektet og har ansvar for utvikling av robotteknologien og store deler av måle metodene Universitetet i Aalborg, som skal arbeide med datavarehus sammen med HiA The Manchester Metropolitan University, som også skal arbeide med måleteknologi, samt brukeropplevelse Universitetet i Tromsø, som skal arbeide med distribuerte systemer sørge for at robotene som er ute og samler inn data ikke kolliderer med hverandre Warsaw University of Technology, som skal forske på kvalitetssikring og brukervennlighet Den tyske stiftelsen FTB Wolmarstein, som arbeider mye med teknologiske hjelpemidler for funksjonshemmede. I prosjektet skal stiftelsen se nettopp på teknologiske hjelpemidler for funksjonshemmede og internett Vista utredning i Oslo, som skal markedsføre prosjektet og se på tilgjengelighet i planer og utredninger Nettkroken på Evje, som skal bidra med erfaringer fra en bedrift som utvikler nettsider FBL Italia, som skal arbeide med nettsideovervåking og tilgjengelighetsvurderinger Intermedium i Grimstad som bidrar med erfaringer fra arbeid med  robot teknologi i større skala

Så langt er en referansegruppe med følgende medlemmer etablert

Post- og teletilsynet Sosial- og helsedirektoratet European Disability Forum (Europeisk handikapforbund) EDeAN (Europeisk nettverk for tilgang for alle til Internett) GNOME Foundation (Stiftelse for utvikling av åpen programvare)

Åpen programvare

 

 

All programvare som utvikles i prosjektet vil slippes under en åpen programvare lisens (open source) slik at andre kan se hvordan målingene fungerer  og evt. delta i utviklingen og bidra til forbedring av målingene.

 

Et pilotprosjekt som ledet frem til EU søknaden har fått avgjørende støtte fra IT Funk og Norges Forskningsråd.

 

 

Se også: Forhandler om EU-prosjekt til 2,1 millioner euro