Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Setter søkelyset på fattigdom og utstøting i velferdsstaten

Torsdag 6. og fredag 7. november setter Høgskolen i Agder, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) og Fylkesmannen i Vest-Agder søkelyset på fattigdom og utstøting i velferdsstaten.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I tillegg til å sette søkelyset på selve temaet fattigdom og utstøting i velferdsstaten, er det også et ønske at konferansen også skal gi muligheter til å presentere forskning og utviklingsarbeid som pågår i feltet. Det er derfor invitert en rekke personer som arbeider med sosialt arbeid på ulikt sett til å komme og presentere sine tanker og sitt prosjekt. Temaene her spenner fra sosialtjeneste, psykiatri, barnevern og rusomsorg til arbeid med fattigdomsproblematikk, arbeidsliv og vold i familier.

Konferansens hovedforedragsholdere er Espen Dahl fra Høgskolen i Oslo og Karin Gustavsen Tvetene fra Henær-senteret ved Høgskolen i Vestfold.

Espen Dahl er sosiolog og har forsket på fattigdom med utgangspunkt i sosialtjenesten. Dahl har skrevet en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter og har hatt mye fokus på langtids sosialhjelpsmottakere. Han har vært opptatt av at sosialhjelpsklienter har behov for en variert meny av tiltak og tjenester som bør kunne skreddersys den enkelte klients behov for å være så effektive som mulig.

Karin Gustavsen Tvetene er sosionom og sosiolog og har skrevet om barn som lever i familier som mottar sosialhjelp og deres møte med hverdagens økonomiske krav. I dette arbeidet har hun vært spesielt opptatt av å få frem barnets opplevelser og erfaringer. Arbeidet bygger på intervjuer med barn i familier som har mottatt sosialhjelp. Tvetene arbeider for tiden med en doktorgrad om fattige barn, knyttet opp til skole.

Mer om konferansen her!