Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Senter for Entreprenørskap hever Aust-Agder

Senter for Entreprenørskap ved UiA utvikler og gjennomfører kompetansehevingsprogram for Aust-Agder fylkeskommune. Konseptet har fått navnet: S E K T - Selvinnsikt, Entreprenørskap, Kreativitet, Teknologi. Prosjektet pågår gjennom 2013 og 2014.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 

"Fylkeskommunen er opptatt av at kunnskap er nøkkel til verdiskaping. Innovasjon i eksisterende næringsliv og tilfang av kunnskapsrike entreprenører med innovative forretningsideer er viktig for landsdelens bærekraftige vekst og konkurranseevne", heter det i "Regionalplan Agder 2020" under kapitlet "Verdiskaping og næringsutvikling", siterer Erik Arntsen - seniorkonsulent og "operasjonsleder" ved Senter for entreprenørskap i UiAs Fakultet før økonomi og samfunnsvitenskap.

Sentralt satsingsområde

I rammen av det nasjonale LUK-programmet, eller Lokal SamfunnsUtvikling i Kommunene, er "Næringsutvikling og Entreprenørskap" ett av de tre sentrale satsingsområdene.

De to andre er "Areal- og stedsutvikling" og "Kulturminner & -miljø". 

Med utgangspunkt i satsingsområdet "Næringsutvikling og Entreprenørskap" skal det gjennomføres et kompetansehevingsprogram for virkemiddelapparatet i Aust-Agder, nærmere definert som ansatte i 1.- og 2.-linjetjenesten i alle fylkets kommuner. 

- Senter for Entreprenørskap ved Universitetet i Agder har fått i oppdrag av Aust Agder fylkeskommune og næringssjef Wenche Fresvig å utvikle og å gjennomføre dette, sier Erik Arntsen fornøyd.

Formål og målsetting

Som en viktig del av lokal samfunnsutvikling i Aust Agder har kompetansehevingsprogrammet følgende mål og formål:

1. Styrke veilederrollen til de ansatte i fylkets mange kommuner og avdelinger

2. Mobilisere og motivere til utviklingsarbeid og kompetanseheving lokalt i kommunene.

 Videre skal opplegget gjennom teori og praksis;

- gi deltakerne økt kunnskap om trender og scenarier innen samfunnsutvikling, regional omstilling og innovasjonsprosesser

- øke kunnskapen blant deltakerne om nyskaping og kommersialisering,

- tilføre deltakerne nødvendige ressurser i form av praktisk gründererfaring og innsikt i teori og anvendbare modeller for utvikling av virksomheter,

- sette deltakerne i stand til å kunne etablere egen virksomhet og utvikle nye forretningsområder innenfor eksisterende virksomheter (intraprenørskap)

- utvikle ei "verktøykasse", som hjelper deltakerne til å bedre kunne løse utfordringer på eget felt og i eget geografisk område, og som i tillegg  bidrar til å øke fylkets konkurranseevne.

 

Opplegg

Senter for Entreprenørskap kjører dette i 2013-14 og har gitt konseptet navnet: S E K T; Selvinnsikt, Entreprenørskap, Kreativitet, Teknologi.