Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Prorektor Aud Findal Dahl tale ved utdelingen av Pedagogisk pris

Vernepleierutdanningen i Arendal vant Pedagogisk pris på hele 100.000 kroner. Det er første gang prisen deles ut til et læringsmiljø. Prisbeløpet er vokst vesentlig fra tidligere års tildeling av 10.000 kroner til beste individuelle pedagog.Prorektor er leder av Studieutvalget, som deler ut prisen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Pris for godt læringsmiljø

Det er ikke første gang det i vår institusjon deles ut pris i forbindelse med pedagogisk virksomhet. Prisen for "Fremragende pedagogisk virksomhet" ble delt ut i fjor for 7. gang. Imidlertid, - til tross for at alle kandidater (som har vært enkeltpersoner) har vært verdige vinnere, - har høgskolestyret likevel funnet at enkelte forhold omkring prisen burde legges om. Dette har ført til at vi i år for første gang vil dele ut pris for "Godt læringsmiljø". Dette etter statutter fastsatt av høgskolestyret 19.02.04. Prisen er på 100 000 Kr. Og en plakett med inskripsjon.

"1. Prisen har som formål å gi anerkjennelse til miljøer ved høgskolen som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats.

2. Prisen tildeles et læringsmiljø som kan være et fakultet, et studienivå innen et studieforløp, en faggruppe innen et fakultet eller en profesjonsutdanning, eller en annen naturlig enhet med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsenhet."

Studieutvalget oppnevnte et prisutvalg som utfra helt nye statutter og kriterier har vurdert forslagene. Dette prisutvalget har bestått av:

Student Charlotte Antonsen, leder av utvalget,

student Kristian Jørgensen,

rektor ved Tangen Videregående skole, Kristiansand Randi Øverland,

høgskoledosent Trygve Breiteig og

høgskolelektor Mariann Fossum.

Først: Takk til disse for vel utført arbeid. Prisutvalget fungerer i fire år med unntak av studentene som byttes hvert år.

Innstilling til prisen er foretatt utfra flere referanser:

Studieplan og andre studentveiledninger, samt ev. relevant studentstatistikk Student/lærerevalueringer og annen dokumentasjon for eks. i form av

- rapporter fra eksterne vurderinger

sensorrapporter og læringsresultater en oversikt som dokumenterer enhetens arbeid med læringsmiljøet.

Fem flotte kandidater hadde vi i år, alle kunne vise til mye bra. Dette har ikke vært lett avgjørelse for prisutvalget: Foreslåtte kandidater er:

PK- studiet (personalledelse og kompetanseutvikling) Inst. For industriell økonomi, fak. For Øk. og Sam. GRIMSTAD Sykepleie, bachelorstudiets første år, Fak. For Helse- og idrettsfag, ARENDAL Vernepleierstudiet, Bachelor Fak. Helse- og idrettsfag, ARENDAL Utviklingstudienes miljø - års-studier og bachelor. Fak for Øk. Og Sam. KRISTIANSAND Studieenhet for Ernæring mat og kultur Fak. For Helse- og idrettsfag, KRISTIANSAND

Etter en nøye og grundig gjennomgang av mye og relevant dokumentasjon har prisutvalget i år kommet fram til at VERNEPLEIERUTDANNINGEN i Arendal er en verdig vinner! Studieutvalget har sluttet seg til dette.

Begrunning:

Prisutvalget har gitt gode begrunnelser for sitt valg. Ved utvelgelse av prisvinner skal det legges vekt på tre hovedområder: Faglig- pedagogiske forhold, sosiale forhold og dynamikk i miljøet. Det bør kunne vises til positive resultater innen alle tre områder.

Prisutvalget har beskrevet en konklusjon for tildelingsgrunnlaget på en tett A4 side, redigert etter overnevnte punkter. Dette er for mye å lese opp. Et sitat fra en ekstern sensor, førstelektor Roar Pettersen kan være samlende for begrunningen:

" Et hovedinntrykk som har festet seg fra samarbeidet med VPUs lærerstab i Arendal er deres vilje, motivasjon og engasjement når det gjelder å utvikle og forbedre studie og undervisningsprogrammer, og hvor forholdet til studentene er preget av tett kontakt og oppfølging. Samlet sett framstår læringsmiljøet som dynamisk, læringsrettet med stor vilje til pedagogisk nytenkning og innovasjon; et inntrykk som også er blitt bekreftet av mine observasjoner som ekstern sensor de siste to år."

Til sist personlig svært hyggelig for meg som i min tid som rektor ved den gang Arendal Sykepleierhøgskole jobbet for å få vernepleierstudium i Arendal i 1993 – 94. Startet først som filial under Høgskolen i Østfold. 4 år deltid.. Visste ikke da at dere ville komme til å gjøre slik succse!! Er glad og stolt over det personlig- og selvsagt nå som prorektor og leder i studieutvalget.

Hele høgskolen er stolt av dere og vi GRATULERER hjertelig.!!!