Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Oppnevnt til Forskningsrådets Divisjonsstyre for vitenskap

Førsteamanuensis Elise Seip Tønnessen ved Fakultet for humanistiske fag er oppnevnt som medlem av Forskningsrådets nye Divisjonsstyre for vitenskap.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Formelt skjedde oppnevningen i Forskningsrådets hovedstyre 26. august. Funksjonsperioden er fra 1. september 2003 til 31. august 2007.

Eneste fra høgskole

- Det er viktig at Høgskolen i Agder blir invitert til å være med i en slik sammenheng. Så vidt jeg vet er jeg det eneste medlemmet i dette styret som kommer fra høgskolesektoren, sier Seip Tønnessen.

Ut over at styrevervet innebærer oppgaver innenfor strategisk tenkning om fag og disipliner kjenner førsteamanuensen lite til hva oppgavene blir, særlig fordi styret er helt nytt etter at Forskningsrådet er omorganisert. Noen programerklæring vil hun derfor ikke ut med.

- Men det er klart at det er store utfordringer knyttet til dette, ikke minst fordi vi skal tenke på tvers av fag og emneområder, sier Elise Seip Tønnessen.

Forskningsrådet selv skriver dette på sine nettsider:

Ny organisering

"Fra og med 1. september er Forskningsrådet omorganisert. Den viktigste endringen er at det er opprettet tre nye fagdivisjoner: Divisjon for vitenskap, Divisjon for store satsinger og Divisjon for innovasjon.

Dette betyr at de tidligere seks organisatoriske områdene ikke lenger eksisterer som enheter, men oppgavene deres ivaretas i den nye organisasjonen. Personale, programmer og aktiviteter er fordelt på de tre divisjonene, og oppgavene vil i hovedsak bli ivaretatt av de samme personene som tidligere. I tillegg har Forskningsrådet nå to administrative enheter: Kommunikasjon (tidligere Informasjon) og Administrasjon (tidligere Økonomi og organisasjon).

Divisjon for vitenskap skal være en hovedaktør for å bidra til utvikling av grunnleggende forskning innenfor alle fag og disipliner, og utvikling av tverr- og flerfaglig forskning. Den skal stimulere til faglig fornying og ny vitenskapelig erkjennelse og arbeide for bedre rammevilkår for norsk forskning."