Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny bok fra dekan på Fakultet for kunstfag Per Kvist

Maleri med tid – Om modernisme, filmisk avantgarde og videokunst lanseres på Kristiansand Kunsthall nå lørdag 8. februar kl.14.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Under lanseringen presenteres en del av det kunstneriske materialet som ligger til grunn for boken og det blir en samtale mellom Kvist og Henrik Johannes Brodtkorb som er stipendiat og universitetslektor ved UiA.

 Med Maleri med tid fortelles en variant av historien om billedkunsten og de levende bilder. Film- og videokunst av Kjell Bjørgeengen, A K Dolven, HC Gilje og Jeremy Welsh ses i lys av modernismen, filmisk avantgarde og tidlig videokunst. Fremstillingen grunner i en tanke om historisk repetisjon, samtidig som den gjør synlig hvordan vi med vår tids blikk lar historien fremtre på ny. Tittelen Maleri med tid viser til den filmiske avantgardens brudd med maleriet. Avantgarden søkte billedkunstens film, samtidig som dens søken etter en spesifikk filmkunst ble omtalt som ”øyemusikk” – som ”filmens fødsel av musikkens ånd”. En vesentlig innsikt knytter seg til en tanke om bildets musikalitet og modernismen som et urent visuelt fenomen, ja sågar at vi kan snakke om en ”musikalisering av visuell kunst” i det 20. og 21. århundre. I forståelsen av medier blir det tydelig at disse kan ses i lys av forestillinger om det spesifikke og det sammensatte, men også det mediemessig foranderlige. Medier lever, endres. De virker bevarende, tar opp i seg det fortidige i det nåtidige. De virker skapende, gir rom for nye spesifisiteter i en bevegelse mot det fremtidige. Med referanse til Henri Bergson fremmer Maleri med tid en tanke om mediers ”varighet”.

Per Kvist (f. 1965) dekan ved Fakultet for kunstfag ved Universitet i Agder. Han er kunsthistoriker og skribent, med fokus på billedkunsten og de levende bilder. Kvist er tidligere dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen og intendant i Tromsø Kunstforening. I mange år var han medlem av Norsk Kulturråd, hvor han ledet Faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk. Per Kvist er styreleder for Kristiansand Kunsthall.