Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Master i "fri programvare" planlegges

Nils-Ulltveit Moe fra Fakultet for teknologi og Janis Gailis fra Fakultet for økonomi og samfunnsfag deltok 9. desember på et planleggingsmøte i Brussel ledet av professor Jesus Gonzalez Barahona angående et masterstudium i fri programvare.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det opprinnelige initiativet til masterstudiet i "fri programvare" kommer fra flere universiteter og høgskoler i Spania, Frankrike og Portugal - (se http://curso-sobre.berlios.de/ og http://www.nongnu.org/masterlibre/

Felleseuropeisk samarbeid

Forslaget går ut på å etablere et felleseuropeisk samarbeid for utvikling av et tre semester langt

mobilt studium hvor både studenter og forelesere befinner seg på flere lokasjoner. Fordelen med en slik modell er at de mest kompetente og attraktive foreleserne både fra universiteter og næringsliv kan undervise i de aktuelle emnene.

På møtet deltok også David Megias fra UOC (se http://www.uoc.edu/ som ønsket å tilpasse UOS's masterstudium i fri programvare til en felles europeisk modell.

Det er sterke indikasjoner på at forståelse om åpen kildekode/fri programvare i både samfunnsøkonomisk, politisk og teknologisk perspektiv vil være mye etterspurt i fremtiden. Det vil derfor være et privilegium for Høgskolen i Agder å delta i et slikt samarbeid. Det vil også være en realisering av intensjonene beskrevet i Bologna-deklarasjonen om integrasjon av studier innenfor høyere utdanning i EU/EØS, som også Norge har underskrevet.

Aktuelle studieemner:

Aktuelle emner i studiet er:

- Økonomiske- og forretningsmodeller relatert til fri / åpen programvare

- lovmessige aspekter ved fri / åpen programvare

- sosiologiske og etiske aspekter

- programvare utviklingsmetodikk basert på fri / åpen programvare

- prosjektadministrasjon

- organisatoriske aspekter rundt fri / åpen programvare prosjekter

- case studier

praktiske prosjekter

Kontaktpersoner:

Alle som er interessert i diverse aspekter ved fri og åpen programvare oppfordres til å ta kontakt med:

Janis Gailis, Fakultet for økonomi og samfunnsfag - Janis.Gailis@hia.no

Nils Ulltveit-Moe, Fakultet for teknologi - Nils.Ulltveit-Moe@hia.no

Mikael Snaprud - Fakultet for teknologi - Mikael.Snaprud@hia.no