Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mange høringsuttalelser til Org07

25 høringsuttalelser var kommet inn da fristen gikk ut 2. juni, men flere er meldt og enda flere er ventet inn, forteller sekretær for organisasjonsutvalget Svein Takle.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det såkalte Brautaset-utvalget høster både ris og ros, sier seniorrådgiver Svein Takle etter en kjapp gjennomtitting av de uttalelsene som hittil er kommet inn.

Takle skal nå som sekretær for Brautaset-utvalger gå mer grundig inn i de enkelte uttalselsene. Utvalget kommer sammen den 15. juni, og skal da skrive en nær sagt høringsuttalelse til høringsuttalelsene. Denne blir, sammen med høringsuttalsene, lagt fram for HiA-styret til møtet 19. juni.

Styrevedtak først 27. september

HiA-styret skal gjøre vedtak i organisasjonssaken 27. september. Først da vil høgskoledirektør Tor A. Aagedal saksbehandle organisasjonsplanen for det fremtidige Agder universitet, og legge fram en innstilling til vedtak for styret.

- Hva er inntrykket så langt, Takle?

- Mange er uenige i modellen Org07-rapporten satte fram, men få kommer med alternative forslag. Men misnøyen er ikke entydig. Dessuten har mange åpenbart ønsket seg en bred organisasjonsutredning på vitenskapelig måte, med eksempler og flere alternative forslag. Det ga ikke tiden utvalget hade til disposisjon mulighet til, sier utvalgssekretæren.

- Hva med lokaliseringen av sykepleieutdanningen som mange er opptatt av?

- Uttalelsene er blandet - noen ønsker sammenslåing i Grimstad, andre ønsker status quo med en sykepleieutdanning både i Grimstad og Kristiansand, sier Svein Takle.

- Andre brennbare tema?

- Tja, instituttnivået er mange opptatt av - med hvordan instituttnivået skal ordnes, hvilket mandat det eventuelt får og hvordan beslutningsforholdene blir. Ellers er det en viss frykt for at ledelsen kan bli topptung, her er det særlig om det skal opprettes en stilling som assisterende høgskoledirektør i Grimstad. Det bringer oss inn på spørsmålet om hvordan forholdet mellom campusene i Grimstad og Kristiansand skal være og hva som skal være hvor. Org07 gikk inn for likeverd, men likeverd betyr ikke at alt skal være likt, sier Svein Takle.

Les mer:

Org07-utvalget overleverer innstillingen:

Selve innstillingen fra Org07 - Brautaset-utvalget: