0
Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljøprisen til Infosystemer

UiAs pris for godt læingsmiljø ble tildelt bachelorstudiet i IT og informasjonssystemer, ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Plakett, bilde og sjekk på 100.000 kroner til faglig utvikling ble overrakt instituttleder Carl Erik Moe og studieleder Hallgeir Nilsen under uinversitetets årsfest.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi er ekstra godt fornøyd med at vi får læringsmiljøprisen for et miljø vi har utviklert samtidig med at instituttet har etablert doktorgradsprogram i informasjonssystemer, sier instituttleder Carl Erik Moe.

Det siste året har også to av de som underviser på bachelorprogrammet i IT og informasjonssystemer, førsteamanuensene Bjørn Furuholt og Stig Nordheim, disputert for doktorgraden.

- Dette viser at forskning og god undervisning går hånd i hånd, slår Calle Moe fast.

Prisen, som er en plakett og et natur-fotografi av Olav Breen, samt en sjekk på 100.000 kroner, ble overrakt av rektor Torunn Lauvdal under universitetets årsfest. Rektor vikarierte for viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, Marit Aamodt Nielsen, som var på reise og ikke fikk delta på årsfesten. Instituttleder Carl Erik Moe og studieleder Hallgeir Nilsen tok i mot prisen på vegne av hele fagmiljøet.

- Dette er et resultat av laginnsats, konstaterte instituttlederen.

Scorer høyt på alle kriterier

Rektor innledet prisoverrekkelsen med å si at "Pris for godt læringsmiljø" har som formål å gi anerkjennelse til miljøer som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats.

- Bachelorprogrammet i IT og informasjonssystemer skårer høyt på alle tre hovedområder som statuttene for prisen presiserer, det vil si faglig-pedagogiske forhold, sosiale forhold og dynamikk i miljøet. Spesielt godt dokumentert er dynamikken, men det legges også fram omfattende dokumentasjon av faglige-pedagogiske og sosiale forhold. Gjennom søknaden mener prisutvalget at fagmiljøet har utmerket seg ved å vise stor evne til selvrefleksjon, både styrker og utfordringer kommer klart fram, og det vises stor grad av evne og vilje til omstilling, siterte rektor Torunn Lauvdal fra prisjuryens begrunnelse.

Fire gode forslag

- I år kom det inn fire forslag til prisvinnere, alle på gode miljøer, sa rektor.

Forslagene ble vurdert av et eget prisutvalg bestående av

universitetslektor Mariann Fossum (leder av utvalget)

universitetslektor Per Arne Birkeland (vara for førstelektor Hallgeir Nilsen)

leder av Pedagogisk Senter Nina Skjeseth (ekstern representant)

student Christoffer Helberg

student Erle Holstad Wrigth (vara for student Irene Bredal)

Prisutvalgets omtale av søknaden

Det faglige opplegget, studiemiljøet, resultater og utfordringer beskrives detaljert i en godt gjennomarbeidet søknad. Studieorganiseringen beskrives og dokumenteres som velorganisert med tanke på studentenes læring. Det vises til omfattende evalueringer hvor styrker og svakheter i studieorganiseringen trekkes frem. Det skisseres omfattende systematisk kontakt med næringslivet gjennom bruk av lunsjtreff, gjesteforelesere og prosjektarbeid. Fagmiljøet prioriterer studiesamtale med hver enkelt student, samt gruppesamtaler underveis i studiet. Som avslutning tilbys studiesamtale med vekt på karriereveiledning. Fagmiljøet har lagt til rette for en tett oppfølging av studentene for å øke gjennomstrømmingen i studiet, og man har sett en økning i gjennomstrømmingen fra 40 % til 65 %. Denne bedringen tilskrives i hvert fall delvis den tette studentoppfølgingen. Studietilbudet skårer høyt på dynamikk gjennom detaljerte beskrivelser av studietilbudets videreutvikling som en kontinuerlig prosess.

Les mer om "Pris for godt læringsmiljø" - for eksempel statutter, tidligere tildelinger og søknadsfrist for neste prisutdeling: