0
Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljøprisen gikk internasjonalt

”Sommerstudiet i europeisk integrasjon”, ledet av førsteamanuensis Jan Erik Grindheim ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag fikk årets ”Pris for godt læringsmiljø” under Akademisk årsfest. Vinnerne takket med å utfordre Universitetet i Agder til å satse mer på sommerstudier.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, professor Marit Aamodt Nielsen, delte ut prisen, og sa dette i sin tale til vinnerne:

Vår institusjon har sin egen Pris for godt læringsmiljø.

I statuttene for prisen står det blant annet følgende:

Pris for godt læringsmiljø har som formål å gi anerkjennelse til miljøer ved høgskolen som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats. Prisen tildeles et læringsmiljø som kan være et fakultet, et studienivå innenfor et studieforløp, en faggruppe innenfor et fakultet eller en profesjonsutdanning, eller en annen naturlig enhet med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsenhet.

Nominasjonskomitéen foreslo i år at prisen for 2007 skulle gå til Sommerstudiet i europeisk integrasjon – eller på engelsk – European Integration Summer School,

og studieutvalget vedtok i møte den 17. august å tildele fagmiljøet ved dette studiet denne prisen, som er på 100.000 kroner pluss et bilde og en plakett.

Om kandidaten sier prisutvalget:

Fagmiljøet skårer høyt på alle tre områdene i statuttene. Spesielt godt dokumentert er de faglig-pedagogiske forhold, men også omfattende dokumentasjon av gode sosiale forhold og av dynamikk i studiet er lagt fram. Studiet har utmerket seg internasjonalt og har vist stor evne til omstilling og nyskaping.

Jeg vil gratulere med prisen og ber en representant – eller gjerne representanter for både institutt og fagmiljø, om å komme fram.

Gratulerer!

Instituttleder Hans Kjetil Lysgård ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for økonomi og samfunnsfag, tok imot læringsmiljøprisen på vegne av fagmiljøet.

Leder av sommerskolen, førsteamanuensis Jan Erik Grindheim, var forhindret fra å delta ved Akademisk årsfest, men Lysgård leste opp denne erklæringen fra koordinator Grindheim:

Kan du derfor takke på mine vegne og si at "dette inspirerer meg veldig til å lage en enda bedre sommerskole, og at jeg vil viderebringe den gode nyhetene til alle de ute i Europa som er med på å gjøre sommerskolen til det den er. Hemmeligheten bak suksessen er et sterkt personlig engasjement fra min side, og det faktum at jeg og mine gjesteforelesere stiller store krav til studentene gjennom faglig dyktighet og gode forelesningsevner." Beste hilsen Jan Erik - men du må huske å skrive at hele instituttet takker så mye for en flott pris og en fantastisk mulighet for å videreutvikle sommerskolen i Europeisk integrasjon.”

Lysgård la til følgende:

”Jeg utfordrer universitetets ledelse til å legge til rette for å utvikle flere tilbud i ommerskolen. Problemet i dag er at campus stenger i sommermånedene da vi kanskje har den beste forutsetningen for å ta i mot besøk i Kristiansand. Flere har prøvd å lage nye tilbud, men har gitt seg på grunn av. praktiske hindringer.”

Send studiet på mail