Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kurs i samarbeidslæring

Todagerskurset om samarbeidslæring er utviklet og blir holdt av to erfarne pedagoger fra Canada, Jim Craigen og Marie Geelen. Kurset holdes 14. og 15. april - påmeldingsfristen er tirsdag 5. april.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samarbeidslæring er en arbeidsmetode der samarbeid er hovedelementet og grunntanken er at elever/studenter blir gode gjennom samarbeid.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Metoden legger vekt på at alle blir sett, alle blir hørt og alle må delta.  Det er læreren som styrer undervisningen og sørger for at dette skjer.  Metoden brukes for å fremme både faglig og sosial læring.

 

Lærerutdanningsledelsen ved Høgskolen i Agder inviterer

 

* faglærere

* dekaner og studieledere

* øvingslærere i grunnskolen

* studenter ved Praktisk-pedagogisk utdanning

* rektorer/praksiskoordinatorer ved HiAs praksisskoler

* kontor for lærerutdanning

og eventuelt andre interesserte til

 

todagers kurs 14.-15. april 2005 på Høgskolen i Agder

 

 

St. meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring trekker opp linjer for vidtgående endringer i hele skoleverket fra første trinn til fullført videregående opplæring. Stortingsmeldingen slår fast noen grunnleggende prinsipper og krav som skal prege og forplikte alle skoler og øvrige opplæringssteder. Dette defineres som ”Rammeverk for kvalitet – Skoleplakaten”. I Skoleplakatens punkt 8 heter det at ”Skolen og lærebedriften skal fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter”.

 

 

Kurset i samarbeidslæring er en hjelp til å gi disse begrepene et praktisk og konkret innhold.  På kurset får deltakerne anledning til aktivt å prøve ut ulike samarbeidsformer.  Kurset foregår på svært lettfattelig engelsk.  Deltakerne må delta begge dager.

 

Kursholdere:

Jim Craigen og Marie Geelen har utviklet en metode for samarbeidslæring som nå tas i bruk i skoleverket i Toronto, Canada og i store deler av Ontariodistriktet.  De er to erfarne pedagoger som har holdt kurs for norske lærere før.

 

Kurstidspunkt og -sted:

Torsdag 14. og fredag 15. april 2005 kl 09.15 – 15.00 på rom F 2007 i høgskolens lokaler på Gimlemoen.  Kurslokalene ligger i Andreas Feragens hus i 2. etasje.  Gå inn høgskolens hovedinngang, så vil veien til kurslokalet være skiltet.

 

Det serveres morgenkaffe i kurslokalet kl 08.45 og lunsj i Kafé Kampus kl 11.30.

 

Påmelding:

Påmelding sendes Eva Haugedal eller tlf  38 14 11 79 senest tirsdag 5. april.

 

Begrenset deltakerantall.  Ingen kursavgift.