Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gulzaib Rafiq disputerer på mobil kommunikasjon

Gulzaib Rafiq forsvarer sin avhandling "Statistical Analysis of the Capacity of Mobile Radio Channels" for graden philosophiae doctor (PhD) på Universitetet i Agders Campus Grimstad 21. februar 2011.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Folkelig sagt analyserer doktorgradsarbeidet hvordan signalene i et mobilt kommunikasjonssystem endrer seg under forskjellige spesifikke forhold. Kandidaten bruker modeller for å analysere endringene statistisk. Resultatet av den økte innsikten er at kommunikasjonssystemer kan modifiseres slik at de blir bedre.

Gulzaib Rafiq har fulgt UiAs PhD-program i Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved Fakultet for teknologi og realfag, og har arbeidet i forskergruppen ”Mobile Communications”.

Tittelen på avhandlingen er “Statistical Analysis of the Capacity of Mobile Radio Channels”. Forskningen er finansiert av Norges forskningsråd gjennom prosjektet 176773/S10 “Optimized Heterogeneous Multiuser MIMO Networks – OptiMO”.

Doktorgradsarbeidet har hittil resultert i ett bokkapittel, to tidsskriftartikler og 12 konferanseartikler. I tillegg er tre tidsskriftartikler under fagvurdering. Gulzaib Rafiq fikk “Best Student Paper Award” ved 4th IEEE International Symposium on Wireless Communication Systems, ISWCS 2007 for en av konferanseartiklene. Se for øvrig Gulzaib Rafiqs CV:

Slik oppsummerer Gulzaib Rafiq selv avhandlingen:

Hvordan kapasiteten på mobile kommunikasjonssystemer oppfører seg over tid

Utviklingen av moderne kommunikasjonssystemer søker kontinuerlig å forbedre yteevnen til systemene. Dette kan blant annet gjøres ved å bruke flere antenner både hos senderen og mottakeren, samt kode informasjonen som skal bli sendt.

Informasjonsteorien, læren om overføring av informasjon mellom sender og mottaker, beskriver blant annet hvor mye informasjon som er teoretisk mulig å sende feilfritt over en gitt kanal. Denne størrelsen blir kalt kapasiteten til kanalen.

Kapasiteten til en kanal varierer med tiden og kan bli betraktet som en stokastisk prosess. Denne prosessen kan bli beskrevet ved å bruke realistiske matematiske modeller for kanalen. Det er viktig å studere kapasitetsegenskapene for å designe fremtidige effektive mobile kommunikasjonssystemer.

Statistiske egenskaper slik som forventningsverdi, varians, sannsynlighetstetthet og kumulativ fordelingsfunksjon er blitt brukt i denne avhandlingen til å beskrive førsteordens statistiske egenskaper til kapasiteten.

I tillegg har andreordens statistiske kapasitetsegenskaper blitt studert til å beskrive den dynamiske kapasitetsforandringen med hensyn på tiden. Disse statistiske egenskapene er blitt nøye studert ved å anvende ulike robuste matematiske modeller for kanalen. Kapasiteten er også blitt studert ved å anvende flere antenner hos både senderen og mottakeren, og ved å benytte flere noder mellom sender og mottaker.

Disputasfakta:

Kandidaten: Gulzaib Rafiq er født i Hyderabad, Pakistan i 1982. Han fullførte bachelorgrad i electrical engineering i 2003 ved National University of Engineering Sciences and Technology (NUST), Pakistan. I 2006 fullførte han mastergrad i electrical engineering ved Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology (GIKK), Pakistan. Han ble belønnet med ”gold medals” i både bachelor- og mastergraden for henholdsvis beste årsprosjekt i 2003 og beste masterstudent i 2006. Gulzaib Rafiq har vært doktorgradsstipendiat ved UiA fra 2007.

Prøveforelesning og disputas finner sted i:

Rom C5 072, Campus Grimstad. Gå inn hovedinngangen og ta heisen opp i 5. etasje.

Disputasen ledes av dekan for UiAs Fakultet for teknologi og realfag, professor Frank Reichert.

Tid for prøveforelesning:

Mandag 21. februar kl 10:00 - 10:45

Oppgitt emne for prøveforelesning:

"Capacity of Wireless Networks: State of the Art and Open Challenges"

Tid for disputas:

Mandag 21. februar kl 13:00 –

Tittel på avhandling:

"Statistical Analysis of the Capacity of Mobile Radio Channels"

Opponenter:

Førsteopponent er professor dr. Ramón Parra Michel, CINVESTAV IPN, México

Annenopponent er professor dr. Yuming Jiang, Department of Telematics, NTNU

Det tredje medlemmet i komiteen er professor Andreas Prinz, Institutt for IKT, UiA , som også har administrert komitéen.

Veileder i doktorgradsarbeidet har vært:

Professor Matthias Pätzold, UiA. Biveileder har vært professor Frank Reichert, UiA.