Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fortellinger som læringsstrategi

Anne Tove Fennefoss og Kirsten E. Jansen – begge høgskolelektorer ved Fakultet for pedagogikk – har skrevet læreboka ”Praksisfortellinger – på vei til innsikt og forståelse”.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Begge forfatterne er utdannede førskolelærere med hovedfag i pedagogikk, og underviser ved Fakultet for pedagogikk.

I forordet skriver de at fortellingen har vært menneskers måte å kommunisere på gjennon tidene. Fortellingen har vedlikeholdt menneskenes historie, og slik gitt mening til livet og formidlet kunnskap til neste generasjon.

Læreboken er skrevet med bakgrunn i erfaringene Anne Tove Fennefoss og Kirsten Elisabeth Jansen selv har fått ved å bruke praksisfortellinger i studiearbeid og som arbeidsmåter i personalutvikling i barnehager.

"Tradisjonelt har undervisning tatt utgangspunkt i teori, og erfaring fra praksis har vært brukt til å eksemplifisere teorien. Det kan bety et valg av ekse4mpler som passer til teorien og forsterker den. Med praksisfortellinger som en vei til innsikt og forståelse blir innfallsvinkelen motsatt. Utgangspunktet for kunnskapsutviklingen starter i en fortelling, som reflekterer hendelser i praksis", heter det blant annet i forordet.

Her er Fagbokforlagets vaskeseddel:

Boken beskriver og drøfter en læringsstrategi som hviler på en annen kunnskapstradisjon enn den teoretiske. Den starter i praksisfeltet, med praksisfortellingen. Praksisfortellinger er fortellinger om hendelser fra et yrkesfelt. Når en analyserer og reflekterer over praksisfortellingen, berøres deltakernes erfaringer, verdier og ervervet kunnskap. Ulike teoretiske perspektiver blir nødvendige for å utvikle og forstå fortellingen. Det vil si at praksisfortellingen blir belyst fra flere synsvinkler, og i dialogen blir en utfordret til å se andres synspunkter - og tenke nye tanker. Denne læringsstrategien benyttes i undervisning og prosjekt- og utviklingsarbeid. Strategien kan også være en tilnærming til personalutvikling. Boken kan brukes i ulike yrkesrettede studier, på arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren og i barnehage og skole.