0
Hopp til hovedinnhold

Fersk kunst til Realfag

Et kunstverk i tre deler av kunstneren Beret Aksnes ble overrakt Fakultet for realfag onsdag. Verket henger i annen etasje i Niels Henrik Abels hus.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunstneren holdt også en gjesteforelesning om "Matematikk og kunst" før selve overrekkelsesseremonien.

 

Her forteller kunstner Beret Aksnes med egne ord om rammen hun setter kunstverket inn i:

 

AV SURD som er en del av et pågående kunstprosjekt – uten begynnelse, uten ende – men som manifesterer seg i ulike sammenhenger som enkeltverk, serier eller romlige installasjoner.      

 

Fundamentalt for prosjektet er interessen for mønster og mønsterdannelse slik dette

beskrives, visualiseres og forklares innen ulike vitenskapelige områder.

 

Målet er ikke illustrasjonen, heller ikke det vitenskapelig korrekte tilhørende andre fagfelt.

Det som driver meg er spørsmålene som oppstår i møtet mellom det uttalte menneskeskapte og det vi kaller naturens prosesser og fenomener, der også vår persepsjon hører hjemme.

 

Surd er et gammelt ord for irrasjonale tall som blant annet pi, e og phi, og det er blant de matematiske konstantene, de som er uavhengig av ”mål og vekt”, at jeg har hentet grunnmaterialet til de fleste av arbeidene mine. Tallene, hvert siffer, blir omkodet til fargete punkt og/eller benyttet som underliggende grunnlag i oppbyggingen av ulike strukturer ved bruk av billedspråkets grammatikk - punkt, linje, 2D, 3D ... En regel er viktig; og det er at tallets siffer blir korrekt fulgt. I den forstand er materialet korrekt, men ingen kan gjengi et uendelig tall! Hver visualisering er et nytt utsnitt av tallet som gjengis på samme måte som sifrene skrevet på et ark og noen ganger er det 20, andre ganger er det 2000 sifre pr. linje.

 

 

Jeg legger vekt på at det visuelle skal by på ”mat for øynene” og i seg selv være interessant å se på..

 

 

Et utklipp fra en idébeskrivelse sier noe om interessen:

 

”i en verden -

foranderlig, flytende og fleksibel -

finnes det noe som kalles naturens konstanter -  

en samling gåtefulle tall hvor også de matematiske konstantene hører hjemme

hva er vel mer naturlig enn å ville gjøre et forsøk på å (be)gripe noe ved disse tallene?

 

e, pi og phi – uendelige, ikke-repeterende tallrekker tilhørende matematikken,

menneskeskapt, men med en underlig tilstedeværelse i mange av naturens fenomener og prosesser”

 

Det er det ikke-repeterende aspektet, (ingen har funnet tegn til periodisering) som interesserer meg som underlag for mine arbeider, visuelt sett, og som gjør at en kan lage bilder hvor øyet hele tiden søker etter faste holdepunkt.

 

Det er matematikk og naturvitenskap som er min hovedinspirasjonskilde.

 

 

Beret Aksnes

 

 

curriculum vitae:

 

 

 

Beret Aksnes                                              

 

født: 22. september 1952

 

 

Utdanning:

 

Praktisk/pedagogisk utdanning, Universitetet i Tr.heim, 1994

Bergen kunsthåndverkskole, tekstil, 1975 - 1979

Examen philosophicum, Universitetet I Tr.heim, 1972

Oslo off. lærerskole, realfag 1971/72

Examen artium, Fagerborg gymnas1971

 

Stipend:

 

2006   Norsk kulturråd utstillingsstipend

2005   NBK, vederlagsfondets prosjektstøtte

2003   GI

2000   Statens 3-årige arbeidsstipend

1999   Vederlagsfondets stipend

1999   Norsk kulturråds utstyrsstøtte

1999   Sør-Trøndelag fylkes kulturstipend

1992   Trondheim by`s kulturstipend

1989   Statens 3-årige arbeidsstipend

1988   Statens materialstipend

1987   Sør-Trøndelag fylkes kulturstipend

1986   Statens reise- og studiestipend

1984   Norsk Kulturråds utstyrsstøtte

1983   Trondheim by`s kulturstipend

 

Studiereiser:

 

2002   Amsterdam

1995   Paris

1995   Helsingfors

1986   London

 

Separatutstillinger:

 

2006   Christiandssands kunstforening

1992   Galleri Format, Oslo

1991   Festspillutstiller, Hordaland Kunstnersenter, Bergen

1991   "FILT", Trøndelag Kunstnersenter, Trondheim

1987   "Plisse", Trøndelag Kunstnersenter, Trondheim

 

 

Gruppe- og kollektivutstillinger i utvalg:

 

2006   Syn:tese, Stavanger kunstforening sammen medPer Formo g Annika Borg

2006   ”Ta med en venn”, Seljord kunstforening, sammen med Per Formo og Annika Borg

2006   Christianssands kunstforening, Kristiansand

2005   Silkeborg Bad, Danmark

2004   ”STOFF”, Trondheim kunstmuseum

2003   ”Tendenser”, Galleri F 15, Jeløy

2002   ” Baroque”, Kristiandsand kunstforening, Kristiansand

2001   "Ad lib", Trans-art, Trondheim

2000   TBK jubileumsutstilling, Trondheim

1999   "STING", Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim

1998   " 10 år i Dronningens gate", Fylkesgalleriet i Namsos og

         Trøndelag kunstnersentrum. Trondheim

1997   "Gifts of the forest, gifts from the loom", vandreutstillig

         Beijing, New Dehli, Seoul, St. Petersburg

1995   "Intention", Nordisk tekstilbiennale, vandreutstilling, Norden, Balticum

1995   "Villa Externest", Nordisk tekstilutstilling, Belgia

1994   "In touch", olympiadeutstilling, Lillehammer

1993   "Art 93", Heimdal kunstforening, Trondheim

1993   "Bildteppiche und Textile Objekte", Darmstadt, Tyskland

1992   Høstutstillingen, Oslo

1992   "Den 6. nordiske tekstiltriennale", vandreutstilling, Norden

1992   "Tekstilkunst fra brygge til brygge", vandreutstilling langs kysten fra

         Troms til Bryggen museum i Bergen

1992   "Kryss - Crossing Borders", Bergen kretsfengsel

1992   "Midtnorsk tekstilkunst", vandreutstilling,  Norden

1991   "Configura", Erfurt, Tyskland

1991   "Taiga", Skogbruksmuseet, Elverum

1991   "Sommerutstillingen", Hedmark kunstnersenter, Hamar

1990   "Filt", RAM galleri, Oslo

1990   "Internasjonal filtutstilling", Kunstnernes hus, Århus, Danmark

1989   "Juniutsillingen", Kunstnerforbundet, Oslo

1989   "Den 5. nordiske tekstiltriennale, vandreutstilling, Norden

1989   "Art 89", Heimdal kunstforening, Trondheim

1988   "Neo-tradisjon", Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim

1988   Toten kunstforening, Toten

1987   "Midtnordiske kunstdager, Trondheim

1987   "Årsutstillingen, Norsk kunsthåndverk,

1987   "Tekstil i rom", Telemark kunstnersenter

1986   "Kom jeg, går jeg", Hordaland kunstnersenter, Bergen

1986   Musee de l`Impression sur Etoffes, Mulhouse, Frankrike

1982   "Årsutstillingen, Kunstindustrimuseet i Oslo

1982   "Tango", Festspillene i Bergen, gjesteutstiller

 

Innkjøp:      

 

2003   Fondet for Samtidskunsthåndverk 

2002   Jan Groth- samlingen, Rogaland kunstmuseum

2000   Fondet

1998   Fondet

1994   Trondheim kommune

1991   Fondet

1991   Fondet

1990   Rælingen kommune

1989   Olavshallen, Trondheim

1989   Gol kommune

1987   Norsk Kulturråd

1987   Oslo kunstindustrimuseum

1985   Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim

1985   Norsk Kulturråd

1985   Sør-Trøndelag fylke

 

 

Utsmykkingsoppdrag:

 

2004   Tinghuset i Trondheim

2003   Byneset sykehjem

2002   Byåsen v.g. skole, Trondheim

2000   Domstoladministrasjonen i Trondheim

1997   Alta v. g. skole, konkurranse

1995   Rogaland psykiatriske sykehus, Stavanger, også 1996

1991   Nypantun bo- og servicesenter, Trondheim

1991   Tinghuset i Trondheim

1990   Namsos sykehus

 

Konkurranser

 

2005    Operaen i Bjørvika, nytt sceneteppe, vinner Pae White

1997   Alta v.g. skole, vinner Beret Aksnes/Aage Gaup

1994    Regjeringskvartalet, byggetrinn 5, vinner Terje Urn

        

Konsulentvirksomhet:

 

2005   Nidarosdomens servicesenter

2004   Blussuvold ungdomsskole, Trondheim

2003    Høgskolen i Nesna

2003    ”Kunst i Iladalen”, Trondheim

2003    Strindheim skole, Trondheim

2002    Høgskolen i Nord-Trøndelag, byggetrinn II

2000    Pirbadet i Trondheim

1999   Høgskolen i Nord-Trøndelag, byggetrinn I

1999    Malvik kommune

1995    Leiv Eirikson-monumentet, Trondheim

1993    Overhalla barne- og ungdomsskole, Overhalla

 

Annen relevant virksomhet:

 

2006   Jurymedlem konkurranse om minnested for etterlatte etter tsunamikatastrofen

2004   Generator, medlem i arbeidsgruppen, sluttføres 2007

1998    ART-SITE, prosjektleder, Trondheim, prosjektet som nå er Generator, med

          Per Formo som ny prosjektleder

1997    ”SHELTER”, internasjonal utstilling, prosjektleder, Trondheim

1996   ”SHELTER”, internasjonalt seminar, prosjektleder, Trondheim

1989    ”Qigpoq”, multivisjonsprogram i samarbeid med billedkunstner Guri Dahl og

          musiker A. Lister

1986    ”Egypt/Mexico”, multivisjonsprogram i samarbeid med billedkunstner Guri Dahl,

            forfatter Torgeir Rebolledo Pedersen og musiker A. Lister.

 

Medlemskap:

 

Norske billedkunstnere

Norske tekstilkunstnere

Trøndelag bildende kunstnere

 

 

Verv:

 

Har siden studiedagene vært engasjert i fagpolitikk og har hatt en rekke verv og oppgaver tilknyttet dette, bl. a i NBKs sentralstyre, som styreleder for Trøndelag Senter for Samtidskunst og nå sist som styremedlem i TBK.

 

Undervisning:

 

Har hatt kort- og langtidsvikariater i videregående skole siden 1980, undervist på MI, holdt foredrag div steder og vært sensor på KIO og KHIB, siste gang var våren 2005.