Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Elin Synnøve Bråthen disputerer på band-kommunikasjon under plateinnspilling

Elin Synnøve Bråthen disputerer onsdag 12. juni 2013 for ph.d-graden ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, i doktorgradsprogrammet med spesialisering i utøvende rytmisk musikk, med avhandlingen "Metaphor as a Communication Strategy within a Pop Music Recording Setting", som inkluderer plateutgivelsen "The Anchor And The Dream".

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I avhandlingen undersøker Elin Synnøve Bråthen språklig kommunikasjon mellom  musikerne under en studioinnspilling. Hvordan musikerne oppnår en felles forståelse under plateinnspillingen ved hjelp av billedlige og lydbaserte begreper er et sentralt tema .

 

Bråthens doktorgrad er en utøvende ph.d – noe som gjenspeiles i avhandlingen, som er en 50 % utøvende del (CD-utgivelse) og 50 % avhandling. Det er første gang en "utøvende avhandling" gjennomgår disputas ved UiA, som for øvrig er det eneste doktorgradsprogrammet i Norge som utelukkende dreier seg om utøvende rytmisk musikk.

Kreativitet og forskning

Elin Synnøve Bråthen kommer opprinnelig fra Sørreisa i Troms, men har brukt de siste 12 årene i den sørlige delen av landet (Kristiansand og Oslo) til å ta en solid utdannelse innen musikkutøving og forskning, samtidig som hun har gitt ut flere plater og konsertert jevnlig. Kombinasjonen av kreativt skapende og utøvende virksomhet (lyrikk og musikk innen popsjangeren) og  hennes akademiske og forskningsrettede arbeid, har resultert i doktorgradsprosjektet ved Universitetet i Agder.

 

Prosjektet er unikt ved at det forener musikkutøving med forskning. Bråthens prosjekt står også i en særstilling fordi hun har valgt å innlemme seg selv som forskningsobjekt. Noen kaller dette ”subjektiv forskning”, andre kaller det ”å forske på seg selv”.

 

Prosjektet har en utøvende del – hennes egen plateinnspilling ”The Anchor And The Dream” – ved siden av en 200 sider lang avhandling som bruker plateinnspillingen som referansepunkt.

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Metaphor as a Communication Strategy within a Pop Music Recording Setting

 

Hva forstår en vokalist når en produsent ber henne om å ”synge med puselabben”? Hvordan høres ”spøkelsespop” ut? Hvorfor kan brå dynamiske skifter sammenlignes med ”Wirkola” eller med den hasardiøse aktiviteten ”å løpe utfor kanten av et stup”? Hva har musikkutøving med ”kamikaze” og ”harakiri” å gjøre? Dette er bare en dråpe i det store havet av metaforer som dukker opp i det fargerike musikerspråket som oppstår bak lukkede dører under en plateinnspilling, og som er temaet for doktoravhandlingen.

 

 Elin Synnøve Bråthen (Foto: Thor Lønning Aarrestad)

Doktorgradsprosjektet undersøker billedlig språk hos artist/låtskriver, musikere, produsent, og lydteknikere i en reell CD-innspillingssetting. Avhandlingen utforsker metaforene, billedlige ord og uttrykk, som oppstår i musikerdialogen – både i selve beskrivelsen av lyd (“sound”) og når det gjelder forhandlinger rundt musikalske løsninger. Metaforene blir således sett på som ulike kommunikasjonsstrategier.

 

Prosjektets fokus på språklig dialog gjør avhandlingen interessant og relevant for alle som er interessert i kommunikasjon som generelt tema, i tillegg til de som er direkte involvert i musikk eller musikkrelaterte aktiviteter: musikkstudenter, musikere, låtskrivere, produsenter, musikkbransjen, og populærmusikkforskere.

 

Allerede da hun tok mastergrad i utøvende musikk (UiA, 2006) var Bråthen interessert i kommunikasjon som tema. Da hun mottok sensuren var det viktig å formidle til henne at hun var et forskningstalent, og å spørre om dette var noe hun kunne tenke seg å fortsette med? Doktorgradsprosjektet besvarer spørsmålet.

 

Bedømmingskomiteen gir henne glimrende skussmål, og er imponert over hennes arbeid - både den utøvende delen hvor hun viser at hun er en fremragende vokalutøver og låtskriver, og selve forskningsarbeidet: mengden av etnografisk materiale, måten det er bearbeidet og fremstilt på, og den originale innfallsvinkelen. Ord som banebrytende og nyskapende knyttes til prosjektet.

 

 

Disputasfakta:

 

Kandidaten: Elin Synnøve Bråthen har vært ansatt som stipendiat i 100% stilling ved Universitetet i Agder siden 1.8.2008. Selve plateinnspillingen er selvfinansiert. Fond For Lyd og Bilde har støttet produksjon av 4 musikkvideoer i Irland som følger platen.

Elin Synnøve Bråthen (SHv-foto: Johs Bøe)

 Elin Synnøve Bråthen har holdt på med musikk siden hun var ungjente, men først i voksen alder har hun jobbet fokusert og målbevisst med sang og låtskriving. Hun har medvirket på studioinnspillinger siden 1993, men hennes egne plater kom først i 2007 (Earthly Things), 2010 (The Anchor And The Dream) og 2012 (Time To Cross) (single).

Hennes sterke signatur i melodiøs og fengende musikk har fått god eksponering i utlandet, enkeltlåter finnes på utgivelser i blant annet England, Tyskland og Hong Kong. Hun har også mottatt musikkpris i England, og vært gjest på SKY Channel UK.

 

Mer om musikeren Elin Synnøve Bråthen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 1, Sigurd Køhns Hus, UiA Campus Kristiansand.

Dekan Per Kvist leder disputasen

 

Tid for prøveforelesning: Tirsdag 11.06 2013 kl. 17.15

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Challenges in analyzing studio-produced recordings and live performances in the field of Popular musicology. 

  • How does the modern performer handle the constant shift back and forth between live arena and closeted studio?
  • What difference does the presence of an audience make?
  • What effect does it have on a performers musicianship and behaviour?
  • Has there recently been a rise of performance as the central, popular music “product," and how do you account for that?
  • Are differing methodologies required when analyzing studio-produced recordings and live performances in the field of Popular musicology?”

 

Tid for disputas: Onsdag 12. 06 2013 kl. 10.15

 

Tittel på avhandling: “Metaphor as a Communication Strategy within a Pop Music Recording Setting”

 

Les avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

 

Opponenter:

 

Førsteopponent professor Derek B. Scott, University of Leeds, Storbritannia

Annenopponent professor Kjell Oversand, NTNU

Bedømmelseskomitéen har vært ledet av førsteamanuensis Knut Tønsberg, Universitetet i Agder. Settemedlem for Knut Tønsberg under disputasen er førsteamanuensis Per Elias Drabløs, UiA.

  

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet var professor Tor Dybo, UiA, mens professor Geir Holmsen var kunstnerisk veileder.