Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Einar Svanøe Grude 1914-2013

«Ingeniørutdanningens far» i Agder er gått bort, 99 år gammel, skriver Thor Einar Hanisch i minneordet om rektoren ved SøTS fra før starten i 1966 til overgangen til AID i Grimstad i 1977. Einar Svanøe Grude døde 25. oktober 2013.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Einar Svanøe Grude 1914-2013

Han kom fra vitenskapelig stilling ved NTH til SøTS, Sørlandets tekniske skole i Grimstad for å tiltre som rektor 1. april 1966 med sikte på oppstart 25. august 1967. Dette var en skole drevet av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner sammen, og den sto raskt foran en rivende utvikling, der den pedagogiske og faglige utfordringen var å treffe så vel praktikere med eller uten opptaksprøve og artianere med et tilpasset opplegg, der begge kategorier kunne finne seg til rette. Det viste seg snart at det gjorde de, alt de 49 som startet opp første året og de 165 det neste. Samtidig vokste staben fra 7 til 25 i full eller deltidsstilling.

«Etableringen av SøTS hadde stor betydning for de utdanningssøkende og for næringsliv og offentlig forvaltning i hele Agder-regionen. Som driftig og initiativrik skole bidrog SøTS alt fra starten av til å heve kompetansen i industri og arbeidsliv for øvrig», skrev den gang Kirke-, undervisnings- og forskningsminister Gudmund Hernes i festskriftet ved AIDs 25-årsjubileum « Agder Ingeniør- og Distriktshøgskole- de første 25 år 1967 – 1992.»

I 1977 ble de tekniske skolene omorganisert til statlige ingeniørhøgskoler. Det skjedde 1. januar – og fra høsten 1977 ble Agder distriktshøgskoles avdeling i Grimstad innlemmet i skolen og AID oppsto. Samtidig fikk AID ny administrasjons- og styringsordning, med valgt rektor, tilsatt administrativ leder og et demokratisk valgt høgskoleting som øverste interne beslutningsorgan, skrev Hernes.

Da Einar Grude ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull i april 2007 av fylkesmann Øystein Djupedal vakte det stor glede hos alle oss som sammen med ham alt tidlig var med på å forme Agder som høgskoleregion. Fra min tid ved ADH- Agder distriktshøgskole, fra 1969, en av landets tre første- tenker jeg ikke minst på da vi jobbet sammen i Grude-utvalget, utvalget som la grunnlaget for den teknisk-økonomiske studieretningen, det første store samarbeidsprosjektet mellom studiemiljøene i Grimstad og Kristiansand. Utvalget var også viktig ved at også industrien var sterkt representert. I Grimstads tilfelle med skipsreder og industrigründer Andreas K. L. Ugland.

Typisk for Einar Grude var det at han alt ved den offisielle åpningen av SøTS, som altså senere ble AiD, understreket at skolen var hele landsdelens ingeniørskole. ADHs første direktør Halvor Vegard Hauge hadde da alt to måneder etter at han, Andreas Vollan, og jeg startet opp ADH, uttalt at « vi må gå hundre prosent inn for Grimstad!» Dette var jo byen som alt 8. april 1963 fikk vite at den ble foretrukket som skolested for teknisk utdanning på Sørlandet i konkurranse med Kristiansand! «Avstanden mellom skolestedene er uten betydning», uttalte Hauge.

NTH- professor S. P. Andersen – leder av det viktige utvalget som gjorde teknisk faghøyskoleutdanning i distriktene mulig, og som Grude, selv fra NTH, meget påpasselig hadde nær kontakt med under komitearbeidet – uttalte på sin side at «med tiden må vi få en ganske betydelig utbygging av teknisk utbygging på Sørlandet». Og slik ble det jo. UiA - Universitetet i Agder- har nå om lag 2500 studenter på Campus Grimstad, de langt fleste innenfor teknisk utdanning.     

Rektor Einar Grude vil bli dypt savnet, men minnes av mange i stor takknemlighet. Til det siste var han opptatt av universitetets fremgang og av den blomstrende seniorkulturen ved UiA, som ikke minst har sine arnesteder og baser for seniorenes forskning og formidling ved universitetets seniorsentre i Kristiansand og Grimstad. På det private plan utviste han sterkt engasjement i Røde Kors besøkstjeneste og i Rotary. Hans livshjul dreide fra 13. juli 1914 til 25. oktober 2013, og han ble begravet fra Grimstad kapell 1. november under stor deltakelse.

Thor Einar Hanisch

Regional høgskoledirektør for Agder-fylkene 1980-1994

Se også:

UiA-Aktuelts artikkel da Einar Svanøe Grude fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 2010:

Video-intervju der Einar Svanøe Grude blir intervjuet av Thor Einar Hanisch:

Grimstad Adressetidende var tilstede da Einar Svanøe Grude fikk Kongens fortjenstmedalje i gull  i 2010: