Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputerer på problemløsning i utvidede virtuelle team

Internett skaper nye arenaer for problemløsning, ikke minst i internasjonale bedrifter. Innovasjon og utvikling skjer gjennom etablering av nyskapningen virtuelle team, på tvers av organisasjonen og utvidet med medlemmer både utenfra og innenfor bedriftene, viser Bjørn-Tore Flåtens doktoravhandling.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(In English)

Resultatet, ikke tilhørighet til organisasjonen, blir det sentrale. Foreløpig er det forsket lite på hvordan kunnskap deles gjennom den digitale arbeidsformen i virtuelle team. Flåtens funn indikerer at kunnskapsdelingen foregår som samhandling om problemløsning i en sosial prosess på kryss og tvers både innenfor og utenfor organisasjonen. I denne prosessen blir komplekse problemstillinger løst, samtidig som det virtuelle teamet har det faglig morsomt!

Men de nye virtuelle teamene skaper også nye problemstillinger: Når eksterne er med i det virtuelle teamet – hva da med konkurransefortrinnene som kunnskapsutviklingen gir? Flåtens forskning tyder på det blir skapt verdier for bedriften også når kunnskap deles med virtuelle teamdeltakere utenfor egen formell organisasjon.

Bjørn-Tore Flåten har fulgt ph.d-programmet i International management ved UiAs Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Felles problemløsning

Det er allment kjent at mange av dagens organisasjoner står overfor problemer som ikke bare kan løses ved at enkeltpersoner resonnerer alene. Snarere er det behov for kollektiv innsats for å utvikle nye løsninger. Internett har gjort det mulig å samhandle på tvers av nasjonale og organisatoriske grenser. Selvorganiserte initiativer som Wikipedia og Linux eksemplifiserer mulighetene som finnes i felles problemløsning.

Fenomenet som har blitt studert i denne avhandlingen illustrerer hvordan en ny organisasjonsmodell kan brukes til å løse problemer relatert til produktutvikling i et internasjonalt programvareutviklingsfirma. Selskapet utnytter mulighetene innen moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og bruker både egne ansatte og utenforstående til å utvikle innovative løsninger. Dette innebærer en ny organisasjonsmodell, som nyttiggjør seg av “utvidede virtuelle team”.

De utvidede virtuelle teamene består av interne virtuelle teammedlemmer ansatt i et internasjonalt firma som samhandler og samarbeider med eksterne deltakere ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å utvikle løsninger.

Til tross for mulighetene for samarbeid om problemløsing gjennom utvidede virtuelle team, er det lite forskning på hvordan kunnskap deles i slike konstellasjoner. Hva skjer med bedriftens konkurransefortrinn dersom kunnskap deles fritt på tvers av bedriftens grenser?

Komplekse organisasjoner løser komplekse problemer

Funnene tyder på at kunnskap i organisasjoner ikke bør behandles som en vare som enkelt kan overføres. Kunnskapsdeling skjer via samhandlingen mellom en rekke personer som befinner seg både innenfor og utenfor den formelle organisasjonen. Dermed utfordres de formelle organisatoriske grensene. Dette innebærer at kunnskap som deles også utover de formelle grensene, kan skape verdier for bedriften.

Støttet av disse funnene fremhever Flåten at problemløsning er en sosial prosess. Han anbefaler at den organisatoriske strukturen for samarbeid ikke bare skal omfatte utviklingsprosesser innenfor de formelle grensene for bedriften, men at samarbeidet også kan inkludere eksterne deltakere i prosessen. Bedrifter kan gjøre dette uten å miste sin konkurransefordel. Funnene tyder på at utvidede virtuelle team kan løse komplekse problemer, og samtidig ha det gøy i denne prosessen.

Disputasfakta:

Kandidaten: Bjørn Tore Flåten (36) vokste opp på Vigrestad på Jæren, Norge. Han har en master i økonomi og ledelse (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH). Før han startet på Universitetet i Agder, var han i flere år leder i en frivillig organisasjon. Han har også arbeidet som selvstendig konsulent med vekt på rådgivning innen strategi og organisasjonsutvikling. For øyeblikket er han universitetslektor ved Senter for Entreprenørskap ved UiA. Han bor i Kristiansand med sin kone og to barn.

Prøveforelesning og disputas finner sted i: Auditorium B2003, Campus Kristiansand. Gå inn hovedinngangen, sving til høyre i Vilhelm Krags hall, gå trappa opp i annen etasje og sving til høyre inn i auditoriebygningen.

Tid for prøveforelesning: 1. april 2011 klokken 12:15-13:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: How can international virtual organizations be included in the theory of the multinational firm?

Tid for disputas: 1. april 2011 kl. 13:15 –

Tittel på avhandling: Problem Solving in Extended Virtual Teams

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Molly Wasko, Chair of the Department of Management, Information Systems and Quantitative Methods, University of Alabama at Birmingham (UAB) School of Business.

Annenopponent: Professor Anti Ainamo, Department of Sociology, University of Turku.

Komitéens administrator har vært professor Trond Randøy ved Institutt for økonomi, Universitet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet har vært:

Professor Joyce Falkenberg, Institutt for økonomi, Universitet i Agder.

Professor Robin Teigland, Department of Marketing and Strategy, Stockholm School of Economics.

Mottakelse i rom A7001 umiddelbart etter disputas.