0
Hopp til hovedinnhold

Disputerer på mikrofinans

Onsdag 20. mai disputerer Roy Mersland ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. I avhandlingen vurderer han hvordan mikrofinansiering kan organiseres mest mulig effektivt. Disputasen er åpen for alle interesserte.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Doktordisputas:

Organisering og styring av mikrofinansbanker

Roy Mersland innleder med sin doktorgradsavhandling ”Corporate Governance and Ownership in Microfinance Organizations” akademisk forskning på et nytt felt: Hvordan kan mikrofinansbanker organiseres mest mulig effektivt?

Mersland er først ute også på Universitetet i Agders doktorgradsprogram i International Management.

Skreddersydde banktjenester

Mikrofinans - banktjenester som er skreddersydd for fattige mennesker i u-land – får mange anbefalinger og mye positiv omtale. Oppmerksomheten konsentrerer seg mest om hvorvidt mikrofinans er et effektivt utviklingsverktøy. FN og Verdensbanken har lenge kjempet for mer bruk av mikrofinans, og i 2006 fikk til en av pionerene, Mohammad Yunus, Nobels fredspris.

Men selv om det for det meste er stor grad av enighet om at små lån og sparing kan hjelpe fattige mennesker til å hjelpe seg selv, er det liten kunnskap om hvordan dette kan gjøres mest mulig effektivt. Bør investorer eller hjelpeorganisasjoner eie mikrofinansbankene? Hvordan styrer man slik at mikrofinansbankene blir effektive uten at de forlater de fattige til fordel for mer pengesterke kunder?

Kombinasjon av idealisme og business best

Funnene i avhandlingen viser at en kombinasjon av kommersielle aktører og ideelle stiftelser i samme marked er det som best sikrer effektiv drift til beste for de fattige kundene. Mersland underbygger funnene med å vise til at kombinasjonen av sparebanker og forretningsbanker har vært viktig for å utvikle et effektivt bankmarked i Norge. Han anbefaler at dagens mikrofinansbanker lærer av historien til våre egne sparebanker.

Internasjonalt er nå store finansinstitusjoner i ferd med å posisjonere seg i mikrofinans, dels med et humanitært slør over virksomheten. Også norske finansaktører er på vei inn i mikrofinansmarkedet, som i løpet av noen år har potensiale til å bli verdens mest ekspanderende finansmarked på person- og småbedriftssiden.

Avhandlingen består av fire artikler. Samtlige artikler er publisert i anerkjente internasjonale forskningstidsskrifter. En av artiklene er den første om mikrofinans som noensinne er publisert i anerkjente “Journal of Banking and Finance”.

Roy Merslands banebrytende forskning er finansiert med stipendiatmidler fra Sparebank 1 SR-Bank. Midlene har gjort det mulig å bygge opp ett av verdens mest komplette datasett på mikrofinansbanker. Flere internasjonalt anerkjente forskere har derfor innledet samarbeid med Mersland for å fortsette forskningen på mikrofinansbanker. Målet er at UiA innen kort tid skal være en ledende europeisk aktør innen mikrofinansforskning.

Disputasfakta:

Kandidaten:

Roy Mersland (44) er oppvokst i Lyngdal. Han er utdannet ved BI i Oslo og ved Universitet Santa Maria i Ecuador. Han har tidligere jobbet som markedssjef i avisen Vårt Land og har vært utsending for Misjonsalliansen i Bolivia og Ecuador. I tillegg til forskning ved UiA driver Mersland selvstendig konsulentpraksis innen mikrofinans. Mersland bor i dag på Langenes i Søgne med kone og fire barn.

Prøveforelesning og disputas

Sted: Auditorium B1001, Kampus Kristiansand, Gimlemoen. Bruk universitetets hovedinngang.

Tid for prøveforelesning 20. mai 2009 kl 13.15-14.00

Emnet for prøveforelesningen: "Can lessons from Micro Finance Institutions (MFIs) improve the governance of Credit Unions?"

Tid for disputas: 20. mai 2009 14.15-

Opponenter:

1. opponent: Professor Marc Labie, Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) - Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion (UMons), Belgia 2. opponent: Professor Steen Thomsen, Department of International Economics and Management, Copenhagen Business School, Danmark

Professor Joyce Falkenberg, Institutt for økonomi, UiA har ledet bedømmingskomitéen.

Roy Merslands veileder i doktorgradsarbeidet er professor Trond Randøy, Institutt for økonomi, UiA