Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputerer på internasjonal internett-markedsføring

Rotem Shneor disputerer for ph.d-graden 30. mai med avhandlingen “Internet-enabled Internationalization Modes and their Configurations”. Shneor analyserer hvordan bedrifter tar i bruk internett i internasjonal markedsføring, og hvorfor de gjør det akkurat slik de gjør.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rotem Shneor har fulgt doktorgradsprogrammet i Internasjonal organisasjon og ledelse ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Han er også tilknyttet UiAs Senter for entreprenørskap som universitetslektor.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Internett som et redskap for å betjene utenlandske markeder

Med en markedstilgang på mer enn 2 milliarder brukere i verden og med en global omsetning som forventes å nå tusen milliarder USD i 2013, har internett blitt viktigere enn noen gang før. Tilsvarende evaluerer bedrifter fortløpende sin egen strategi med hensyn til investeringer online, samt eget engasjement for både nasjonale og internasjonale tjenester.

Konkret, når man vurderer internetts potensial som en plattform for internasjonal handel på tross av sykluser av oppturer og nedturer i markedet, har internett blitt anerkjent som en tilrettelegger for bedrifter for å øke deres inngang i utenlandske markeder, betjene et videre spekter av utenlandske markeder, få lettere tilgang til kritisk markedsinformasjon, samt mer effektivt respondere på økt konkurranse og markedsbehov.

Selv om denne muligheten har blitt anerkjent, er det imidlertid mindre kjent hvordan bedrifter faktisk benytter disse mulighetene og hva som får dem til å vedta strategiene de velger.

Internett-tilrettelagte internasjonaliseringsmoduser og deres konfigurasjon

Funnene tyder på at bedrifter tar i bruk en av tre typiske modus for deres internasjonale online markedsaktiviteter; enten ’begrenset bruker’, ’entusiastisk utprøver’, eller ’ledende bruker’; hver av disse reflekterer en økende avhengighet av online versus offline internasjonale aktiviteter.

Disse modusene er konfigurert langs seks dimensjoner og inkluderer nettsidefunksjonalitet, lokalisering, serviceformat, nivå av brukervennlighet, CRM (customer relationship management), så vel som støttende online salgsfremmende tiltak. Funksjonalitet omhandler i hvilken grad websider støtter informasjons-, transaksjons- og integrasjonsinnsats. Lokalisering omhandler i hvilken grad nettsiden er tilpasset til lokale markeder i forhold til språk, innhold og valuta. Serviceformat omhandler i hvilken grad online tjenester er direkte, personlig og inkluderer brukersamfunn. Brukervennlighet omhandler nivå av brukervennlighet, samhandling og påliteligheten til nettsiden. CRM omhandler nivået nettsiden er brukt for styring av kundebase, utvidelser og lagring. Til slutt, online salgsfremmende tiltak omhandler innsatsen som gjøres utenom bedriftens egen nettside, for å øke trafikk og aktivitet, inkludert salgsfremmende tiltak rettet mot brukersamfunnet. I tillegg kommer mekanismer for “pull” og “push”.

Faktisk konfigurasjon av hver av disse dimensjonene synes å bero på flere eksterne, interne og dynamiske faktorer. De fire mest innflytelsesrike faktorene inkluderer: konkurransebetingelser, kjøpspreferanser, kundebevissthet, og næringstrender. De syv mest innflytelsesrike interne faktorene inkluderer: kompleksitet ved leveranse, innovasjon, intern koordinering i organisasjonen, ledelsens holdninger til internasjonalisering, operasjonell effektivitet, intensitet av produktinvolvering, samt ressurstilgang. Til slutt, de dynamiske faktorene med loop-effekt inkluderer: online læring og online ytelse.

Disputasfakta:

Kandidaten: Rotem Shneor (34) vokste opp i Tel Aviv-regionen i Israel. Han er master i økonomi og ledelse (MSc) fra Norges handelshøyskole (NHH), og bachelor (BA) i økonomi og internasjonale relasjoner fra Hebrew University i Jerusalem. Han har også flere års erfaring som internasjonal markedssjef, og har vært engasjert i ulike internasjonale strategi- og markedsføringsprosjekter som konsulent. Shneor har også undervist på ulike lederutdanningsprogram. For tiden er han engasjert i en stilling som universitetslektor ved Senter for Entreprenørskap ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning og disputas finner sted i: Auditorium B2 - 003, Campus Kristiansand. Gå inn hovedinngangen, sving til høyre innover Vilhelm Krags hall, opp trappa og til høyre. Disputasen ledes av dekan ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Sigbjørn Sødal.

Tid for prøveforelesning: 30. mai 2011 10.15 – 11.00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “The role of social media in international marketing and online promotion.”

Tid for disputas: 30. mai 2011 12.15 -

Tittel på avhandling: “Internet-enabled Internationalization Modes and their Configurations”.

Opponenter:

Førsteopponent er professor Pervez Ghauri, Department of Management, King’s College, London, Storbritannia

Annenopponent er professor Sharon Loane, Department of International Business, University of Ulster, Londonderry, Storbritannia

Komitéens administrator har vært professor Joyce Falkenberg, Institutt for økonomi, Universitet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet har vært:

Professor Maung K. Sein, Institutt for informasjonssystemner, Universitetet i Agder, Norge

Professor Andreas W. Falkenberg, Handelshøgskolen i Kristiansand/Institutt for økonomi, Universitetet i Agder, Norge

Professor Rebecca Piekkari, Dept. of International Business, School of Economics, Aalto University, Helsinki, Finland

Mottakelse i rom A7001 umiddelbart etter disputas.