Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputerer på hvordan skoleelever oppfatter matematikk

Hvordan ser estlandske og norske barn på matematikk - og hvordan lærer skoleelever matematikk best? Det er spørsmål som Kirsti Kislenko analyserer i sin ph.d-avhandling “Exploring pupils’ beliefs about mathematics: Cases from Estonia and Norway” som hun disputerer med 1. juni.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er tiende disputas på Fakultet for teknologi og realfags doktorgradsprogram i matematikkdidaktikk.

Viser holdninger gjennom eksempler

I avhandlingen bruker Kirsti Kislenko eksempler fra skoleklasser i Estland og Norge, men hun har ikke gjort en sammenlignende studie mellom norske og estlandske elever. Årsaken er at det er alt for mange variabler som skiller landene, slik at det er vanskelig å finne sammenlignbare grupper. Fokuset i avhandlingen er på læringsmetodikk.

Enkelte forskjeller har hun likevel observert – som at i Norge er det elever i videregående skoles Y-kurs som har lavest selvtillit i matematikk, i Estland er det elever i 7. klassetrinn som er mest negative. Hun ser også at i Estland er gutter mer regelorienterte enn jenter i matematikken. Denne kjønnsforskjellen observerer hun ikke i Norge.

I avhandlingen går hun imidlertid blant annet inn på forholdet mellom lærer og elever og hvordan det påvirker matematikklæringen. Lærerens holdning til hva som er viktig i matematikken påvirker i stor grad elevenes holdning til det samme. Kirsti Kislenko ser også kjønnsforskjeller blant skoleelevene – i mange læringssituasjoner virker gutter tryggere enn jenter.

I avhandlingens del om hvordan skoleelevene liker matematikk viste det seg at elevene foretrekker lærere som er høflige, rolige, omsorgsfulle, forståelsesfulle, morsomme som også blir engasjert i matematikken. Han eller hun bør også være støttende i læringsprosessen, skape et godt læringsmiljø, forklare og relatere matematikken til virkelighetens verden og være en høre elevene i hjemmeleksene på en forståelsesfull måte.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Exploring pupils’ beliefs about mathematics: Cases from Estonia and Norway

Mathematics has been a highly respected discipline at school for centuries and its high status makes pupils’ success in the subject very important. In the literature pupils’ beliefs about mathematics and its teaching and learning are pointed out to be related to several educational factors, for example to problem solving behaviour, achievement in mathematics and pupils’ decisions of choosing further mathematics courses. Therefore, together with cognitive aspects also affective factors, including beliefs, attitudes, emotions, feelings, moods, etc., play an important role in mathematics education research.

The main aim of the research presented was to explore Estonian and Norwegian pupils’ beliefs about mathematics, its teaching and learning using questionnaires and interviews. The study concluded certain stability and complex nature of the belief construct. It also showed the relationship between teachers’ and pupils’ understanding of what is important in learning mathematics. Gender comparison showed that in several learning situations boys feel more secure in the lessons than girls, and boys also tend to be more rule oriented than girls. In the qualitative part of the study where the likable aspects of mathematics were investigated it appeared that the mathematics’ teacher is liked when he/she is polite, calm, caring, understanding, funny, and gets excited about mathematics. He/she should also support learning, create a good learning environment, explain, relate mathematics to real-life and be a sensible homework evaluator.

Disputasfakta:

Kandidaten: Kirsti Kislenko var den andre internasjonale studenten som begynte i doktorgradsprogrammet i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder. Hun har mastergrad fra Tallinn Pedagogical University i Estland. Etter mastergradsstudiene arbeidet hun som foreleser og matematikklærer. Hun har også deltatt som forsker i flere forskergrupper i matematikk-utdanning, som for eksempel “NorBa” og “High Quality Mathematical Education Implementing Internationally Recognized Teacher Education”. Hun var også hovedansvarlig for den internasjonale konferansen “MAVI16” I Tallinn, Estland.

Prøveforelesning og disputas finner sted i: Clara Holst Auditorium, Sigrid Undsets Hus, Campus Kristiansand. Instituttleder for Institutt for matematiske fag Elna Svege leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Onsdag 1. juni 2011 kl 10:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Factor analysis and its application to research in Didactics of Mathematics”

Tid for disputas: Onsdag 1. juni 2011 kl 12:30

Tittel på avhandling:”Exploring pupil´s beliefs about mathematics: Cases from Estonia and Norway”

Opponenter:

Førsteopponent er professor Erkki Pehkonen, University of Helsinki, Finland.

Annenopponent er professor Dina Tirosh, Tel Aviv University, Israel.

Komitéens administrator har vært professor Olav Nygaard, Institutt for matematiske fag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet har vært professor Barbro Grevholm, Universitetet i Agder og førsteamanuensis Madis Lepik, Tallinn University, Estland.