Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputas: Sosiale medier berger ikke demokratiet

 Politiske ytringer i sosiale medier er en del av den teknologiske utviklingen mot et mer digitalisert samfunn, men ingen kommunikasjonsrevolusjon for den politiske debatten.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Interessen for politiske valg synker i Norge. Snur bruk av sosiale medier denne utviklingen? På hvilken måte blir sosiale medier brukt i politikken i Norge? Det er blant problemstillingene Marius Rohde Johannessen analyserer i doktorgradsavhandlingen som  han forsvarer torsdag 22. august ved Universitetet i Agder.

Johannessens konklusjon er at sosiale medier ikke er en trylleformel, men en bit av hele den digitale samfunnsutviklingen, og blir tatt i bruk som kommunikasjonsmiddel i tråd med det.

Marius Rohde Johannessen disputerer på Universitetet i Agders Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskaps doktorgradsprogram med spesialisering i informasjonssystemer - implementering, bruk og evaluering av informasjonsssystemer.

  

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:Sosiale medier berger ikke demokratiet

I sin doktoravhandling ved Institutt for informasjonssystemer har Johannessen undersøkt hvordan sosiale medier blir brukt av det politiske Norge. Gjennom casestudier av kommuner, lokalt igangsatte politiske initiativ, politiske partier og innbyggeres preferanser har han forsøkt å belyse hvordan sosiale medier har funnet sin plass i den offentlige debatten.

 

Bakgrunnen for studien er den synkende politiske oppslutningen i norske valg, og de senere års fokus på å bruke nye kommunikasjonskanaler for å nå ut til velgerne. Med synkende medlemstall og stadig flere informasjonskonsulenter i partiene har det blitt mindre rom for debatt innad i partiene, og mange har pekt på Facebook og andre sosiale medier som en mulig løsning.

 

Johannessens arbeid prøver først og fremst å forstå og forklare de underliggende prosessene i teknologien, og gjennom dette vise hvordan sosiale medier kan brukes på en bedre måte i demokratiets tjeneste.

 

For å forklare hvordan teknologien fungerer i en politisk setting har han brukt ulike teorier om teknologiens natur i kombinasjon med Jürgen Habermas teori om den borgerlige offentlighet.

 

Dette har munnet ut i ulike rammeverk som viser hvordan de ulike delene av et system har gjensidig påvirkning på hverandre, og hvordan samfunnsdebattens logikk passer inn i de ulike sosiale mediene.

 

Disse rammeverkene har så blitt benyttet for å analysere politisk debatt i og utenfor de etablerte partiene, og for å vise hvilke sosiale medier som kan brukes til hvilke formål, samt for å analysere kommunikasjonsformene og utfallet av disse i ulike sosiale medier.

 

Studien viser at sosiale medier er i ferd med å finne sin plass i det offentlige rom, men at de foreløpig ikke er mer (eller mindre) enn enda en kommunikasjonskanal. Nye mennesker får mulighet til å ytre seg, noen ganger fører slike grupper til noe, andre ganger ikke.

 

Sosiale medier er således ingen revolusjon, men del av den evolusjonen som digitale medier generelt har vært med å sette i gang.

 

Disputasfakta:

 

Kandidaten: Marius Rohde Johannessen er født i Bodø, vokst opp i Fredrikstad og har mastergrad i informasjonssystemer fra UiA, samt yrkeserfaring som mediegrafiker og webdesigner. Han arbeider nå som førstelektor ved Høgskolen i Vestfold. Se også artikkeloversikt på Academia.edu

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium IU 069, UiA Campus Kristiansand. Dekan Sigbjørn Sødal http://www.uia.no/kk/profil/sigbjors  leder disputasen.

Finn fram: Auditorium IU 069 ligger i underetasjen (på plennivå) i Bygg I - Ketil Moes hus der Fakultet for helse og idrettsvitenskap holder til.

Tid for prøveforelesning: 22. august 2013 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “What new research approaches are needed to study social networks for enhancing participation in local government and democracy?”

Tid for disputas 22. august 2013 kl 12:15

Tittel på avhandling: “Social Media as Public Sphere: An exploratory study of outline communication in Norway”.

Les avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, http://brage.bibsys.no/hia/ som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

 

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Karin AxelssonLinköpings universitet 

Annenopponent: Professor Peter DahlgrenLunds universitet

Bedømmelseskomitéen har vært ledet av professor Peter Axel Nielsen,  Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Øystein Sæbø og førsteamanuensis Leif Skiftenes Flak, begge Institutt for informasjonssystemer, UiA